Bieslog - Nederwiettest
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
woensdag 7 april 2004 12:07  verstuur

Nederwiettest

Beeldvergroting: Dr. Nak de Weert:\'...ik wil u best te woord liggen...\'
Dr. Nak de Weert:'...ik wil u best te woord liggen...'
Beeldvergroting: \'...leidt een eerste trek tot objectieve criteria?...\'
'...leidt een eerste trek tot objectieve criteria?...'

De nederwiet is de laatste jaren zeer sterk geworden - het werkzame bestanddeel THC steeg van 9% in 1999 naar 15% nu.
Het kabinet overweegt cannabis met een dergelijk hoog gehalte op de lijst van verboden harddrugs te plaatsen.

Momenteel wordt vervolgonderzoek gedaan door het Nak de Weert Instituut en wij praten met de naamgever/directeur.

  • Meneer De Weert, de nederwiet werd onderzocht door het Trimbos-instituut. Wat valt er door uw instituut nog meer te onderzoeken?

?Veel! Altijd! Kijk, de vraag die ons door de regering is gesteld luidt: Hee Nak, onderzoek jij nou ?s of er geen objectieve clitoria eh... criteria zijn op te stellen, waarmee snel is vast te stellen hoeveel THC er in de nederwiet zit.?

  • Vijftien procent, dat heeft het Trimbos-instituut gemeten.

?Ja ho ho, okay okay. Maar als de regering zou overgaan tot een verbod, moet elke inspecteur genaamd Jan Doedel in een coffeeshop kunnen uitmaken van: ?Ja! In deze joint zit 15% THC. Gij zijt de sigaar!? Breng je zo'n joint naar het lab, duurt een onderzoek twee weken.?

  • U ontwikkelt een instrument, dat het THC-gehalte meteen meet. Een blaastest?

?Nee, een inhaleertest. Bij uitblazen is het THC-gehalte namelijk niet te meten, want dat heeft zich dan al in de hersenen van de roker genesteld. Wij kijken hier of je bij het nemen van een eerste trek, objectieve criteria (ja, zeg ik het in één keer goed!) kunt opstellen, waardoor de politieagent kan zeggen van: Ja! In deze joint zit 15% - of had ik dat al verteld??

  • Zo ongeveer. Maar er zijn toch evenveel effecten als er rokers zijn?

?Wat zegt u nou? Even denken, hoor... Evenveel effecten als... Dit is de Maand van de Filosofie, citeert u een grote denker of zo??

  • Nee, ik bedoel: het gebruik van nederwiet heeft een strikt individuele uitwerking. Iedere gebruiker reageert toch anders?

?Oooooooo! Bedoel je dát! Goed man, die zin. Kan ik die voor mijn rapport gebruiken? Er zijn toch evenveel rokers als effecten... nee...wat zei je ook alweer??

  • Meneer De Weert, test u de nederwiet soms zelf? We krijgen sterk de indruk dat u zo stoned als een klaproos bent.

?Nee, maar het testlokaal staat wel blauw van de rook. Mijn proefpersonen doen momenteel een dutje, maar ik wilde u best even te woord staan. Staan? Zei ik staan? Ik wil u best te woord liggen!!!! Ha, ha, ha! Want ik ben er wel even bij gaan leggen, weet je wel. En dat komt alleen van het meeroken! Kun je nagaan.?