Bieslog - BieslogOnderzoek door het dr. Nak de Weert Instituut
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.

BieslogOnderzoek door het dr. Nak de Weert Instituutzaterdag 24 december 2005 15:06  verstuur

Poppetjes aan het dansen

Beeldvergroting: (NRC-Handelsblad)
(NRC-Handelsblad)
Beeldvergroting: Dansende man en zijn poppetje
Dansende man en zijn poppetje
Beeldvergroting: dr. Nak de Weert: \'...kan geen maat houden...\'
dr. Nak de Weert: '...kan geen maat houden...'

Bieslog doet niet aan lijstjes en verkiezingen. Toch is er een onderwerp dat zo veelvuldig in deze krant wordt behandeld, dat we nieuwsgierig werden naar enige rangorde.

Onze eigen zoekmachine toont aan dat we tot nu toe 132 onderzoeken hebben besproken.
De publicatie van onderzoeksresultaten - zonder twijfel het populairste berichtensoort in de media.

- Aan de telefoon onderzoeker dr. Nak de Weert, directeur van het Nak de Weert Instituut. Meneer De Weert, wat is voor u het meest opvallende onderzoek van 2005? 'Poei! Dat zou ik moeten uitzoeken... Opvallend... in wat voor zin?'

- Het gekst, het vergaandst, het meest verontrustende? 'Ja, sorry hoor, maar zo?n vraagstelling zou ik in een onderzoek niet durven gebruiken. Zo bruin bakt zelfs collega De Hond ze niet!'

- Nou goed: welk onderzoek heeft u het meest beziggehouden in 2005? 'Het dansonderzoek, zoals gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ook NRC-Handelsblad berichtte erover.'

- Dat hebben we gelezen. Mannen die aantrekkelijk zijn voor vrouwen, zijn ook de beste dansers. De bewegingen van dansers worden overgebracht op poppetjes en vrouwen beoordelen die animaties. De meest gekozen dansende poppetjes blijken afkomstig van de mooiste mannen. Wij vroegen ons af wat de wetenschappelijke betekenis was van dit onderzoek? 'Ik ook. Ik denk dat het te maken heeft met evolutionair genetisch onderzoek, zoiets. Er wordt dus gekeken naar de aantrekkingskracht van mannen op vrouwen. En hoe vrouwen kiezen. Uiteindelijk zal het resultaat luiden dat er veel meer onechte kinderen rondlopen dan we dachten.'

- Dat begrijpen we even niet? 'Vrouwen laten zich een kind maken door de beste, dus mooiste dansers en de overblijvende mannen, de sukkeltypes, mogen die vrouwen en kinderen dan verzorgen.'

- We proeven een zekere bitterheid. Bent u een goede danser, meneer De Weert? 'Nee, ik kan geen maat houden. Trap de dame tijdens het dansen voortdurend op de pumps. Drama's!'

- En uw vrouw? 'Mijn eerste vrouw hield zeer van dansen. Mijn tweede ook. Maar het is geen combinatie, dansende vrouw - niet-dansende man. En mijn kinderen lijken ook totaal niet op mij.'

- Dat klinkt nogal somber. 'Nee, hoor, ben ik niet. Mijn tijd komt nog wel. U weet dat veel vrouwen mannen mooier vinden naarmate ze ouder worden.'

- Betekent dat omgekeerd ook dat u met het klimmen der jaren beter bent gaat dansen? 'Dat is nou precies het onderwerp van mijn vervolgonderzoek. Op de site van Nature staan een paar van die dansjes, welnu, die ga ik tijdens de komende feestdagen eens rustig bestuderen. Ik ben toch alleen. Maar welke dans ga ik mezelf aanleren?
Welnu, de lezeressen van Bieslog verzoek ik deze vraag te beantwoorden:

Van welke van de dansende poppetjes zoudt u graag een kind willen krijgen?'

woensdag 14 december 2005 08:49  verstuur

De klessebesgeneratie (1)

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Meer dan de helft van de leerlingen zegt minder tijd te hebben voor huiswerk door internet.

Uit onderzoek van het Nak de Weert Instituut blijkt, dat 34% van de leerlingen aan het maken van huiswerk niet eens toekomt, omdat ze het te druk hebben met chatten en msn'en.

98% van de uitgewisselde informatie kan worden gerekend tot online-kletskoek.

'Ik adviseer het onderwijs van kletsen - of liever klessebessen - een vak te maken,' aldus een bezorgde Nak de Weert, 'en de jongelui te leren hoe er effectiever kan worden geklessebest.

Een van de grootste problemen in het onderwijs: hoe houden de leerlingen naast het onlineklessebessen nog tijd over voor het klessebessen per telefoon.'

donderdag 24 november 2005 08:52  verstuur

Onderzoeksmoe

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag, pagina 3)
(de Volkskrant, vandaag, pagina 3)
Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag, pagina 7)
(de Volkskrant, vandaag, pagina 7)

Vanmorgen zal ik hem niet opbellen met de vraag commentaar te leveren. Onze eigen onderzoeker dr. Nak de Weert laat ik nu maar eens met rust. Hij is op de rand van een formidabele burn-out, zeggen zijn medewerkers.

Geen wonder, want de vraag naar cijfers is groter dan ooit.
Een eigen onderzoekje leert, dat het nieuws in de tweede helft van 2005 voor 61% uit onderzoeksresultaten bestaat.

Onderwerp en resultaat doen er in feite niet toe. Als het maar een lekker berichtje oplevert.

Wat moeten we bijvoorbeeld met die rituele onderzoeken naar het consumentengedrag in de maand december? En wat moeten we met de onderling sterk afwijkende cijfers?

Het ene onderzoek meldt dat de Kerstman populairder is dan ooit, maar toch 5% minder omzet zal genereren.
Het andere onderzoek verwacht dat de in populariteit dalende Sinterklaas voor een omzetstijging van 10% zal zorgen.

Moeten we onze eigen conclusies trekken?
Gaat de omzet er in december gemiddeld met 5% op vooruit?
Nou, en? Wat kan mij het schelen.
Ik ben onderzoeksmoe.

Was het maar januari.
Met de verse nieuwe onderzoeken van 2006.

woensdag 23 november 2005 09:12  verstuur

Herstel van fiducie

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)
Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert: \'...iets doen aan herstel van fiducie...\'
Dr. Nak de Weert: '...iets doen aan herstel van fiducie...'

We bellen met de directeur van het Nak de Weert Onderzoeksinstituut.

- Meneer De Weert, wat vindt u van het onderzoek naar het vertrouwen van de burgers door De Nederlandsche Bank?

'Ik heb er weinig vertrouwen in en ik heb het onderzoek onmiddellijk nog eens dunnetjes overgedaan - ik kom tot totaal andere resultaten.
Slechts 3% van de burgers heeft nog fiducie in het parlement en 7% heeft nog enige fiducie in het functioneren van de sociale zekerheid.'

- Hoe zegt u? Vuduussie?

'Nagenoeg niemand in Nederland heeft nog fiducie in het functioneren van de overheid. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. Als er geen fiducie meer is in de samenleving... ja, dan kan ze met gemak speelbal worden van ondemocratische personen of bewegingen.'

- Kan het zijn dat uw uitgangspunt debet is aan deze lage getallen? Als u vraagt naar de fiducie maakt dat misschien weinig los bij de ondervraagden?

'Mijn uitgangspunt is dee... hoe noemt u dat? Deebed? Wat bedoelt u met die aantijging?'

- Laat maar. Ik bedoel: wat stelt een onderzoek naar zoiets vaags als Het Vertrouwen nou precies voor en wat moeten we ermee?

'Dat zijn twee vragen ineen. En op beide antwoord ik: niets. Daarom vraag ik niet naar het vertrouwen van de mensen, maar naar hun fiducie. Dan krijg je veel zorgelijker getallen en dat inspireert de regering wellicht iets te doen aan herstel van fiducie.'

- Wat kan men daar dan aan doen?

'Ja, dat is het probleem. Het weer is zo slecht geworden - de terrasjes op het Plein in Den Haag zijn verlaten. De ministers kunnen dus helaas na afloop van een kabinetsvergadering niet besluiten 'onder de mensen' te gaan en iets uit te delen. Een pamfletje. Of bierviltjes. Moeilijk, hoor!'

maandag 24 oktober 2005 15:12  verstuur

Het diponderzoek

Beeldvergroting: Nak de Weert: ...ik zit in een forse namiddagdip...\'
Nak de Weert: ...ik zit in een forse namiddagdip...'

'ROTTERDAM - Een groot deel van de Nederlanders heeft wel eens een dip, voelt zich wel eens minder goed. Van de duizend ondervraagden geven de meeste mensen (18 procent) de politiek aan als oorzaak van hun dip. Op twee volgt de financiële situatie, op drie de werksituatie.
Een onafhankelijk onderzoeksbureau deed in opdracht van Cup-a-Soup onderzoek naar het welbevinden van Nederlanders. De dip in de namiddag herkent 40 procent van de ondervraagden.?
(Bron: www.nu.nl, vandaag)

We bellen met onderzoeker dr. Nak de Weert, directeur van het Nak de Weert Instituut.

- Meneer De Weert goedemiddag... 'Ja, goedemiddag, het is nu halfdrie, u belt net op tijd, over een kwartier zit ik in een forse namiddagdip, dus...'

- Sorry. Vlug dan even. We weten dat u ook een diponderzoek hebt gedaan. Klopt dat? 'Ja, klopt, dat was in opdracht van Jongsma's Jonge Jenever Stokerij.'

- Wordt, net als in het Cup-a-Soup-onderzoek, ook in uw rapport de politiek genoemd als grootste oorzaak van een dip? 'Nee, mijn onderzoekspanel noemt als grootste oorzaak de eigen lamlendigheid. Op twee volgt de verveling en op drie de 'night before'.'

- Wat bedoelt men met dat laatste antwoord? 'De overmatige consumptie van inferieure alcoholhoudende dranken tijdens de vorige avond. Als men 's avonds slechte borrels drinkt, komt men de volgende namiddag in een zeer zware dip terecht. Tenzij men heeft gekozen voor de betere drankjes.'

- Is er een tip uit uw rapport te destilleren hoe men zo'n dip kan voorkomen? 'De belangrijkste antidiptip is, dat men bij de eerste dipsymptomen een goede borrel dient te nemen.'

- Met alcohol dus. Een kop Cup-a-Soup zou u niet aanbevelen? 'Nee! Nooit! De naam alleen al bezorgt mij een dip van jewelste. Maar ik moet nu stoppen, want mijn namiddagdip is er nu, ik ga me gauw een jong jenevertje inschenken.'

- Meneer De Weert: proost!

dinsdag 4 oktober 2005 12:15  verstuur

NIET met de tv aan

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag)
(Trouw, vandaag)
Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert:?...graag de figuurzaag hanteren...?
Dr. Nak de Weert:?...graag de figuurzaag hanteren...?

Uit een grootschalig onderzoek door TNS Nipo blijkt, dat tv-kijkers er van alles naast doen.
Onderzoeker dr. Nak de Weert kraakt een kritische noot.

'Niet interessant, dat onderzoek,? zegt de directeur van het Nak de Weert Instituut, ?dat de kijkers praten, lezen, strijken, breien en vrijen, kan iedereen met een tv in huis zelf wel invullen. Veel interessanter is de vraag: wat doen de Nederlanders NIET tijdens het tv-kijken?'

- Dat hebt u onderzocht?

'Met een kleinschalig onderzoekje, waar leuke dingen zijn uitgerold. Zo wordt er bijvoorbeeld GEEN aanvraagbiljet voor de zorgtoeslag ingevuld als het tv-toestel aanstaat. Nagel- en haarknippen, bridgen, Sinterklaasliederen zingen, behangen en kwartetten - activiteiten die NIET plaatsvinden als de tv speelt. Ook zeer opvallend: er wordt NIET gefiguurzaagd tijdens het tv-kijken.'

- Figuurzagen? Wordt er in Nederland dan nog gefiguurzaagd?

'O jazeker, ik mag af en toe nog graag de figuurzaag hanteren. Ik heb onlangs nog een hele mooie Bambi klaargekregen. Helaas zijn figuurzaagjes bijna niet meer te krijgen.'

- Figuurzagen en tv-kijken gaan niet samen?

'Nee, je moet geconcentreerd zagen. Als je even opkijkt, zit je er zo naast en dan kun je zo'n hele plaat triplex wegdonderen.'

- De tv moet uit blijven. Wat hebben we aan zo'n onderzoeksresultaat?

'Geen idee. Ook aan de wetenschap dat er gebreid en gevreeën wordt met de tv nog aan hebben we niks. Dat zeg ik: het is pure wetenschap die wij onderzoekers bedrijven.
Overigens: het verwerken van onderzoeksresultaten gaat uitstekend samen met tv-kijken.'

donderdag 8 september 2005 09:04  verstuur

Onvoldoende


Minister Van der Hoeven van Onderwijs krijgt een 4,4 voor haar beleid en uitvoering tijdens de eerste twee jaren van Balkenende 2. Dit blijkt uit een rapport dat is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen.
Voor dit onderzoek gaven ongeveer 500 mensen uit het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs hun mening over het beleid van de bewindsvrouw, aldus de Algemene Onderwijsbond donderdagochtend vroeg. (www.nu.nl)

We hebben de onderzoeker dr. Nak de Weert aan de telefoon.

- Een 4,4 is niet zo best, meneer De Weert.

'Dat kunt u wel zeggen. Het contra-onderzoek dat ik met mijn instituut heb uitgevoerd, komt zelfs lager uit - de minister krijgt van mij een 3,9.'

- Wat moet de minister nu doen, volgens u?

'Bijles nemen. Als ze een 5,5 of 6- had gekregen, dan had ze door wat eigen extra inspanning nog voor het eind van deze kabinetsperiode een voldoende kunnen scoren. Maar u zult zich wel herinneren uit uw eigen schooltijd: een rapport met een 4,4 erop, zou je het liefst niet aan je ouders willen laten zien. Bij een 4,4 'zwaaide er wat'.'

- Het beleid van een minister met een cijfer waarderen - heeft dat zin?

'Nee, volstrekt niet. Bij wie zou ze bijles moeten nemen? Kan helemaal niet. Laten we het een soort van onderwijshumor noemen.'

vrijdag 2 september 2005 13:28  verstuur

Nominatie Onnozelste Onderzoek

Beeldvergroting: (De Telegraaf, vandaag, voorpagina)
(De Telegraaf, vandaag, voorpagina)

De vakjury, onder voorzitterschap van senior-onderzoeker Nak de Weert, heeft het Trendboxonderzoek naar 'waaraan mannen denken' genomineerd voor de titel Onnozelste Onderzoek 2005.

- Meneer De Weert, waaraan dankt dit onderzoek haar nominatie?

'Omdat er sprake is van 'doorvragen'. Het panel bestond uit 501 mannen en vrouwen (500 mannen en 1 vrouw? we weten het niet). De vraag die aan de mannen werd voorgelegd luidde: 'Waaraan denkt u voornamelijk'? Ze dachten, zeiden ze, aan familie, partner en werk.
De onderzoekers namen hier geen genoegen mee en vroegen door.'

- Met welke vragen?

'Ja, ook dat weten we niet. Vermoedelijk toonden zij de ondervraagde mannen een foto van een naakte vrouw op de motorkap van een nieuw model auto, waarna zij vroegen:
'Ik herhaal: waar denkt u aan?' Ja, en dan laten de antwoorden zich raden.
Maar de klap op de vuurpijl vormt de vraag die aan de deelnemende vrouw(en) werd gesteld: 'Waar denk je dat mannen het meest aan denken''

- Wat is er mis met die vraag?

'Omdat het een vraag is uit een geheel ander onderzoeksveld: hoe denken mensen dat andere mensen denken. Zeer interessant, maar weinig relevant voor de opdrachtgever van Trendbox, het mannenblad Men's Health.'

- Hoewel... ook hier konden de woorden seks en auto's worden genoteerd...

'...en door De Telegraaf op de voorpagina geplaatst, o zeker. Maar een wetenschappelijk verantwoord onderzoek wordt vaak terzijde geschoven.
Zo heeft het Nak de Weert Instituut een groot onderzoek uitgevoerd onder 3050 vrouwen tussen de 25 en 40 jaar ten behoeve van een Gender Gap Researchprogramma van de Universiteit van Dinant.
De kernvraag luidde: welke zijn de meest geactiveerde, expliciete concentratievelden in de subconscious gedachtewereld van de moderne jonge vrouw anno 2005?'

- En?

'Seks, mannen en auto's. Kijk, dàt is nou eens opzienbarend!'

donderdag 25 augustus 2005 09:03  verstuur

Kaften, wat is dat?


Naar eerst nu uit onderzoek blijkt, is onder een groot deel van de schoolgaande jeugd het gebruik van het kaften der schoolboeken geheel onbekend.

Op de door het Nak de Weert Instituut aan een scholierenpanel voorgelegde vraag 'Wat is kaften?' gaf 78% aan geen idee te hebben.

Andere antwoorden:
'Kaften is als de melk zuur wordt.'
'Iemand uitschelden.'
'Als mensen gaan scheiden.'

De leider van het onderzoek, dr. Nak de Weert, doet in zijn onderzoeksrapport - dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van onderwijs - de aanbeveling op de eerste schooldag lessen in kaften verplicht te stellen.

'Men klaagt steen en been over de hoge prijs van de schoolboeken - aan het behoud, zodat ze kunnen worden hergebruikt, wordt geen aandacht besteed. Door goed en gedegen kaften gaat een boek jaren langer mee. Speciaal moet worden gelet op het inknippen en vouwen der lipjes ter bescherming van boven- en onderkant van de boekenrug.'

Dr. Nak de Weert bezit een bibliotheek van tienduizend boeken over onderzoeksmethodieken, die hij elke vijf jaar eigenhandig herkaft.

vrijdag 15 juli 2005 18:28  verstuur

De Sörgelmethode

Beeldvergroting: (De Volkskrant, vandaag)
(De Volkskrant, vandaag)

Zou het echt waar zijn?
Wordt in het Europese Parlement op grote schaal cocaïne gesnoven en bij voorkeur op de toiletten?
Wat is dit voor raar onderzoek?

Een vraag voor Bieslogs huisonderzoeker dr. Nak de Weert.

'Ja, zegt u dat wel, een zeer vreemd onderzoek. Maar de onderzoeken van Fritz hebben wel vaker opzien gebaard.'

- U kent die professor van dit onderzoek - ene Fritz Sörgel?

'De hele onderzoekswereld kent vriend Sörgel. Hij is de permanente schandvlek op ons blazoen. In 1999 vond hij in 80% van alle damestoiletten van alle overheidsgebouwen gemiddeld twee picogram spermasporen. Bah! Sörgel is een smeerpijp!'

- Toch liegt het resultaat van zijn nieuwste onderzoek er niet om: op 41 van de 46 toiletten in het Europese Parlement werden sporen van cocaïne aangetroffen!

'Maar die sporen heeft Sörgel niet zelf aangetroffen en naar zijn laboratorium vervoerd....
Leest u het krantenartikeltje nog eens goed: het waren de verslaggevers van Akte05 die de sporen hebben verzameld! Nou en de heren van Akte05 - dat weten alle journalisten - die zitten nooit om een scoopje verlegen. Ik denk dat ze met een zakdoek de potten van de wc's van hun eigen redactielokalen hebben schoongeveegd.'

- De methode van Sörgel kan cocaïnesporen tot een miljoenste van een miljoenste gram vaststellen..

'Dan gaat het dus om homeopathische cocaïne...
Ach meneer, als Fritz Sörgel het toilet van het Torentje op het Binnenhof zou onderzoeken, vindt hij ook daar een miljoenste van een miljoenste gram cocaïne, neemt u dat van mij aan.
Die moleculen coke hangen gewoon in de lucht. Ze zijn een vast onderdeel van ons milieu geworden. Niks bijzonders.

Tussen haakjes: hebt u al kennisgenomen van de resultaten van mì­jn nieuwste onderzoek?
In 98% van de door mij onderzochte Broodjes Aap trof ik geen apenvlees aan, maar kip!?

donderdag 23 juni 2005 08:34  verstuur

Een orgasme met onbeweeglijk hoofd

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Orgasme-onderzoek met een PET-scan leidt tot grote problemen, meldt een verontrustend krantenartikel.
Wij vroegen onze eigen onderzoeker dr. Nak de Weert naar zijn ervaringen.

'Ik werk al jaren met de PET-scan, maar ik heb er geen problemen mee.'

- Uw collega Holstege klaagt dat slechts de helft van zijn proefpersonen erin slaagt een orgasme te bereiken terwijl het hoofd zich onbeweeglijk in een PET-scan bevindt. Waarin verschilt uw onderzoek met het zijne?

'Omdat ik geen vrijwilligers gebruik. Kijk, mensen die zichzelf opgeven voor een orgasme-onderzoek wìllen zo graag. Er zitten veel freaks onder die kicken op het krijgen van een orgasme met het hoofd onbeweeglijk in een PET-scan. Als het dan niet lukt, worden die fanaten extra agressief - 'de pest in krijgen' is een eufemisme. Ik heb er drie PET-scans mee verspeeld.'

- Hoe krijgt u dan de juiste proefpersonen?

'Ik heb directe lijnen met enkele TBS-inrichtingen die mij proefpersonen bezorgen, waarbij het krijgen van een orgasme met het hoofd onbeweeglijk in een PET-scan tot de reguliere behandelmethoden behoort. En dan heb ik mijzelf nog!'

- Wat bedoelt u met ?mijzelf??

'Als ik even zonder proefpersonen zit en ik wil toch orgasme-onderzoek doen, dan ben ik niet te beroerd om zelf met onbeweeglijk hoofd in een PET-scan te gaan liggen.'

- En?

'Meestal lukt het. Een orgasme is niet het probleem. Maar ik blijf soms in gebreke, omdat mijn hoofd tijdens het orgasme even beweegt. En ja, dan heb ik flink de pest in.'

maandag 13 juni 2005 08:49  verstuur

Stiekem

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Onderzoek heeft aangetoond dat van de 700.000 toeschouwers die op het Rotterdamse stuntvliegspektakel afkwamen, 635.000 van hen stiekem hoopten op een ongeluk.

Het zondagavondjournaal werd door 3,4 miljoen mensen bekeken, waarvan er 2,9 miljoen stiekem hoopten op spectaculaire beelden van een ongeluk.

Ook voor burgemeester Opstelten is de vliegshow teleurstellend verlopen.
'Uiteraard hoop je stiekem op een ongeluk,' verklaarde de Rotterdamse burgervader, 'als een vliegtuigje tegen de kabels van de Erasmusbrug was gevlogen en de brug was in de Maas gestort, ja, dan zou de naam Rotterdam nu wereldwijde bekendheid hebben genoten. Nou ja, volgend jaar beter!'

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nak de Weert Instituut. Medewerkers (de heer De Weert en echtgenote) hadden zich stiekem onder het publiek begeven.

donderdag 2 juni 2005 08:45  verstuur

Overweldigend ernaast

Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert:?...als je ernaast zit, zit je er goed naast...?
Dr. Nak de Weert:?...als je ernaast zit, zit je er goed naast...?

Alle media voorspelden de laatste dagen voor het referendum een overwinning van de Nee-stemmers, behalve Bieslog, dat een massaal wegblijven van de stemmers voor mogelijk hield.

Vanmorgen vroeg voerde de hoofdredacteur een pittig telefoongesprek met huisonderzoeker dr. Nak de Weert.

- U onderzoekt nou wel gewoon door, meneer De Weert, maar ik wilde toch even op uw peiling van dinsdagochtend terugkomen.

'Dinsdag... heb ik toen een peiling gedaan? Sorry, mijn hoofd loopt om... Eh... dinsdag...'

- U voorspelde dat de Nederlandse stemmers, na het overdonderende Non van Frankrijk, over de brug zouden komen met een minuscuul Neetje!?

'O ja, nu weet ik het weer... maar ik zei toen ook dat ?een zeer klein Jaatje? tot de mogelijkheden behoorde. Nou! Me dunkt! Daar zat ik toch wel heel erg goed in mijn peiling.'

- Maar meneer Nak, de kranten buitelen over elkaar heen om de grootte van het Nee uit te drukken: 'Een overweldigend Nee', 'Een verpletterend Nee', 'Een overdonderend Nee', 'Een vernietigend Nee', 'Een keihard Nee', 'Een massaal Nee'. U voorspelde dinsdag nota bene 'een minuscuul Neetje'! En dat is door Bieslog gepubliceerd! Ik schaam me dood! Hoe kon u er zo verpletterend naast zitten?

'Ja, dat is het enige nadeel dat aan mijn onderzoeksmethode kleeft. Als je ernaast zit, zit je er goed naast. U weet dat ik mijn panel zeer klein hou, zodat ik slagvaardig en binnen enkele seconden op iedere gebeurtenis kan reageren. Welnu, mijn vrouw zei dat ze niet ging stemmen, omdat ons referendum na het Franse Nee toch geen zin meer had. Meestal werkt mijn 1op1-methode feilloos, nu zat ik er - toegegeven - overweldigend naast.'

- Overdonderend! Verpletterend! 'Ook, ja.'

- Vernietigend! Keihard!'Ja, ja, zo is het wel genoeg!'

dinsdag 31 mei 2005 08:36  verstuur

Jaatje of Neetje

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

'Er wordt wat afgepeild dezer dagen, maar de belangrijkste peiling wordt vergeten. Onbegrijpelijk!'

Nak de Weert, die in opdracht van Bieslog alles onderzoekt en peilt wat los en vastzit in Nederland, vat zijn onbegrip samen als hij kennisneemt van de jongste peilingen van collega-peilers.

'De belangrijkste ontwikkeling wordt niet gesignaleerd: het aantal niet-stemmers is explosief gegroeid. Gaf vorige week 53% van de kiesgerechtigden aan ter referendum te gaan, na het Non van Frankrijk, waarmee de Europese grondwet om zeep werd geholpen en ons referendum tot mosterd na de maaltijd degradeerde, is nog slechts 12% van de Nederlandse kiezers bereid een stem uit te brengen.'

- Wat betekent dit voor de uitslag - welke verschuiving tussen ja- en nee-kamp neemt u in uw peiling waar?

'Ik neem niets waar. Er is geen peil meer op te trekken. Hoe de uitslag ook uitvalt, het zal dus nu een zeer klein Jaatje, of een minuscuul Neetje zijn.
Zeker is, dat na het overdonderende Non van Frankrijk, Nederland in Europa voor gek staat met zijn Jaatje of Neetje.

Nou goed dan, ik constateer een lichte tendens naar Neetje, maar het Neetje zal zo piepklein zijn dat het gerust een Lachertje genoemd mag worden.'

donderdag 26 mei 2005 22:43  verstuur

De KRO is een Godswonder

Beeldvergroting: (Metro, vandaag)
(Metro, vandaag)

In feite beweert de KRO dat in de provincie Utrecht de meeste fantasten en oplichters wonen.

Ons eigen onderzoeksbureau - het Nak de Weert Instituut - heeft echter in een niet-representatief onderzoek vastgesteld, dat de meeste rare praatjesverkopers in Noord-Holland wonen.

Vooral in de gemeente Hilversum is een hoge concentratie gemeten van oplichters die de mensen proberen wijs te maken dat wonderen bestaan.

zaterdag 2 april 2005 20:06  verstuur

Na het congres
de eerste politieke peiling

Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert:\' ...voor D66 kom ik op -3 zetels...\'
Dr. Nak de Weert:' ...voor D66 kom ik op -3 zetels...'

Twee uur na de cruciale stemming op het D66-congres en we hebben de beloofde peiling, die onmiddellijk na de uitslag zou worden gehouden door onderzoeksbureau Nak de Weert, nog niet binnen.

- Meneer De Weert, wat is er aan de hand?

'Potblomme! Ik had een fantastisch representatief panel samengesteld, dat via Nederland 2 de debatten op het congres zou volgen, maar ik vermoed dat velen toch de voorkeur hebben gegeven aan een zaterdagmiddag lekker buiten.'

- Het mooie weer speelt u parten?

'Ik vrees van wel. Veel panelleden geven niet thuis. Maar ik heb een uitslag, hoor. Ik heb toch een paar mailtjes binnengekregen.'

- O gelukkig. Zegt u het eens. Als het D66-congres NEE had gestemd en er zouden nieuwe verkiezingen zijn gevolgd, hoeveel zetels zou D66 dan hebben behaald?

'Voor D66 kom ik op -3 zetels.'

- Min drie zetels? Is dat niet een merkwaardige uitslag?

'Nou! In feite net zo merkwaardig als dat congres, waarop een klein partijtje suggereerde dat het landsbelang ervan afhing.'

- Hoe moet ik me een partij met min drie zetels voorstellen?

'Nou, op dit moment staat D66 in de peiling op -3 zetels. Stel men scoort bij de verkiezingen over twee jaar 4 zetels, dan moeten eerst die -3 zetels worden afgetrokken. D66 staat dan dus in de peiling op 1 zetel.'

- Fijn, dank u wel. Ik hoop dat we uw peiling tot aan de volgende verkiezingen kunnen onthouden.

'Ja, dat is de vraag. Een partij met -3 zetels is vlug vergeten.'

dinsdag 15 maart 2005 09:09  verstuur

Bang voor onderzoek?

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Het aantal bijstandsgerechtigden daalt spectaculair en er is geen onderzoek ingesteld naar de oorzaken?
We vragen Bieslogs onderzoeksexpert dr. Nak de Weert om opheldering.

'Onbegrijpelijk en ongelooflijk. In een land waar alles wordt onderzocht wat los en vast zit of beweegt, weten we niet waarom er 34 duizend mensen uit de bijstand zijn verdwenen.'

- Ook u hebt geen idee?

'Zonder onderzoek doe ik geen enkele uitspraak. Maar dat ze zelfs mij niet hebben gevraagd onderzoek te doen - durven vragen - geeft wel een aanwijzing.'

- Men is bang voor een onderzoek?

'Kijk, de gemeenten voeren die bijstandsregelingen uit. Door dat getal te hanteren van 34 duizend uitgetredenen, hoeft het ministerie van Sociale Zaken 330 miljoen euro minder aan de gemeenten te betalen. Hupsakee, jongens, dat bezuinigt lekker weg.'

- U trekt dat getal van 34 duizend in twijfel?

'Of de gemeenten zijn met keiharde hand aan het saneren geslagen, of het ministerie roept maar wat. We weten het niet.
We worden dagelijks om de oren geslagen met onderzoeken naar de grootst mogelijke flauwekul - ik doe nu onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen bij het pellen van een eitje, ja, mijn schoorsteen moet ook roken - valt er eindelijk 's iets zinnigs te onderzoeken, wordt het achterwege gelaten. Onbegrijpelijk.
Misschien zijn die 34 duizend mensen wel met z'n allen naar Australië geëmigreerd, wie zal het zeggen.'

vrijdag 25 februari 2005 16:10  verstuur

Nederland Fietsland

Beeldvergroting: (De Gooi- en Eemlander, vandaag)
(De Gooi- en Eemlander, vandaag)
Beeldvergroting: \'...stangbreuk en ernstige valpartijen...\'
'...stangbreuk en ernstige valpartijen...'

?Een opzienbarende uitslag van een belangwekkend onderzoek?, zegt onderzoeker dr. Nak de Weert, als we hem het onderzoek Nederland Fietsland voorleggen.
?Vooral het gegeven dat de meeste huishoudens een of meer fietsen in de schuur, het huis of buiten hebben staan, heeft me zeer verrast. Ik had voorspeld dat onder het algemeen heersende gevoel van onveiligheid een proportioneel groot aantal fietsen binnen zou worden gestald.?

- Dat fietsen een therapeutische werking blijkt te hebben, is een nieuw gegeven?

'Nee. Sinds de jaren zeventig weten we dat veel fietsers diep nadenken over het leven. Uit eigen onderzoek weet ik, dat bijvoorbeeld veel beslissingen tot echtscheidingen op de fiets worden genomen.'

- Hoe beoordeelt u dit onderzoek, kwalitatief gezien?

'Wat ik mis is een bagagedrageronderzoek. Uit 'Spring maar achterop', mijn grote onderzoek uit 1994, bleek al dat het gebruik van de bagagedrager als duozitplaats aan grote veranderingen onderhevig is. Steeds minder volwassenen maken gebruik van de bagagedrager. De oorzaak is tweeledig: de bagagedragers worden fragieler en de fietspassagiers dikker. De uitnodiging: 'Spring maar achterop, lieve pop!', kan nu leiden tot stangbreuk en ernstige valpartijen.
Een andere oorzaak: de huidige kinderzitjes zijn dermate ingewikkeld geconstrueerd, dat het gemakkelijker is ze permanent op de bagagedragers te bevestigen, zodat voor volwassenen geen plaats meer overblijft.'

- Wordt ook op de bagagedrager gezongen en diep nagedacht over het leven?

'Veel minder. Ik denk dat dit komt omdat de passagier de frisse wind en het ruime uitzicht mist. Hij of zij zit achter de rug van de partner, waardoor de gedachten geen hoge vlucht nemen. Het bagagedragerzitgedrag heeft een andere dynamiek, is egocentrischer, wat soms aanleiding geeft tot onbetamelijk gedrag. Handen in de zakken van de bestuurder stoppen, diens billen vastpakken en dergelijke.
Een andere opvallende uitkomst: het stangzitten is nagenoeg verdwenen.'

- Het stangzitten...

'Je ziet het nog zelden: een verliefd stel op één fiets en zij heeft, tussen zijn armen in, op de stang van de herenfiets plaatsgenomen. De moderne jonge vrouw vraagt om meer zitcomfort. Er zijn wel stangzadels voor op de herenfiets te koop - zogenaamde zoenzitjes - maar dat komt niet echt van de grond.'

zaterdag 12 februari 2005 12:03  verstuur

Wat nu weer?

Beeldvergroting: (Trouw, voorpagina, vandaag)
(Trouw, voorpagina, vandaag)
Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert:?...ik ga als de donder nog een onderzoekje plegen...?
Dr. Nak de Weert:'...ik ga als de donder nog een onderzoekje plegen...'

Wat moeten we nú weer doen of laten om oud te worden.

Er gaat geen dag voorbij of een ploegje wetenschappers doet een aanslag op onze angst voor de dood.
We bellen onmiddellijk met onze onderzoeker dr. Nak de Weert, om te vragen waar die hausse in verouderingsonderzoek vandaan komt.

- Goedemorgen, meneer De Weert, onze vraag is waar die hausse...

'...in verouderingsonderzoek vandaan komt, ja, ik heb het gehoord. Welnu, een uur geleden zag ik het bericht op de voorpagina van Trouw - dat een lage reactiesnelheid het levensperspectief vermindert - en ik heb onmiddellijk een onderzoek ingesteld en dat is zojuist gereedgekomen.'

- Zo! Dat is snel!

'Ik heb het ook meteen aan vakblad The Science of Today gemaild, dus het heeft al wetenschappelijke status.'

- En? Een verrassende uitkomst?

'Uiteraard! Anders had ik de uitslag niet aan The Science of Today gemaild. En, omdat u zo snel reageert, krijgt Bieslog de primeur:
Mensen die zich niets aantrekken van alle onderzoeken naar het menselijk ouderworden, hebben een grotere kans om oud te worden!'

- Fantastisch! Ik hang meteen op om dit bericht op Bieslog te zetten. Hartelijk dank.

'En ik ga als de donder nog een onderzoekje plegen, dat morgen klaar moet zijn. Sinds Nederland zondagskranten heeft, maken we overuren.'

woensdag 12 januari 2005 17:28  verstuur

We doen het nog veel minder

Beeldvergroting: (Algemeen Dagblad, vandaag
(Algemeen Dagblad, vandaag
Beeldvergroting: dr. Nak de Weert:?...scrub- en peelingbehandeling...?
dr. Nak de Weert:?...scrub- en peelingbehandeling...?

De cijfers uit het 'Britse onderzoek' liegen er niet om: de seks in Nederland loopt hard terug. Van 158 keer per jaar in 2002, tot 103 keer in 2004.
Vooral de mannen geven er de brui aan, verklaren de seksuologen in de begeleidende artikelen. Oorzaken? Verhoogde werkdruk en faalangst.

Wij vragen onze eigen onderzoeker dr. Nak de Weert hoe hij tegen de sekscijfers aankijkt.

'Trap er niet in,' is zijn resolute commentaar, 'het gaat hier niet om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, maar om het jaarlijkse aandachttrekkertje van een condoomfabrikant.'

- Die cijfers zijn onbetrouwbaar?

'De Nederlanders zouden het in 2004 103 keer hebben gedaan? Gelooft u het zelf?
Die firma komt elk jaar met zo?n opvallende schommeling - in 2005 zullen we het ongetwijfeld 210 keer per jaar doen - om de aandacht op hun product te vestigen.
De media gaan mee, grote stukken in de kranten, veel gegniffel en gegrap - over seks, altijd leuk - en nog diezelfde dag worden de condoomautomaten leeggetrokken, want de mannen denken dat ze hun achterstand moeten inhalen.'

- Heeft uw Nak de Weert Instituut wel eens soortgelijk onderzoek gedaan?

'Jazeker, en wij komen tot heel andere resultaten. De gemiddelde Nederlander deed in 2003 48 keer aan seks en 49 keer in 2004. Al jaren meten we een frequentie tussen de 45 en 50. De seks in Nederland gaat rustig zijn gangetje. En veel Nederlanders doen er helemaal niet meer aan.'

- Waarom is dat?

'Ze vinden het teveel gedoe. Of er zijn andere oorzaken.
Ik doe het ook nooit meer: mijn vrouw heeft een hekel aan mijn snor en baard. 'Veel te stekelig,' zegt zij, 'een vrijpartij met jou lijkt op een scrub- en peelingbehandeling van een schoonheidsspecialiste tijdens een aanval van hondsdolheid.' Nou, dat stimuleert niet echt. En omdat ik erg op mijn baard ben gesteld, laat ik het erbij. Geen punt, hoor.'

Voor we het gesprek beëindigen zegt dr. De Weert nog:
'Ziet u hoe het werkt? Die fabrikant heeft z'n naam toch ook maar weer op Bieslog vermeld gekregen!'

donderdag 16 december 2004 08:52  verstuur

Voornaamdeskundigen

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

We hebben dr. Nak de Weert aan de lijn, directeur van onderzoeksinstituut Nak de Weert.

- Meneer De Weert, ook u bent voornaamdeskundige - hoeveel voornaamdeskundigen zijn er in Nederland?

'We zijn met z'n vieren: Paus Beversluis in Groningen, Hankpanki de Boer in Maastricht, Adolf van Zwieten in Utrecht en ik, zei de gek.'

- Ik mis Gerrit Bloothooft?

'Gerrit is een grensgeval. Ik ken hem voornamelijk als achternaamdeskundige - ik wist niet dat hij ook op voornaamgebied werkzaam is.'

- Moet je als voornaamdeskundige zelf een opvallende voornaam hebben?

'Niet noodzakelijk. Wel is het vaak de bron waaruit je put, de oorsprong van je fascinatie voor voornamen. Ikzelf vroeg me op tienjarige leeftijd al af: waarom hebben mijn ouders me in godsnaam Nak genoemd? Niemand in mijn familie heet Nak. Die motivatie heeft me geholpen bij mijn voornaamstudie. Die heel pittig is: het kost acht jaar voordat je alle Nederlandse voornamen zo?n beetje hebt bestudeerd. En er komen jaarlijks honderden nieuwe voornamen bij.'

- U adviseert de burgerlijke stand van diverse gemeenten bij het al dan niet toelaten van buitenissige voornamen. Kunt u voorbeelden geven van ?verboden? voornamen?

'Ik geef advies, meer niet. De rechter velt uiteindelijk een oordeel. Maar ik heb deze maand geadviseerd de voornamen Fantastisch, Kutje en Poessiemauw niet op te nemen in het register.'

dinsdag 23 november 2004 06:09  verstuur

'Mag ik u wat vragen?'
'Hebt u wel 's met een moslim gesproken?'


- In ons land noemen 1 miljoen inwoners zich moslim.Van de ruim 15 miljoen niet-moslims hebben 10,9 miljoen van hen een uitgesproken mening - hetzij in negatieve, hetzij in positieve zin - over de 1 miljoen moslims.
Van die 10,9 miljoen niet-moslims hebben 8,7 miljoen landgenoten nooit een woord met een moslim gewisseld. -
Uit een recent onderzoek van het Nak de Weert Instituut.

- Nog één vraagje, professor De Weert.Hebt u zelf wel eens met een moslim gesproken?

'Nee, nooit. In het dagelijkse leven kwam ik nimmer een moslim tegen.
Ja, ik heb er wel 's een zien lopen - dacht ik, hoor - en was ik van plan een praatje aan te knopen, maar nee, toch maar niet gedaan. Ik wilde niet al te opdringerig overkomen.
Daarom hoop ik op een vervolgonderzoek onder de moslimbevolking. Zodat ik ook 's met ze kan praten. Lijkt me heel spannend!'

vrijdag 17 september 2004 08:57  verstuur

Waarom de economie niet groeit

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

'De verklaring is simpel.

Het langverwachte moment is aangebroken waarop de meeste consumenten 'alles al hebben'.

Zij die niet alles al hebben, kunnen dat wat zij niet hebben niet betalen.

De economie zal weer aantrekken als alles wat we hebben kapot gaat.'

Prof. dr. Nak de Weert,
hoogleraar Consumerwatching
directeur Onderzoeksinstituut Nak de Weert

donderdag 16 september 2004 09:00  verstuur

Gezellige dode steden

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Uit een ander onderzoek - van het Nak de Weert Instituut - dat werd gehouden onder 562 mensen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar, blijkt, dat ten gevolge van het wonen in een omgeving met teveel gezelligheid en te weinig jongeren, de levensduur met 5,6 jaar wordt verkort.

De eerste seniorenstad met optimale gezelligheid zal Wurgcity gaan heten, één miljoen inwoners krijgen en medio 2010 gereed zijn.

Bij de inrichting van Wurgcity heerst nu al een nijpend tekort aan begrafenisondernemers en grafdelvers.

zaterdag 24 juli 2004 09:46  verstuur

On-af onderzoek
Het Nak de Weert Instituut maakte een foutje

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)
Beeldvergroting: Nak de Weert:\'...schoonheidsfoutje...\'
Nak de Weert:'...schoonheidsfoutje...'

- Meneer De Weert - uw instituut heeft het onderzoek naar de Amsterdamse leerplichtigen uitgevoerd - dat is nogal een verschilletje, hè? Vijftienhonderd leerlingen leken bij geen enkele school ingeschreven, het zijn er in werkelijkheid dertien!

'Ja, helaas. Een schoonheidsfoutje. Het onderzoek was on-af. En we wilden het resultaat nog voor de vakantie in de pers hebben en toen heeft een medewerker iets te snel de boel op de bus gedaan.'

- Die medewerker is inmiddels ontslagen, mogen we aannemen?

'Nou, dat ligt een beetje moeilijk... Het betreft hier namelijk mijn vrouw en dan is van ontslaan geen sprake. Maar er zijn - laat ik het zo zeggen - wel woorden gevallen, ja.'

- Het onderzoek was on-af. Welke bewerking, of handeling had nog moeten plaatsvinden?

'De nulletjescontrole. Kijk, bij een onderzoek dat in opdracht wordt uitgevoerd, bestaat de onbedwingbare neiging de resultaten naar boven af te ronden. De score te maximaliseren, zeg maar. Alle onderzoeksinstituten hebben daar last van. De concurrentie is moordend, hoe significanter de resultaten, hoe groter de mediapenetratie. Maar dit voert te ver, neem ik aan?'

- Nee hoor, wij begrijpen u heel goed. Wat behelst de nulletjescontrole, meneer De Weert?

'Als onderzoeker kijk je, of er niet iets teveel nulletjes in je resultaten zijn gekropen. In dit geval zijn er slechts twee nulletjes verkeerd terechtgekomen: 1500 had 15 moeten zijn. Toen hebben we ook nog twee vermiste leerlingen teruggevonden en zo komen we op 13 uit. In feite zaten we er dus, na nulletjescontrole, slechts in 2 gevallen naast.'

- Al met al krijgt de onderzoeksbranche hier geen betere reputatie van.

'Het is heel jammer. Maar we hebben alle maatregelen genomen deze fouten in de toekomst te voorkomen. We hebben afgesproken dat nadat mijn vrouw de nulletjescontrole heeft gedaan, ikzelf dan nog een nulletjessteekproef zal uitvoeren. Een soort dubbele nulletjescheck dus. De kans dat er een verkeerd nulletje doorglipt is daarmee tot 200 % gedaald.'

- Waterdicht, dus.

'Eh... wacht even... nee, ik bedoel uiteraard met 2% gedaald, sorry.'

vrijdag 16 juli 2004 13:02  verstuur

PC gezonder dan TV

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag)
(Trouw, vandaag)

Wij vroegen commentaar op dit onderzoek, dat werd gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet, aan onze eigen onderzoeker, dr. Nak de Weert.

'Ja, als er staat 'gepubliceerd in The Lancet' is er geen ontkomen aan: het onderzoek is buitengewoon serieus. Alleen vind ik het een beetje aan de late kant.'

- Hoe bedoelt u?

'Het onderzoek is begonnen in 1972 onder duizend kinderen. Die blijken op hun 26ste jaar behoorlijk ongezond te zijn. Was men in 1954 begonnen, dan was het aantal ongezonden kleiner geweest.'

- Maar in 1954 was er toch lang nog niet zoveel televisie als nu?

'Precies. Exact. Correct. Daarom bestuderen wij hier op het Instituut op dit moment het gedrag van kinderen die vier uur per dag voor een pc zitten.'

- Is voor de pc zitten gezonder dan tv-kijken?

'Nou en of! De kinderen hebben namelijk niet hun beide handen vrij om snacks en drinks vast te houden. Ze zitten rechtop actief te tikken of te muizen. Dat is een stuk gezonder.'

- Wanneer mogen we de resultaten van uw onderzoek tegemoet zien?

'Over 25 jaar. Ik heb de redactie van The Lancet al op de hoogte gebracht en gezegd dat ze in het januarinummer van 2030 een stuk of tien pagina's moeten vrijhouden.'

maandag 5 juli 2004 16:32  verstuur

Brillend

Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert: ?...GVD, waar is m?n bril!!...?
Dr. Nak de Weert: '...GVD, waar is m'n bril!!...'
Beeldvergroting: De heer Houtvast:?...bril voor 1 gulden 99 cent...?
De heer Houtvast:'...bril voor 1 gulden 99 cent...'

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt, dat iedere Nederlander uiteindelijk aan de bril moet.

'Niemand ontkomt aan de bril.
In 2003 droegen in Nederland bijna 9 miljoen mensen een bril of contactlenzen. Boven de 55 jaar heeft nagenoeg iedereen een bril.'

Wij vroegen onze eigen onderzoeker dr. Nak de Weert, directeur van het Nak de Weert Instituut (links -2, rechts -3.4), naar zijn commentaar.

'Ja, dat miljoenen een bril hebben - en uiteindelijk iedere Nederlander een fok op de neus krijgt - dat kan ik u zó wel vertellen. Een veel interessanter onderzoeksonderwerp is: hoeveel brillende Nederlanders geen bril hebben.'

- Een bril dragen en geen bril hebben. Vindt u het goed, dat wij dit even niet begrijpen? 'De bril kwijt zijn! Zoek! Foetsie! GVD, waar is m?n bril!! Het hele huis op stelten! Ja, ik heb 'm! Even op het richeltje bij de achterdeur gelegd, stom hè?'

- Ah, op die manier. 'Hier komen de cijfers: vier miljoen van de negen miljoen brildragers zijn de bril 2,4 maal per dag kwijt en het duurt gemiddeld 9 minuut 38 seconden voor de bril wordt teruggevonden. Weet u hoeveel geld met brilverlies gemoeid is?'

- Wij verwachten indrukwekkende cijfers. 'Een getal dat zonder bril goed waarneembaar is: de tijd die wordt verkwist met het zoeken naar de bril bezorgt onze economie een jaarlijkse schade van 146 miljoen euro!'

Bieslog sprak nog even met de heer Houtvast (92, +1, -9), de brildrager met de oudste in gebruik zijnde bril van Nederland.
'Ik draag deze bril vanaf m'n veertiende. In 1953 is'ie een keer afgewaaid, linkerglas kapot, maar dat heb ik zelf met plakband gerepareerd. Heel goed doorzichtig plakband had je toen.'

- Bent u uw bril nooit 's kwijt? 'Nooit. Daarom heb ik 'm achter de oren ook met plakband aan m'n hoofd geplakt. Ik hou 'm dag en nacht op.'

- Maar uw gezichtsvermogen is toch sinds 1926 achteruitgegaan? Hebt u uw ogen nooit 's opnieuw laten meten?

'Allemaal flauwekul van die kwakzalvers in die dure brillenwinkels. M?n schoonzoon heeft een bril van 700 euro op de neus. En elk halfjaar een nieuwe!
Meneer, ik kocht mijn bril voor 1 gulden 99 cent van een man aan de deur en die zei ook: hiermee hebt u een bril voor het leven! Ik wil begraven worden met mijn bril op.'

maandag 24 mei 2004 16:55  verstuur

Bespreekbaar (1)

Beeldvergroting: Prof. dr. Nak de Weert:\'...problematische situatie...\'
Prof. dr. Nak de Weert:'...problematische situatie...'

Voor het eind van dit jaar zijn alle problemen in Nederland bespreekbaar.

'Een zorgelijke situatie', vindt onderzoeker Nak de Weert, directeur van het Nak de Weert Instituut.
'Als mensen hun problemen bespreekbaar hebben gemaakt, neemt hun animo daadwerkelijk iets aan het probleem te doen vrij snel af. Zij nemen genoegen met 'het bespreekbaar zijn' van hun probleem.
Als er op korte termijn niet een paar nieuwe problemen bijkomen, ontstaat een problematische situatie voor de Probleemoplossende Industrie van ons land. Therapie- en psychologiecentra bijvoorbeeld constateren een dalend aantal cliënten, zodat steeds vaker tot sluiting moet worden overgegaan.'

Nak de Weert vindt dat hier een taak voor de overheid is weggelegd.

'Een nationale campagne zou de mensen moeten aansporen eens goed bij zichzelf te onderzoeken of er niet een probleem is dat bespreekbaar gemaakt moet worden.'

maandag 24 mei 2004 16:50  verstuur

Bespreekbaar (2)

Beeldvergroting: (Algemeen Dagblad, vandaag)
(Algemeen Dagblad, vandaag)

Hier vermoeden we een probleem dat nog bespreekbaar gemaakt moet worden.

Mannen die, aangestoken door de gladheidshype, een behandeling Definitief Ontharen hebben ondergaan en daar spijt van krijgen...

Prof. dr. Nak de Weert is blij met onze tip.
'O ja? Kan men definitief worden onthaard? Hebt u voor mij het adres van een kliniek of salon waar ik dat kan laten doen?'

donderdag 29 april 2004 23:58  verstuur

De redding van Balkenende

Beeldvergroting: \'...de heer Balkenende fleurt er enorm van op...\'
'...de heer Balkenende fleurt er enorm van op...'

80 % van de Nederlandse bevolking vindt hem niet inspirerend.
80% vindt hem geen sterke leider.
75% vindt hem niet van deze tijd.
70% van de ondervraagden zou hem niet graag op de koffie krijgen.

Catastrofale enquêteresultaten voor de minister-president.

Vraag aan Nak de Weert, directeur van het Nak de Weert Instituut, hoogleraar Goedoverkomen aan de Universiteit van Turnhout:

- Wat zou u de heer Balkenende adviseren ter verbetering van zijn imago, of zegt u: dit is een hopeloze zaak?

'Hijzelf is een hopeloze zaak, maar ik zie voor hem nog wel een uitweg. Er is één mens die hem van de ondergang kan redden.'

- Mag u de naam noemen?

'Exclusief voor uw periodiek wil ik u de naam onthullen: Bianca Hoogendijk.
Oftewel: zijn vrouw.

Mijn advies aan Balkenende luidt: verschijn zo snel mogelijk - liefst vanavond nog, maar NOVA en Barend & Van Dorp & Mulder zijn al bijna afgelopen - met uw vrouw aan uw zijde.
En zwijg zoveel mogelijk. Laat uw vrouw aan het woord en zij zal u uit het dal van de impopulariteit slepen.

Bianca is een goedlachse, intelligente, warme vrouw die de harten van miljoenen zal stelen.
De heer Balkenende fleurt er enorm van op en zal op slag minder droogklotig overkomen.

Het, wat wij noemen, smeltmoment zal het shot zijn, waarin zij zich lachend naar haar Jan Peter wendt en met een ironische twinkeling in haar ogen zegt: 'Beetje saai, hè!?

De volgende dag is de verschuiving in de enquêteresultaten sensationeel.

99% van de Nederlanders zou Jan Peter Balkenende dolgraag op de koffie krijgen.
Mits hij Bianca meeneemt.'

Een zware CDA-delegatie is met een hartstochtelijke smeekbede onderweg naar Capelle aan den IJssel.

donderdag 22 april 2004 12:49  verstuur

Menstype

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag)
(Trouw, vandaag)

Wat is uw spontane reactie na lezing van dit bericht?

Het Nak de Weert Onderzoeksinstituut heeft vijf mogelijkheden opgesteld:

1. Wil ik hebben! Liefst vandaag nog.
2. Mij niet snel genoeg. Ik wacht even op Internet3.
3. Ik heb zelden iets te verzenden van Los Angeles naar Genève.
4. Is 0.001 gigabit één megabit? Geweldig! Dat wist ik niet.
5. Als ze lekkere broodjes en koffie hebben, zal ik deze trein zeker wel eens nemen.

Elk antwoord correspondeert met een bepaald menstype en wereldbeeld.
Profielen van die menstypen en wereldbeelden zijn echter nog niet voorhanden.

'We gaan niet over één nacht ijs,' zegt onderzoeker De Weert, 'we doen onderzoek onder honderd proefpersonen en hebben minimaal een half jaar nodig.
U begrijpt: het zou catastrofaal zijn als we een bepaald menstype opzadelen met een totaal verkeerd wereldbeeld.'

woensdag 7 april 2004 12:07  verstuur

Nederwiettest

Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert:\'...ik wil u best te woord liggen...\'
Dr. Nak de Weert:'...ik wil u best te woord liggen...'
Beeldvergroting: \'...leidt een eerste trek tot objectieve criteria?...\'
'...leidt een eerste trek tot objectieve criteria?...'

De nederwiet is de laatste jaren zeer sterk geworden - het werkzame bestanddeel THC steeg van 9% in 1999 naar 15% nu.
Het kabinet overweegt cannabis met een dergelijk hoog gehalte op de lijst van verboden harddrugs te plaatsen.

Momenteel wordt vervolgonderzoek gedaan door het Nak de Weert Instituut en wij praten met de naamgever/directeur.

- Meneer De Weert, de nederwiet werd onderzocht door het Trimbos-instituut. Wat valt er door uw instituut nog meer te onderzoeken?

'Veel! Altijd! Kijk, de vraag die ons door de regering is gesteld luidt: Hee Nak, onderzoek jij nou 's of er geen objectieve clitoria eh... criteria zijn op te stellen, waarmee snel is vast te stellen hoeveel THC er in de nederwiet zit.'

- Vijftien procent, dat heeft het Trimbos-instituut gemeten.

'Ja ho ho, okay okay. Maar als de regering zou overgaan tot een verbod, moet elke inspecteur genaamd Jan Doedel in een coffeeshop kunnen uitmaken van: 'Ja! In deze joint zit 15% THC. Gij zijt de sigaar!' Breng je zo'n joint naar het lab, duurt een onderzoek twee weken.'

- U ontwikkelt een instrument, dat het THC-gehalte meteen meet. Een blaastest?

'Nee, een inhaleertest. Bij uitblazen is het THC-gehalte namelijk niet te meten, want dat heeft zich dan al in de hersenen van de roker genesteld. Wij kijken hier of je bij het nemen van een eerste trek, objectieve criteria (ja, zeg ik het in één keer goed!) kunt opstellen, waardoor de politieagent kan zeggen van: Ja! In deze joint zit 15% - of had ik dat al verteld?'

- Zo ongeveer. Maar er zijn toch evenveel effecten als er rokers zijn?

'Wat zegt u nou? Even denken, hoor... Evenveel effecten als... Dit is de Maand van de Filosofie, citeert u een grote denker of zo?'

- Nee, ik bedoel: het gebruik van nederwiet heeft een strikt individuele uitwerking. Iedere gebruiker reageert toch anders?

'Oooooooo! Bedoel je dát! Goed man, die zin. Kan ik die voor mijn rapport gebruiken? Er zijn toch evenveel rokers als effecten... nee...wat zei je ook alweer?'

- Meneer De Weert, test u de nederwiet soms zelf? We krijgen sterk de indruk dat u zo stoned als een klaproos bent.

'Nee, maar het testlokaal staat wel blauw van de rook. Mijn proefpersonen doen momenteel een dutje, maar ik wilde u best even te woord staan. Staan? Zei ik staan? Ik wil u best te woord liggen!!!! Ha, ha, ha! Want ik ben er wel even bij gaan leggen, weet je wel. En dat komt alleen van het meeroken! Kun je nagaan.'

woensdag 4 februari 2004 21:42  verstuur

De borst

Beeldvergroting: \
"...omdat ik de borst voor mijn werk nodig had...'

Een ANP-bericht:
'Borst Janet Jackson gewild op internet
LOS ANGELES (ANP) - De ontblote borst van zangeres Janet Jackson, zondag te zien tijdens de Super Bowl, is één van de meest gezochte onderwerpen in de geschiedenis van het internet. Dat heeft zoekmachine Lycos woensdag gemeld.
Volgens Lycos heeft de borst van Jackson op één dag net zoveel zoekacties veroorzaakt als de aanslagen op 11 september 2001.'

We spreken met dr. Nak de Weert, directeur van het Nak de Weert Onderzoeksinstituut.

- Meneer De Weert, is ook in Nederland de blote borst van Janet Jackson zoveel bezocht? 'O ja. Je zou verwachten dat wij Nederlanders veel meer gewend zijn aan blote borsten in het openbaar dan de Amerikanen, maar ook hier is men massaal naar de Jacksonborst op zoek gegaan.'

- Hebt u enig idee van het waarom? 'Ik geloof dat het de Nederlandse borstzoekers niet zozeer ging om de seksuele uitstraling van de ontblote borst, nee, het ging hen meer om de nieuwswaarde van de borst.'

- Hoe bedoelt u? 'Als je hebt gehoord of gelezen dat één blote borst in Amerika een enorme golf van commotie heeft veroorzaakt, dan denkt de Nederlander: 'nou, die borst wil ik dan wel 's zien - dat zal dan wel wat zijn!'

- Betekent dit dat u ook naar de blote borst op internet bent gaan zoeken? 'Dat hoefde niet. Ik kreeg van mijn medewerkers tientallen adressen aangereikt waar de borst was te zien. Ik heb gekeken, omdat ik de borst voor mijn werk nodig had.'

- En? Wat vond u van de borst? 'Ja, wat zal ik zeggen... Ik kijk natuurlijk zuiver professioneel. Het was een ferme borst. Echt een borst waarvan je zegt: zo, zo! Maar verder deed de borst me niks. Dat kan ook niet. Ik moest met de borst aan het werk en dan mag je geen gevoelens toelaten.
Bovendien: de aanblik van één borst laat me volkomen koud. Nee, ik geef het eerlijk toe: als Janet Jackson twéé borsten had laten zien, zou ik het heel wat moeilijker hebben gekregen.'

- Wat is de uitslag van uw internetonderzoek voor wat betreft de Nederlandse situatie? 'Volgens het Nak de Weert Instituut heeft de borst van Jackson op één dag net zoveel zoekacties veroorzaakt als de watersnoodramp van 1 februari 1953.'

- Eh... ja, ja. Dank u voor dit gesprek.

vrijdag 23 januari 2004 09:42  verstuur

Slappe slogan


De regering gaat campagne voeren voor Europa met de slagzin:

'Europa. Best belangrijk.'

De Tweede Kamer is boos. Een slappe slogan, vinden veel politici.

'Niet slap genoeg', zegt communicatiedeskundige, onderzoeker dr. Nak de Weert.
'Slappe teksten hebben een satirische, of camp-achtige werking. Je moet dus flink overdrijven, wil zo?n slappe tekst zich in het bewustzijn nestelen. De mensen vertellen een slappe tekst aan elkaar door, bij wijze van grapje.
Wij, van het dr. Nak de Weert Instituut, stellen een betere slogan beschikbaar:

'Europa. Best wel dat je zegt van: ja, leuk!''

vrijdag 9 januari 2004 13:01  verstuur

Baasmail

Beeldvergroting: (de Telegraaf, vandaag)
(de Telegraaf, vandaag)

 • Original Message -----
  From: Directie - dr. Nak de Weert
  To: Secretariaat - Suze van den Berg
  Sent: Friday, Jan 09, 2004 12:04
  Subject: Wat is dat nu?

  Suze,
  Mag ik even vragen wat de bedoeling is?
  Waarom heb je dat knipseltje op mijn bureau gelegd?
  Ik neem aan dat het er niet om ging me te attenderen op het onzinnige Engelse onderzoek over het verband tussen bloeddruk en baasmail - we krijgen op ons eigen onderzoeksbureau van onze klanten wel gekkere onderwerpen te verwerken, zoals je weet.

  'De Britse omroep BBC heeft het gemeld.'
  Moet de BBC de geloofwaardigheid van het bericht garanderen?
  Het bewijst alleen maar dat de BBC, door zich nu ook bezig te houden met flauwekul, haar serieuze imago in rap tempo verliest.

  Nee, ik vrees dat je mij een persoonlijke hint hebt willen geven.
  Ik mag mij in mails naar jou toe zeker niet meer kritisch uitlaten... Je suggereert zelfs dat mijn mails schadelijk voor je gezondheid zijn. Een kwalijke aantijging, Suus, die ik hoog opneem.

  Okay, ik heb je, toen je net voor ons werkte, e-mails geschreven die naar jouw gevoel niet door de beugel konden. Ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden.
  Ook heb ik je, op jouw uitdrukkelijke verzoek, niet meer uitgenodigd voor etentjes of theaterbezoek. Met de grootst mogelijke moeite heb ik ons contact weten te beperken tot af en toe een e-mailtje.
  Dat je me nu toch nog 'straf geeft' door ook die weg af te snijden, stemt me bitter. De twee woorden die je aan het knipsel toevoegt, spreken boekdelen.

  Je kunt me niet totaal negeren, Suze!!! Ik ben nog wel je baas!
  Je ontslaan wil en kan ik niet - jouw dreigende woorden 'dat je alles aan de grote klok gaat hangen' klinken ook na twee jaar nog steeds snerpend na.

  Toe, Suus, lach nog eens naar me, zoals toen!
  En bedenk alsjeblieft dat ik een tweede hartaanval waarschijnlijk niet zal overleven.

  Je 'bazeman',
  Nak de Weert

 • vrijdag 12 september 2003 08:41  verstuur

  Leuk gezinnetje

  Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag, pagina 2)
  (de Volkskrant, vandaag, pagina 2)

  Het spitsuurgezin - oude ouders met jonge kinderen en oudere ouders.
  Maar vaak ook met nog oudere grootouders.
  En die worden vergeten, constateert Nak de Weert, als hij de resultaten van het NIDI-onderzoek tot zich heeft genomen.

  'Neem mijzelf', vervolgt de wat pipsjes ogende onderzoeker, 'ik ben 53 jaar, mijn (tweede) vrouw is 34, we werken allebei en we hebben een tweeling van 2 jaar.

  Mijn ouders zijn respectievelijk 74 en 75 jaar, mijn grootouders 95 en 96 jaar. Ouders en grootouders zijn hulpbehoevend en leunen op mijn mantelzorg.
  De ouders van mijn vrouw, 64 en 65 jaar, zijn nog goed, maar haar grootouders van 86 en 87 jaar moeten dagelijks geholpen.

  Spitsuurgezin? Ons planbord in de keuken is groter dan dat van het Centraal Station Utrecht. Maar uitval en vertragingen komen bij ons meer voor dan bij de NS.

  Wij hebben een Spoorwegchaosgezin.'

  zaterdag 5 juli 2003 09:11  verstuur

  Alcoholbevorderend onderzoek

  Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag, pagina 2)
  (de Volkskrant, vandaag, pagina 2)
  Beeldvergroting: Prof. dr. Nak de Weert:\'...self filling, nee... eh...selfprofetys... nee, kom...\'
  Prof. dr. Nak de Weert:'...self filling, nee... eh...selfprofetys... nee, kom...'

  Omdat we bij het lezen van bijgaande onderzoeksresultaten de kluts volledig kwijtraakten, legden we ze voor aan onze eigen onderzoeker, prof. dr. Nak de Weert, van het Nak de Weert Instituut.

  'Ja, dit zogenaamde schattingsonderzoek is een omstreden nieuwe richting in de onderzoekswetenschap. En ik moet u zeggen, ik heb zo mijn bedenkingen.'

  - Een categorie consumenten wordt gevraagd naar wat zij denken dat die consumenten consumeren. Ingewikkeld!

  'Ja, het presenteren van deze schattingen als wetenschappelijke, exacte feiten schept verwarring. Een onderscheid maken tussen de menselijke denkwereld en de concrete werkelijkheid is wat mij betreft uit den boze.
  Onderzoek naar wat de mensen denken hoort thuis in andere disciplines - de psychologie, de psychiatrie, de parapsychologie voor mijn part - de onderzoeksbureaus dienen zich te beperken tot de werkelijkheid. Daar hebben wij de handen al vol aan.'

  - Een schatting houdt het drankgebruik op 37 glazen, in werkelijkheid zijn het 8 glazen. En dan staat er: 'De overschatting kan ertoe leiden dat jongeren meer gaan drinken.'
  Maar die overschatting komt toch uitsluitend tot stand, omdat de onderzoekers ernaar vragen?

  'Nou ja, dat is mijn bezwaar. Schattingen leiden al gauw tot self filling, nee... eh...selfprofetys... nee, kom, self-fulfilling prophecies. Sorry, het is nog vroeg.'

  - De glazen vullen zichzelf, bedoelt u. Volgens mij werkt het NIGZ allesbehalve gezondheidsbevorderend.

  'Van dit soort onderzoek gaat men aan de drank. Klopt. Helaas.'

  dinsdag 7 januari 2003 16:30  verstuur

  Extrapolaire Peiling

  Beeldvergroting: prof. dr. Nak de Weert: ...\'boeiend land...\'
  prof. dr. Nak de Weert: ...'boeiend land...'
  Beeldvergroting: Estland, representatief voor Nederland?
  Estland, representatief voor Nederland?
  Beeldvergroting: André Rouvoet, de nieuwe minister-president
  André Rouvoet, de nieuwe minister-president

  Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden in Estland, met dezelfde partijen als in Nederland, zou de ChristenUnie met 57 zetels onbetwist een grote overwinning hebben behaald.

  Lijsttrekker André Rouvoet maakt de grootste kans premier van Estland te worden.

  In deze nieuwste Estlandse peiling van het Nak de Weert Instituut gaat Lijst 16 van 0 naar 23 zetels en de PvdA naar 35 zetels. De overige partijen spelen geen rol van betekenis meer.

  Na 22 januari zullen André Rouvoet, Emile Ratelband en Wouter Bos dus moeten gaan onderhandelen over een regeerakkoord.

  - Meneer De Weert, vanwaar een onderzoek in Estland?

  'Vele redenen. Het land is ongeveer zo groot als Nederland, heeft ook het protestantisme als officiële godsdienst, maar - en dat maakt het voor ons onderzoekers zo interessant - het heeft slechts 1,4 miljoen inwoners. De bevolking van Estland vormt als het ware een representatieve steekproef van de Nederlandse.'

  - Is dat zo? Is de Estlandse politieke situatie te vergelijken met de Nederlandse?

  'In een peiling zeer zeker. Kijk, in een peiling meet je de wensdromen van de kiezer - in het hokje gedraagt hij zich toch vaak anders.
  In mijn peiling extrapoleer ik de Nederlandse wensdromen naar de Estlandse. En daar komt uit dat André Rouvoet tegemoet komt aan de huidige kiezerswensdroom. Men heeft in Estland - en dus ook hier - behoefte aan frisse, nieuwe leiders. Rouvoet lijkt op Balkenende, is alleen een stukje strenger. En daar houden ze in Estland van.'

  - Ja, ja.

  'Bovendien was ik na al die jaren van gepeil in de Nederlandse politieke pappot wel eens aan iets anders toe. Ik reis nu naar Estland op en neer. Zeer boeiend land.
  Bij de volgende verkiezingen ga ik Nederland extrapoleren naar Mexico.'

  woensdag 25 september 2002 08:53  verstuur

  Herstel van vertrouwen

  Beeldvergroting: Prof. dr. Nak de Weert
  Prof. dr. Nak de Weert

  Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen gedaald naar het laagste peil sinds eind 1983. De vertrouwensindex staat op -31.

  'Ik heb er het volste vertrouwen in dat de vertrouwensindex binnen drie maanden op +67 zal uitkomen,' zegt onderzoeker professor Nak de Weert, directeur van het Nak de Weert Instituut.

  - Waar baseert u deze positieve prognose op?

  'Nergens op, maar herstel van vertrouwen begint met het uitspreken van vertrouwenwekkende prognoses. Als je beweert dat het vertrouwen nog verder zal dalen, gebeurt dat ook inderdaad.'

  - Maar daarmee kunt u die stand van -31 toch niet uitpoetsen?

  'Nee, maar wel opkrikken. Kijk, dat meten van vertrouwen is in feite grote flauwekul. Weet ù nog hoeveel vertrouwen u had in 1983?
  Neemt u van mij aan: als we ophouden met het meten van volstrekt subjectieve begrippen als vertrouwen, gaat het met de economie meteen beter.
  Maar dat zit er niet in, dus kom ik daags na het CBS met z'n vertrouwensindexrapportage, steevast met mijn vertrouwensprognose-indicatie.
  In december, pakjesmaand, gezellig, +67 en eind 2003, als het oorlogje met Irak achter de rug is, zitten we met +105 weer op rozen! Vertrouwt u mij nou maar!'

  zaterdag 22 juni 2002 14:16  verstuur

  Eureka! Nieuws van het Nak de Weert Instituut
  Zojuist hebben wij een uitvinding gedaan, waarmee we, naar onze bescheiden mening, de mensheid een grote dienst bewijzen.

  Beeldvergroting: BottomView. A = monitor; B = lopende band; C = videocamera. Tekening: prof. dr. N. de Weert (klik groot)
  BottomView. A = monitor; B = lopende band; C = videocamera. Tekening: prof. dr. N. de Weert (klik groot)

  Het probleem.

  Hoe vaak komt het niet voor dat een vrouw (meisje, dame), tijdens het winkelen, bij het passen van een nieuwe pantalon, dolgraag zou willen zien hoe de eventuele aankoop het ?van achteren? doet. En vooral: hoe zit de broek tijdens het lopen? Hoe bewegen de billens in de broek?
  En hoe vaak krijgt de begeleidende heer (echtgenoot, vriend), als zijn dame gekleed in een broek-met-prijskaartje uit het pashokje treedt, niet de vraag voorgelegd: ?Kan dit wel?? Waarna ze een rondje door de winkel loopt, onderwijl vragend naar hem opkijkend.

  De oplossing.

  BottomView (TM, copyright 2002) is een nieuw concept, dat dient te worden toegepast in alle damesmodewinkels.
  De vrouw neemt, gekleed in de nieuwe broek, op de lopende band plaats, een videocamera is gericht op het onderste deel van haar rug en op de tegenoverstaande monitor kan de vrouw live zien hoe de pantalon zich gedraagt tijdens het proeflopen.

  De voordelen.

  BottomView bevordert het op eigen gelegenheid winkelen der vrouw. Niemand zal haar van advies hoeven dienen. Zij maakt voortaan zelf wel uit hoe ze er van achteren uitziet!

  De lancering.

  De uitvinding zal op het Wetenschappelijk Instituut van prof. dr. Nak de Weert diverse tests ondergaan, alvorens ze voor productie wordt vrij gegeven. De mogelijkheid bestaat namelijk dat een klein deel van de vrouwen zo zal schrikken van de eigen achterkant, dat zij nimmer meer in strakke broek gekleed de straat op durft. Ernstige frustraties kunnen het resultaat zijn. En dat kan nooit de bedoeling zijn van een uitvinding die de mensheid een dienst wil bewijzen!

  maandag 25 maart 2002 20:03  verstuur

  De spanning loopt op
  De peilingen buitelen over elkaar heen. En spreken elkaar tegen. Een goede peiling dient onder 15000 mensen te worden uitgevoerd - de haastige peilingen van nu, uitgevoerd onder 500 testpersonen, zijn dus hoogst onbetrouwbaar.

  Beeldvergroting: Prof. dr. Nak de Weert (foto: Erik Zuyderhoff)
  Prof. dr. Nak de Weert (foto: Erik Zuyderhoff)

  Daarom moet er gemeten worden, niet gepeild . Dat is de stellige overtuiging van Prof. dr. Nak de Weert. Zijn instituut, het Nak de Weert Instituut, past als enige wetenschappelijke instelling ter wereld, de door hem zelf gegrondveste OG-methode toe (het Onpeilbare Gemeten).

  Twintigduizend proefpersonen in ons land werden uitgerust met minichipjes, die zijn aangebracht in de neusholte (twee per neus). Dagelijks verrichten deze verfijnde meetinstrumentjes 5000 metingen, die per satelliet worden doorgezonden naar het Nak de Weert Instituut, waar ze door Prof. dr. Nak de Weert persoonlijk worden verwerkt in gigantische databestanden.

  Wat wordt er zoal gemeten in het Nak de Weert Instituut?
  Veel. De opdrachtgevers variëren van Shell, Levi's, McDonalds en Replay tot Het Rode Kruis, Feyenoord en het Ministerie van Defensie.
  Samenvattend: dat wat niet gepeild kan worden, wordt door het Instituut gemeten.

  Ook zoiets vaags als een onderzoek naar 'de oplopende spanningen binnen de bevolking' wordt door prof. dr. Nak de Weert niet uit de weg gegaan.