Bieslog - Een nationaal kunstwerk: de Publieke Omroep
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.

Een nationaal kunstwerk: de Publieke Omroepdonderdag 3 augustus 2006 12:46  verstuur

Waar zijn De Avonden gebleven?

Beeldvergroting:

Is het radioprogramma De Avonden nu wel of niet opgeheven?

Het gaat in september verder. Met goede moed, maar weinig middelen.

Wim Noordhoek op zijn Avondlog:

'Over de definitie van 'het genre kunst en cultuur' maak ik me onder dit bewind geen illusie.
Feit is dat een echt cultureel radioprogramma als De Avonden, dat een fractie kost van het tv-aanbod, gewoon nog verder in de marge wordt gedrukt.'

donderdag 27 juli 2006 16:15  verstuur

Het nieuwe tv-seizoen is in aantocht!

Beeldvergroting:
Beeldvergroting: (Metro, vandaag)
(Metro, vandaag)

Morgen zal presentator Sanne Wevenbroek hondenpoep eten in Arnhem, ter ere van de in september startende nieuwe reeks van het tv-programma Dangerous Life.

Tijdens opnamen voor een nieuwe serie van het programma Till The End op de markt van Zwolle, zal gastheer Thijs van Olthoven zichzelf dronken drinken en vervolgens zijn eigen overgeefsel opeten.

Presentatrice Jokje Kluitinga gaat voor haar programma Nothing Is Dirty ook iets van zichzelf eten, maar wat, dat moet helaas nog even geheim blijven.

vrijdag 21 juli 2006 19:55  verstuur

Publieksbelediging

Beeldvergroting:

In september zenden de drie publieke tv-zenders uit volgens een nieuwe indeling, zoals u weet. Een leefstijlindeling!

Citaat:
' De leefstijlindeling van KLO speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe programmering. De acht groepen (Gemakzoekende burgers, Standvastige gelovigen, Participerende burgers, Zorgeloze spanningzoekers, Zorgzame opvoeders, Bezorgde burgers, Tolerante wereldburgers en Ambitieuze pleziermakers) zijn opgebouwd op basis van een groot aantal persoonseigenschappen. Dit maakt het mogelijk om het mediagedrag van deze groepen beter te verklaren dan traditionele indelingen op basis van bijvoorbeeld leeftijd, opleiding en geslacht.
Vooral Nederland 2 en Nederland 3 worden specifiek ingericht voor deze groepen, die qua interesses, waarden & normen en smaak in grote lijnen overeenkomen.
Vanaf vandaag is het mogelijk om zelf te testen tot welke leefstijlgroep u behoort. Binnen ongeveer vijf minuten komt u het te weten. Aan het eind van de test krijgt u een uitgebreide beschrijving van uw eigen leefstijlgroep in beeld.'

Om de test te testen heb ik hem ingevuld. Ik raad u ten zeerste af mijn voorbeeld te volgen.
Na vragen over o.a. mijn opleiding, krantenleesgedrag en interessegebieden zou ik dan eindelijk weten tot welke leefstijlgroep ik behoorde.

Er verscheen een lege pagina met de zin:

No input file specified.

Ik behoor kennelijk tot de Onzichtbare Nitwitten.

Allemachtig, wat een flauwekul allemaal.

In krantenartikelen over de nieuwe zenderindeling lees ik uitsluitend titels van al bestaande programma's, waarmee van hot naar her wordt geschoven tot ze in het leefstijlplaatje van een zender passen.

Alle (nog) beschikbare middelen en energie hadden moeten worden gestoken in het ontwikkelen van verrassende nieuwe programma's, het bijeenbrengen van nieuwe en ervaren programmamakers, die onder leiding van hoofdredacteuren met visie en smaak dagen en nachten hadden moeten brainstormen tot de drie zenders zouden zijn geprofileerd op originaliteit en kwaliteit.

Oncreatieve geesten die zich vastklampen aan de onbenulligste psychologische testjes maken nu de dienst uit.
Wat een belediging van het publiek!

woensdag 31 mei 2006 16:24  verstuur

Afscheid van Music-Hall

Beeldvergroting: \'...ontmoetingen tussen schrijvers en muzikanten...\'
'...ontmoetingen tussen schrijvers en muzikanten...'

Gisteravond werd het afscheid 'gevierd' van Music-Hall, de dinsdagse live VPRO-radio-uitzending vanuit de Desmet Studio's in Amsterdam.
Onder grote belangstelling - vele schrijvers en muzikanten die de afgelopen tien jaar in het programma optraden, waren naar de studio gekomen.
En veel luisteraars - de zaal zat bomvol!

Music-Hall vormde een unieke radiovrijplaats, waar schrijvers, dichters en muzikanten bijeenkwamen om nieuw werk of werk in aanbouw live te laten horen.

Het ziet ernaar uit dat De Avonden, het dagelijkse VPRO-cultuurprogramma - net als alle andere kunst en cultuur wegbezuinigd van Radio 747 - in een afgeslankte vorm terugkomt op de voormalige Concertzender, gekoppeld aan internet.

Voor Music-Hall zal in die opzet, naar alle waarschijnlijkheid, geen plaats meer zijn.
Dat is jammer, spijtig en pijnlijk.
Ik ging er op de dinsdagavonden graag heen - om nieuw werk voor te lezen, om schrijvers te ontmoeten en om met Wim Noordhoek te praten.

In de laatste uitzending werd nog eens goed duidelijk hoe belangrijk de stimulerende kracht is geweest, die samensteller van het eerste uur Wim Noordhoek op veel schrijvers heeft uitgeoefend.

Gisteravond liet ik in mijn laatste bijdrage meneer Foppe voor het eerst naar Music-Hall luisteren.

De gehele, twee uur durende slotuitzending is via onderstaande link te beluisteren.

donderdag 25 mei 2006 10:13  verstuur

Dikke mist en grote warboel


Als het onderwerp 'publieke omroep' in het nieuws is, ga ik er voor zitten.
Ik durf mij geïnteresseerd, ja, betrokken te noemen.
Maar ik begrijp er steeds minder van.

Gisteren werd Medy van der Laan in NOVA geïnterviewd over haar wetsvoorstel voor de Publieke Omroep. Ze heeft geprobeerd de golf van nationale kritiek op een eerdere versie van haar plan te bezweren - populaire NPS-programma's worden nu ondergebracht bij de NOS.

'Als we spreken over de Publieke Omroep, dan moeten we het hebben over de NOS. Dat is voortaan de Publieke Omroep.'
Had ik even niet opgelet? Wat nu weer?
De NOS bepaalt de programmering en inhoud van de publieke zenders?

De omroepverenigingen - en dat wisten we al - moeten de helft van hun budget inleveren en mogen uitsluitend programma's maken met als onderwerp 'opinie en maatschappelijk debat', die aansluiten op 'wat onder de leden leeft'.
Plannen voor kunst- en cultuurprogramma's mogen wel worden ingediend, maar ondervinden dan concurrentie van commerciële producenten.

Medy van der Laan presenteerde het voorstel als de simpelheid zelve. Voor haar is de Nieuwe Publieke Omroep zo klaar als een klontje.

Alleen voor de betrokkenen wordt de mist dikker en de warboel groter.

Voor alle duidelijkheid nog maar eens: ik ben niet tegen verandering, maar voor helderheid.
Geef een jonge programmamaker met frisse ideeën dit wetsvoorstel te lezen en hij zal maken dat hij wegkomt.
Want om een programma te maken en uit te zenden heb je deze onnodig ingewikkelde, bureaucratische, uit achterkamertjespolitiek geboren onzin allang niet meer nodig.

donderdag 13 april 2006 12:21  verstuur

Goed omroepbericht


'AMSTERDAM - De PvdA zal proberen de plannen voor een nieuw omroepbestel van staatssecretaris Van der Laan (Media) tegen te houden. Dat zei fractievoorzitter Bos woensdagavond op een bijeenkomst over de kwestie in Amsterdam.

In het plan van de D66-bewindsvrouw mogen omroepen alleen nog programma's maken die zorgen voor opinievorming en maatschappelijk debat. Nieuws- en sportprogramma's worden alleen verzorgd door de NOS.

Bos vindt de plannen veel te ver gaan en ziet mogelijkheden ze tegen te houden omdat voordat de plannen in 2008 worden ingevoerd er in 2007 nog verkiezingen worden gehouden. "Het nieuwe bestel leidt tot versplintering in plaats van samenwerking en dat moeten we niet willen", schetste het PvdA-kopstuk.'
(ANP-bericht, gezien op www.nu.nl)

Je kunt Wouter Bos niet verwijten dat hij over de Publieke Omroep onduidelijk is.
Goed bericht!
Dat losstaat van de bezuinigingen en hervormingen die momenteel worden doorgevoerd en die tot ernstige kaalslag leiden. De beschikbare tijd voor 'zware informatie' (kunst en binnen- en buitenlandse documentaires) wordt gehalveerd.

Slechte plannen tegenhouden is 1 ding, maar om dat wat ten onrechte is geschrapt, opgeheven en ontslagen weer terug te krijgen, zal veel moeilijker zijn.

woensdag 29 maart 2006 08:43  verstuur

Nieuw kijkgedrag


Ik kijk meer naar uitzendingen via uitzendinggemist.nl dan naar uitzendingen op het tijdstip van uitzending.

Is het kijken via internet naar gemiste uitzendingen anders dan naar uitzendingen die via de tv worden uitgezonden?

Ja, je denkt tijdens het kijken naar een gemiste uitzending dat je iets doet dat eigenlijk niet hoort - je had moeten kijken naar de uitzending toen'ie werd uitgezonden.

Maar je mist in feite niets.

Uitzendingen.nl lijkt me een betere naam.

maandag 27 maart 2006 21:34  verstuur

De weg naar succes
uit de nieuwe handleiding voor programmamakers


In elk nieuw programma-idee voor het volgende tv-seizoen dienen ten minste drie onderdelen uit succesvolle programma's van het vorige seizoen te zijn verwerkt.

donderdag 16 maart 2006 13:23  verstuur

Heldere omroeptaal (2)

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag)
(Trouw, vandaag)

De smeekbede om even pas op de plaats te maken en 's goed naar de BBC-plannen te kijken, vindt bij Medy van der Laan geen gehoor.

Geen reclame?
Meer reclame!

Die presentatiedesk in het NOS-Journaal?
Als huiskamertafel binnenkort te koop in alle filialen van de DroomWoonketen.

woensdag 15 maart 2006 23:17  verstuur

Heldere omroeptaal

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

O, Medy van der Laan!
O, Harm Bruins Slot!
O, alle bestuurders en managers die iets te vertellen hebben bij de Publieke Omroep!
O, mediawoordvoerders van alle politieke partijen in de Tweede Kamer!

Lees nu toch eens wat de Labourregering voorheeft met de BBC.
De BBC! Sinds jaar en dag ons grote voorbeeld. Toch?
Nou dan!

Waarom spreekt u niet dezelfde heldere taal?
En als u daar niet toe in staat bent, als u blijft doorgaan met het verbouwen van de Publieke Omroep tot een half-commercieel, raar, ingewikkeld vehikel, afgestemd op doelgroepen, kijkers- en luisteraarsprofielen, programmakopieën, kijkcijfers, marktwerking en Steropbrengsten, laten we dan even een pauze inlassen.

O, nieuwe regering!
Alle hoop is op u gevestigd.

donderdag 16 februari 2006 10:46  verstuur

Wat is de zin?
op zoek naar de eigenheid van de identiteit

Beeldvergroting: Amarinda Kamphuis in gesprek met Bukke Joustra
Amarinda Kamphuis in gesprek met Bukke Joustra

Met de nieuwe omroepplannen van de regering in het vooruitzicht, worden de Publieke Omroepen gedwongen hun eigen identiteit opnieuw uit te dragen.

Ook de VPRO herijkt haar oude grondbeginselen.
Wat was en is de diepere drijfveer van de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep?

De VPRO heeft een afdeling Nieuwe Religie opgericht, die programma's gaat uitzenden, waarin op zoek wordt gegaan naar de wortels van de achterban.

Op Bieslog een eerste aanzet met het programma De Voettocht, waarin Amarinda Kamphuis samen met ethicus Bukke Joustra antwoord probeert te vinden op de vraag:

Wat is de zin van de zingeving?

Verrassend snel komt het gesprek uit op een antwoord dat beide gesprekspartners kan bevredigen.

(De video is ook als Vodcast verstuurd.)

zondag 29 januari 2006 11:30  verstuur

Internet: Hopes & Hypes
Een nog jonge geschiedenis van de digitale revolutie

Beeldvergroting:

De digitale tv-kanalen /Geschiedenis en Holland Doc brengen vandaag en de komende week verleden, heden en toekomst van de nieuwe media in kaart. Met documentaires, memorabele tv-uitzendingen uit de beginperiode en interviews met pioniers als Rop Gonggrijp (XS4ALL) en Roel Pieper (ICT-investeerder). Maar ook met een rondetafelgesprek over de stand van zaken in de digitale revolutie.

donderdag 12 januari 2006 15:15  verstuur

Even wennen: Nederland A, B en C


Nu is het zeker, het besluit is gisteren genomen: per 1 september aanstaande verdwijnen Nederland 1, 2 en 3, om plaats te maken voor Nederland A, B, en C.

Wat kunnen de kijkers verwachten - hoe weten zij op welk net zij moeten afstemmen om iets van hun gading te vinden?

We citeren uit het definitieve besluit van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep:

'Nederland A
Profiel: sociale cohesie/samenbindend, familiaal/breed publiek, mensen verzamelen/gemeenschappelijke ervaringen bieden
Kernwaarden: toegankelijk, verbindend, respectvol, enthousiast, hartelijk
Primaire doelgroep: gemakzoekende burgers, maatschappelijk teleurgestelden, zorgzame opvoeders

Nederland B
Profiel: meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping, educatie, cultuur en zingeving
Kernwaarden: participerend, sociaal en maatschappelijk betrokken, verrijkend, zingevend, verdiepend, stimulerend
Primaire doelgroep: participerende burgers, standvastige gelovigen

Nederland C
Profiel: dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong
bundeling van programma?s voor een jong publiek (20-49 jaar)
programmatische vernieuwing/innovatie als speerpunt
Kernwaarden: verrassend, eigenzinnig, dynamisch, humor, nieuwsgierig
Primaire doelgroep: tolerante wereldburgers, zorgeloze spanningzoekers, ambitieuze pleziermakers'

Onmiddellijk na publicatie van het besluit, stroomden de adhesiebetuigingen van de kijkers binnen:

?Eindelijk worden we serieus genomen en komt er ook iets voor ons op tv!?
Ron van der Vlaar, voorzitter van de Vereniging van Hartelijke Gemakzoekende Burgers.

?Op Nederland 1 werd wel 's iets geschiktst voor ons uitgezonden kwa diepgang, maar we liepen steeds vaker over naar de commerciëlen. Nu Nederland B niet alleen zingevend, maar ook stimulerende programma?s zal vertonen, wordt Nederland B voor ons HET station!?
Juup Stelt, woordvoerder van de Verrijkende Participerende Burgerbeweging.

"Nederland C wordt helemaal dynamisch en lachen... Eindelijk wordt de strijdbijl begraven en kunnen de zorgeloze spanningzoekers en de ambitieuze pleziermakers samen voor de buis gaan zitten. Ik lach me gek."
Bertje van Maalshoop, eigenzinnig-tolerante wereldburger.

Ook door de programmamakers zijn de plannen met gejuich begroet.
"Eindelijk duidelijkheid", lacht senior-programmamaker Miro de Wilde. "Op Nederland 1, 2 en 3 deden we maar wat - nu we weten voor wie we programma's moeten gaan maken, wordt het voor ons een stuk eenvoudiger. En reken maar dat ze goed worden!"

Helaas juichte hij te vroeg.
De Raad van Bestuur heeft vanmiddag de eerste tien plannen voor Nederland A, B en C vanwege de bezuinigingen naar de prullenbak verwezen.
Miro de Wilde werd, samen met 66 collega's, gedwongen ontslagen.

woensdag 11 januari 2006 18:19  verstuur

De Publieke Omroep in 2010, na de digitale revolutie

Beeldvergroting: \'...het bericht terug dat hij thuis in de computer klaarstaat...\'
'...het bericht terug dat hij thuis in de computer klaarstaat...'

"Dag lief!'
"Dag lief, waar ben je?"
"Net voorbij Woerden, ben zo thuis. Heb je ergens zin in, vanavond?"
"Een film, een mooie."
"O jee, iets romantisch?"
"Nee, even niet. Iets cultureels, zie jij maar."

Ik trek mijn scherm uit mijn mobiel en verzeil al zoekend in de VPRO-archieven.
Ik kom de documentaire tegen die ik een paar jaar geleden zo prachtig vond: over de laatste dagen van de schilder Constant. Ik bestel 'm en krijg meteen het bericht terug dat hij thuis in de computer klaarstaat.

Na het eten installeren we ons voor het centrale huiskamerscherm en we vinden de film nog even mooi als toen we hem voor het eerst zagen.

Na afloop krijgen we de mededeling op het scherm dat de automatisch van onze rekening afgeschreven vijf euro, ten goede komt aan het maken van een docu over de laatste ontwikkelingen in de aqua-art.

Wat was het toentertijd, realiseer ik me, een goed idee van de VPRO om uit dat politieke gemodder met die publieke analoge tv-netten te stappen en 'helemaal digitaal' te gaan.

dinsdag 10 januari 2006 23:04  verstuur

Frisse ideeën (2)

Beeldvergroting: (NRC-Handelsblad, vandaag)
(NRC-Handelsblad, vandaag)

We helpen de VVD graag verder op weg.

Kunnen de Openbare Bibliotheken zo langzamerhand niet eens weg?
Die met overheidssubsidies aangeschafte boeken- en DVD-collecties werken toch in het nadeel van de commerciële uitgeverijen en mediamaatschappijen?

Eén door het bedrijfsleven gesponsord groot symfonieorkest in het Concertgebouw is toch dik voldoende? Alle andere orkesten kunnen weg.

Alle balletgezelschappen kunnen ook weg. Dansen doe je maar in je eigen vrijetijd.

Het Rijksmuseum kan weg. De Nachtwacht met 'echte mensen' is veel mooier dan het schilderij.

Geen overheidssteun voor de politieke partijen. Als de partijen niet kunnen bestaan van de contributie van de leden en de sponsoring door het bedrijfsleven, kunnen ze weg.

Alles waar 'publieke' voor staat, kan weg. Opheffing van de publieke sector.

Internet kan gelukkig niet zomaar weg. Binnenkort is dat het enige medium waar nog kritiek op de frisse ideeën van de VVD kan worden geleverd.

dinsdag 10 januari 2006 08:54  verstuur

Fris idee


De VVD lanceert een nieuw plan voor de Publieke Omroep, naar 'Nieuw-Zeelands model'.

Nieuw-Zeeland schijnt geen publieke omroep te kennen - de regering geeft commerciële zenders een subsidie als ze een programma maken dat van publiek belang wordt geacht.

Ik schets een voorbeeld voor Nieuw-Nederland:

Talpa zendt een 'reallife soap' uit over het leven van pornodiva Kim Holland - gisteravond bracht zij op telefonische aanwijzingen van haar vriend een hevig zoemende dildo in - als daarachter Nova nou 's zou worden geprogrammeerd, dan kan dat programma rekenen op een groot nieuw publiek.

Fris idee?
De VVD!

donderdag 5 januari 2006 22:03  verstuur

Vroeger was niet alles beter, sommige dingen wel


Kan Rien Huizing niet gepolst worden voor een hoge functie bij het NOS Journaal, waarbij wordt inbegrepen dat hij ook weer presenteert?

En met Harmen Siezen, Elleke van Doorn en Joop van Zijl moet ook weer 's worden gepraat. Als ze niet zelf willen presenteren, zouden ze les kunnen geven.

Wat een verademing als je de voorgelezen teksten kunt verstaan en de accenten goed worden gelegd.

Oude lullen moesten weg - enkelen mogen terugkomen.

zaterdag 17 december 2005 16:30  verstuur

Publieke Podcast


Dat podcasting een geaccepteerde wijze van het 'uitzenden' van radioprogramma's is geworden, is ook duidelijk af te lezen aan deze link, waar de huidige podcasts van de omroepen overzichtelijk zijn gerangschikt.

maandag 12 december 2005 08:44  verstuur

Weet Neelie nog een potje?


Eurocommissaris Neelie Kroes wil dat de Publieke Omroepen bijna 190 miljoen euro aan de Nederlandse regering terugbetalen, wegens teveel genoten subsidies.

Kan voor de opruimwerkzaamheden die de sluiting en sloop van de Publieke Omroep met zich meebrengen een subsidie in Brussel worden aangevraagd?

zaterdag 10 december 2005 16:44  verstuur

Hans Keller

Beeldvergroting: Louis-Paul Boon en Hans Keller (DVD, niet in de handel)
Louis-Paul Boon en Hans Keller (DVD, niet in de handel)

Gisteren werd in het Haarlemse stadhuis aan programmamaker Hans Keller de twaalfde Laurens Janszoon Costerprijs uitgereikt, wegens zijn verdiensten als maker van literaire televisieprogramma's.

Hans Keller (1937, Haarlem) heeft programma?s gemaakt die tot de beste behoren uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie.
Een kleine greep: Het Gat van Nederland, Nederland C, Zorgvliedt, documentaires over Amerika, Vastberaden, maar soepel en met mate (Nederland 1938-1948), Sjarov in Nederland, In de tijdmachine door Japan.
Bovendien maakte hij een groot aantal uitzendingen over boeken en schrijvers: o.a. over Remco Campert, de Vijftigers, Cesare Pavese, Curzio Malaparte, Konstantin Pautovskij, Cees Nooteboom, Leo Vroman, Joseph Roth, Gerard Reve (de huldiging in de Amsterdamse Vondelkerk!). En de serie Dode Dichters Almanak.

We zagen een paar videoclips uit het eerste hoogtepunt in Kellers tv-oeuvre: de serie Literaire Ontmoetingen (1962-1964), met uniek materiaal - beelden van J. C. Bloem en Simon Vestdijk, hoogst modern gefilmd en gemonteerd.

Ad van Liempt, een van de sprekers, gaf de bijeenkomst een actueel tintje door te constateren dat dit soort literaire programma's bij de Publieke Omroep nauwelijks nog aan bod komt.

"Er zijn inmiddels zeven commerciële netten bijgekomen en daar is het gehalte serieuze informatie totaal te verwaarlozen. Laat staan informatie over cultuur of over literatuur - dieper dan Boulevardniveau gaat de spade daar niet. Dus van die kant krijgt de Publieke Omroep al helemaal geen enkele prikkel.
De omroepen moeten het zelf doen. Ze hebben de cultuur en de literatuur naar de randen van de uitzendschema?s verbannen. Naar de zondagmiddag en naar de nacht, waar ze niet meer meetellen voor de marktaandelen waarop de Publieke Omroep wordt afgerekend, zoals dat tegenwoordig heet.
Echt ik verzin het niet. Voor het marktaandeel telt alleen van zes tot twaalf."

"In 1963 is overduidelijk de indruk gewekt dat er tussen televisie en literatuur een schitterende liaison zou gaan groeien. Dat is, op een enkele uitzondering na, niet waargemaakt. Hans Keller heeft de weg gewezen, maar vrijwel niemand is hem gevolgd.
Bij het eerbetoon aan Keller past zijn opvolgers slechts schaamte. En ook, om Elsschot te citeren, weemoedigheid."

donderdag 8 december 2005 20:40  verstuur

De omroepdemonstratie - een verslag

Beeldvergroting: \'...KRO-hoedjes...\'
'...KRO-hoedjes...'
Beeldvergroting:
Beeldvergroting:
Beeldvergroting:
Beeldvergroting:
Beeldvergroting: \'...heel toevallig uitsluitend Femke Halsema...\'
'...heel toevallig uitsluitend Femke Halsema...'
Beeldvergroting: \'... voor vijf euro...\'
'... voor vijf euro...'

Vanmorgen in de trein, op weg naar de demonstratie van medewerkers van de Publieke Omroep op het Plein in Den Haag, dacht ik: "Als ze petjes hebben opgezet, maak ik rechtsomkeert."

Toen ik vanuit de Poten het Plein opliep, zag ik het al meteen: een zee van petjes.
KRO-hoedjes.
Gelukkig zag ik ook, boven de actiehoofddeksels uit, de boomlange gestalte van Chris en ik wist zeker dat hij het ook moeilijk vond daar te staan.

Maar wie A zegt moet ook B en C zeggen.
We hadden ons kwaad gemaakt op de politieke en bestuurlijke plannen die over de Publieke Omroep zijn uitgestort, nu moesten we toch ook een daad bij het woord voegen.
Niemand van de opgekomen VPRO-medewerkers droeg een hoedje, een spandoek of een fluitje, dus klitten we een beetje ongemakkelijk samen.

Maar al gauw werd ik - bekende kop - voor camera's en microfoons gesleept en heb ik mijn duit in het zakje gedaan.

Ik had me voorgenomen aandacht te vragen voor het digitale door te zeggen dat het volstrekte onzin is om toekomstplannen voor de Publieke Omroep te smeden, nu de digitale ontwikkelingen zo'n grote vlucht nemen. En dat over twee jaar de media er wel eens totaal anders uit kunnen zien.

De nieuwe techniek zal nieuwe programmavormen en andersoortige informatievoorziening genereren, daar ben ik van overtuigd. Het is dringend nodig daar inhoudelijke ideeën voor te ontwikkelen, anders mist de Publieke Omroep die boot...
Nou, zo dus.
Ik begon met een klem op de kaken, maar daarna lukte het me beter mijn statement tamelijk snel en kernachtig uit mijn mond te laten rollen.

Toen traden enkele Tweede Kamerleden binnen de kring van protesteerders om een petitie in ontvangst te nemen. Ik trok mijn telefooncamera uit de binnenzak om de gebeurtenis voor Bieslog vast te leggen en heel toevallig kreeg ik in het gedrang uitsluitend Femke Halsema in beeld. Duidelijk is te zien hoe goed zij een petitie in ontvangst kan nemen. En daarbij zegt ze ook nog zeer verstandige dingen over de Publieke Omroep. Zou zij, onder een nieuwe regering, voorzitter van de Raad van Bestuur willen worden als die baan vacant komt?

De VPRO-medewerkers verzamelden zich weer en we spoedden ons naar de ingang van de Tweede Kamer om op de publieke tribune plaats te gaan nemen, in afwachting van het mediadebat.

Maar toen we onder de ogen van een team veiligheidsbeambten onze jassen en apparaten op de lopende band van een scanner moesten leggen en we onze identiteitskaart gereed moesten houden (heb ik niet), zag ik buiten net meneer Foppe voorbijgaan en werd het me ineens iets teveel.
Ik maakte me met een prevelementje uit de voeten en dacht: "Voor een verslag van het debat hou ik het maar op Den Haag Vandaag van de Publieke Omroep."

Op het Plein was de demonstratie nu bijna afgelopen. Ik ging nog even de boekenmarkt op die daar elke donderdag wordt gehouden.
En ik scoorde voor vijf euro meteen iets bijzonders: deel twee van een soort goedkope volksuitgave van Reis naar het Einde van de Nacht, het meesterwerk van Louis-Ferdinand Cèline. Een eerste druk uit 1935!
Ik ga op internet uitzoeken of ergens deel een te koop is.

zaterdag 3 december 2005 15:08  verstuur

Acties gemist?


vrijdag 2 december 2005 16:58  verstuur

Protest in De Avonden

Beeldvergroting: Studio Desmet, Amsterdam
Studio Desmet, Amsterdam

Vanavond presenteert Wim Brands een bijzondere uitzending van De Avonden, die geheel in het teken zal staan van protesten tegen het schrappen van kwaliteitsprogramma's van VPRO en VARA op radio en televisie.

Gasten zijn onder meer Hanneke Groenteman, Wim de Bie, Arend Jan Heerma van Voss, Yvonne Kroonenberg, Jan Mulder, Bas Heijne, Peter Muller, Micha Wertheim en Pieter Waterdrinker vanuit Moskou.

De uitzending staat open voor de binnenstromende protesten van luisteraars, kijkers en programmamakers.

Drie uur lang rechtstreeks vanuit Studio Desmet en vrij toegankelijk voor publiek. Adres: Plantage Middenlaan 4a in Amsterdam.
(Radio 747 AM - 20.00 uur - 23.00 uur)

vrijdag 2 december 2005 07:35  verstuur

Omroepacties


Gisteravond waren de eerste acties bij de Publieke Omroep op het tv-scherm zichtbaar.

Vanmorgen wordt er op Radio 1, vanaf 09.00 uur, uitvoerig op ingegaan.
De hoofdredacteur zal daarbij aanwezig zijn.

Het programma kan via onderstaande link worden gevolgd.

donderdag 1 december 2005 17:21  verstuur

Onrust bij de Publieke Omroep

Beeldvergroting:

Het ziet ernaar uit dat men intern het gesol met de Publieke Omroep niet langer pikt.
Acties zijn in voorbereiding.
Onder de medewerkers circuleert dit pamflet:

"WILDE PLANNEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE PUBLIEKE OMROEP
VRAGEN OM EEN WILDE REACTIE

Na de aanval op de publieke omroep vanuit Den Haag, is het nu de Raad van Bestuur die de aanval opent op de programma's.

Zij hebben sinds vorige week een plan dat er in een paar weken doorheen gejaagd wordt en per 1 september 2006 zal ingaan.

Met niemand in Hilversum is overlegd, niemand wist er iets van.

In hun plan gaat het niet om de inhoud maar om het STER-geld.

Er wordt gekozen voor de commercie en niet voor de kwaliteit.

De omroepen hebben niets meer te vertellen, ze moeten leveren wat de Raad van Bestuur wil.

Dat betekent dat er over vier weken geen omroepen meer zijn, alleen nog leveranciers van programma's.

De programma's van elke omroep zijn niet meer herkenbaar terug te vinden op een net.

In hun uitzendschema per 1 september 2006 zijn veel informatieve programma's niet meer terug te vinden.

De Raad van Bestuur wil commerciële omroep spelen met overheidsgeld.

Als dit doorgaat moeten we vooral programma's maken die reclamegeld opleveren, programma's met afwijkende meningen zijn ongewenst.

Wij, medewerkers van publieke omroep, hebben schoon genoeg van de zoveelste aanslag op ons werk.

STOP DE AFBRAAK VAN DE PUBLIEKE OMROEP

STOP DEZE RAAD VAN BESTUUR "

dinsdag 29 november 2005 08:50  verstuur

Publieke kaalslag

Beeldvergroting: (Wim de Jong in de Volkskrant, vandaag)
(Wim de Jong in de Volkskrant, vandaag)

De Publieke Omroep krijgt niet alleen van buitenaf - vanuit de politiek - zware aanvallen te verduren, nu lijken ook 'de bazen' - de Raad van Bestuur - de kluts volledig kwijt.

Tv-criticus Wim de Jong vraagt zich in de Volkskrant terecht af waarom je op tv zelf niets over die voorgenomen kaalslag verneemt.

Behalve zondagavond, toen Cherry Duyns een scherpe veroordeling uitsprak, blijft het merkwaardig stil.

Terwijl de aangekondigde reorganisatie een staking van 24 uur op de drie publieke tv-netten en de vijf radiozenders volledig zou rechtvaardigen.

maandag 28 november 2005 20:35  verstuur

Kennis van mediazaken


Het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van zaterdag is het bewaren waard:

"Meer Nederlandstalige muziek op radio en tv
DEN HAAG - Publieke omroepen moeten verplicht worden om een deel van hun zendtijd te besteden aan Nederlandstalige muziek. Dat zegt CDA-kamerlid Joop Atsma.
Hilversum negeert nu Frans Bauer, Jan Smit en Marianne Weber, terwijl daar volgens Atsma wel een grote markt voor is. Bovendien meent hij dat Nederland zijn eigen cultuurgoed moet koesteren. Door een initiatiefwet wil hij de publieke omroepen verplichten om minstens 25 tot 30 procent van hun zendtijd in te vullen met Nederlandstalige liederen.?

De heer Atsma is woordvoerder van het CDA voor mediazaken. Maar bezit hij ook kennis van zaken?
Afgezien van het idiote voorstel de publieke omroepen te verplichten Atsma's lievelingsprogramma's uit te zenden (waar bemoeit hij zich mee?), weet een ieder die wel eens tv kijkt dat de cultuurdragers Frans Bauer, Jan Smit en Marianne Weber juist daar, bij de TROS, onderdeel van de Publieke Omroep, tot grote wasdom zijn gekomen.

Kunnen mediawoordvoerders van grote politieke partijen verplicht worden gesteld minstens 25 tot 30 procent van hun vrije tijd te besteden aan het kijken naar Nederlandstalige tv-programma's."

dinsdag 22 november 2005 16:10  verstuur

De Avonden bedreigd!
(verklaring op de site van De Avonden)


De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep is voornemens De Avonden van
radio 747 te verwijderen.
In een nieuwe opzet voor de zender wordt deze vooral bestemd voor lichte muziek.
Voor cultuur, zoals De Avonden die nu al meer dan tien jaar vijf avonden per week verzorgt is geen plaats meer. Dit voornemen is een regelrechte ramp.

De Publieke Omroep zal aan een groot deel van het culturele leven in Nederland, zoals dat tot uiting komt in bv. literatuur, poëzie, beeldende kunst, non-fictie, documentaires, hoorspel, film, architectuur en theater geen aandacht meer besteden op de radio. Gevreesd moet worden dat het vage alternatief dat mogelijk wordt geboden ('iets op de Concertzender') niet meer zal blijken dan een doekje voor het bloeden.

Wat ons betreft is er een grens overschreden. Wij roepen iedereen op tegen dit schandelijke voornemen te protesteren (avondenprotest@vpro.nl).

De makers van De Avonden

dinsdag 22 november 2005 09:09  verstuur

Het bestel alweer op de helling


O, de fractievoorzitters van de regeringspartijen wisten deze zomer zo goed hoe het verder moest met de Publieke Omroep. Het was nu afgelopen met het eeuwige gesteggel met 'Hilversum'. De beuk erin!

En in een van de riante achterafkamers van het Tweede Kamergebouw bekokstoofden ze een constructie die zo raar en ingewikkeld was, dat vriend en vijand er geen touw aan vast konden knopen. De verantwoordelijke staatssecretaris werd gedwongen alle protesten weg te wuiven en vol te houden dat een geweldige vooruitgang was geboekt.

En vandaag buitelen de nieuwe omroepplannen over de krantenpagina's. Een brede kamermeerderheid tekent zich ineens af voor de afschaffing van reclame bij de Publieke Omroep. De Raad van Bestuur lanceert het plan voor een stringente programmering van de drie zenders en er circuleren plannen van buitenproducenten die pleiten voor samenwerking tussen omroepen en kranten.

Als we nu eens afspreken dat het rare konkelefoesplan van de fractievoorzitters in de papierversnipperaar verdwijnt, dat we de nieuwe plannen van alle kanten gaan bekijken en dat er pas tot besluitvorming wordt overgegaan als in 2007 een nieuwe regering is aangetreden?

(Klinkt goed, zo'n retorische vraag.
Verwacht ik een mail van de MP met de tekst:
"Goed idee! Gaan we onmiddellijk uitvoeren.?"
Nee.)

woensdag 16 november 2005 14:54  verstuur

De Avonden weg?

Beeldvergroting: Camille Claudel
Camille Claudel
Beeldvergroting: Amos Oz, boekomslag
Amos Oz, boekomslag

Het VPRO-programma De Avonden, een drie uur durende, dagelijkse, zeer gevarieerde uitzending over kunst en cultuur in de ruimste zin, bevat vanavond o.a. de volgende onderwerpen:

Toneelgezelschap de Paardenkathedraal brengt een nieuwe voorstelling onder regie van Dirk Tanghe over de beeldhouwster Camille Claudel, die haar leven lang in de schaduw bleef van haar minnaar en leermeester Auguste Rodin. Tanghe baseerde zijn voorstelling op brieven van Claudel. Annette den Heijer bezocht een repetitie en sprak met de regisseur.

Jeroen Wielaert spreekt met de schrijver Amos Oz over zijn nieuwe autobiografische roman 'Een verhaal van liefde en duisternis'

Het derde en laatste deel van het marathoninterview dat Arend Jan Heerma van Voss had met de vorige week overleden psychiater Andries van Dantzig, die vanavond onder meer vertelt over zijn jeugd en zijn oorlogservaringen.

Goh! Wat is het toch goed dat ondanks alle gemor over toenemende verrotzooïsering van de media een programma als De Avonden kan worden gemaakt.

Dat had je gedacht!
Er zijn vergevorderde plannen in voorbereiding Radio 747 AM te reorganiseren, waarna voor kunst- en cultuurprogramma?s zoals De Avonden, geen plaats meer is. Er moet namelijk meer lichte muziek op deze zender te horen zijn.
De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep gaat er volgende week donderdag over vergaderen.

Het is te hopen dat deze zoveelste aanslag op de cultuur evenveel protest zal uitlokken als de mislukte poging de publieke klassieke muziekzender de nek om te draaien.

Protesteert!

avondenprotest@vpro.nl

vrijdag 21 oktober 2005 13:46  verstuur

De Nieuwe Verzuiling
terug naar de puntjes?

Beeldvergroting:
Beeldvergroting: (Nederlands Dagblad, vandaag)
(Nederlands Dagblad, vandaag)

Vooruitlopend op de herinrichting van de Publieke Omroep die, zeggen de critici, onvermijdelijk zal leiden tot een nieuwe verzuiling, is de NCRV voorzichtig begonnen.

Het christelijke Nederlands Dagblad brengt het nieuws op de voorpagina: 'Geloof weer een beetje terug bij NCRV'.

De nieuwe NCRV-slogan 'Durf te geloven in...' wordt gekoppeld aan 'de toekomst', 'in eigen kracht' en 'elkaar'.

Waarom is het geloof een beetje terug en luidt de slogan niet luid en duidelijk: 'Durf te geloven in God'?
Verklaart de 'manager herpositionering' van de NCRV:
"Omdat we meer de resultaten van het geloof willen laten zien. Mensen zijn de handen van God en dat willen we graag naar voren brengen."

NCRV, KRO en EO hebben het maar makkelijk.
Moet de VPRO weer V.P.R.O. worden en op zoek gaan naar 'de nieuwe dominee Spelberg'?

maandag 10 oktober 2005 23:42  verstuur

Politiek en Publieke Omroep (3)


Zoals voorspeld: een verlenging van de doodsstrijd van de NPS, maar doorgang van de catastrofale, onbegrijpelijke en onuitvoerbare regeringsplannen voor de Publieke Omroep.

De laatste hoop: traineren. In Tweede en Eerste Kamer lang over het wetsvoorstel blijven urmen. Tot de verkiezingen in 2007.
Waarna een nieuwe regering de plannen van tafel kan vegen, naar de programmamakers gaat luisteren en met een helder en eenvoudig plan de Publieke Omroep probeert te redden.

maandag 10 oktober 2005 11:59  verstuur

Politiek en Publieke Omroep (2)


11 uur 30 - vijf minuten schorsing

Na het beluisteren van het gehakkel van CDA-woordvoerder Atsma is de moed me nu al in de schoenen gezonken.
Er is geen redden meer aan: de grondslagen van de regeringsplannen zullen worden gehandhaafd.
Het CDA omhelst de uitgangspunten. De omroepverenigingen moeten doen wat de leden willen ('meer eigentijds, meer herkenning' noemt hij dat!) en programma's maken die op de achterban zijn gericht.

Er zit dus voor de VPRO niets anders op dan leden te gaan werven. Het is verschrikkelijk, maar het moet.
NCRV, KRO en EO, met hun hechte, missiegerichte achterbannen, gaan dat ook doen en zullen uitgroeien tot de grootste en machtigste omroeporganisaties met de meeste zendtijd.

Als de contributie van de nu voorgestelde 24 euro omlaag gaat naar 5 euro, moet het toch mogelijk zijn een grote groep mensen te mobiliseren die hoogwaardige, journalistiek onafhankelijke documentaires, drama, grensverleggend amusement, kunst- en cultuurprogramma's op tv, radio en internet gewaarborgd wil zien en aan de VPRO 'de opdracht' geeft die te vervaardigen?

maandag 10 oktober 2005 10:26  verstuur

Politiek en Publieke Omroep


Op dit moment luister ik live naar het debat over de Publieke Omroep vanuit de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer.

vrijdag 7 oktober 2005 08:19  verstuur

De rug van Medy van der Laan

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

De D66-staatssecretaris wordt nu gedwongen om een andere oplossing te vinden?

De beste oplossing zou zijn dat zij zich niet langer laat dwingen.

De beste oplossing is, dat zij de plannen voor de Publieke Omroep, die door een grote meerderheid van de bevolking en door een overgrote meerderheid van de programmamakers niet worden gesteund, intrekt.
Waarna zij aftreedt als CDA en VVD blijven volhouden.

Maandag aanstaande, tijdens het debat in de Tweede Kamer over de omroepplannen, zal een extra tv-camera een close shot maken van de rug van Medy van der Laan.

donderdag 15 september 2005 09:04  verstuur

Het alternatief

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

"Het zal politieke moed vereisen van de staatssecretaris om te besluiten het plan ?Met het oog op morgen? in te trekken. En het zal politieke wijsheid vereisen van de volksvertegenwoordigers om haar daarvoor niet te veroordelen maar te prijzen.

Om die moed en wijsheid te stimuleren hebben ondergetekenden dit plan opgesteld. Het is bedoeld als een uitweg uit het moeras waarin de besluitvorming dreigt weg te zakken.

We laten dit plan vergezeld gaan van een klemmend beroep op alle directies en besturen van alle omroepen in Hilversum hun meningsverschillen ondergeschikt te maken aan hun gemeenschappelijke belangen en eensgezind te werken aan de overleving van een sterke, vernieuwde publieke omroep."

zondag 4 september 2005 07:50  verstuur

Radio via internet


Vijf radio- en drie tv-zenders - de publieke omroep zou best met minder toekunnen, zeggen de critici.
Onzin!
Ter beteugeling van de commerciële wildgroei moet het aantal publieke zenders juist worden uitgebreid.

Naar de radio van de publieke omroep luisteren via internet - voor de radioliefhebber de beste manier om te genieten van het medium.

Kijk nu toch eens hoe overzichtelijk en weldadig niet-commercieel meer dan tien zenders van één publieke omroep hier bijeenstaan.

En luister nu toch eens naar de kwaliteit van de met grote zorg gemaakte programma's.

Ja, u weet best met welk paradepaardje ik u ga doorverbinden, maar ik kwam de site weer tegen en ik was opnieuw zwaar onder de indruk.

zaterdag 30 juli 2005 17:35  verstuur

Even de omroep regelen (4)

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag) (klik tot leesbaar)
(Trouw, vandaag) (klik tot leesbaar)

De inhoud van de regeringsplannen voor de Publieke Omroep en de handjeklapachtige manier waarop ze tot stand kwamen, zijn allang niet meer een doorn in het oog van uitsluitend omroepmedewerkers.

In bredere kring klinken sterk afkeurende geluiden.

In Trouw geven vandaag enkele docenten en hoogleraren parlementaire geschiedenis staatssecretaris Van der Laan het advies op te stappen. Ze is 'door de Tweede Kamer niet meer serieus te nemen'.

Als nu verkiezingen zouden worden gehouden, verdwijnt D66 min of meer van het politieke toneel.

Als Medy van der Laan de moed heeft af te treden - waardoor het idiote Publieke Omroepplan door een veel beter kan worden vervangen (kan snel en is niet zo moeilijk!) - zal ik voor het eerst van mijn leven D66 gaan stemmen.

dinsdag 26 juli 2005 13:19  verstuur

Even de omroep regelen (3)

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag)
(Trouw, vandaag)

Het politieke gestuntel rond de Publieke Omroep gaat door, ook nu de Kamer op zomerreces is.

Herinnert u zich nog hoe het erop leek dat door een telefoontje tussen Dittrich (D66) en Verhagen (CDA) de tv-programma's 'Nova' en 'Buitenhof' mochten blijven?
D66-waterdrager Bakker mocht het weer gaan uitleggen.

Wat blijkt nu? Ze hebben mediawoordvoerder Atsma van het CDA gepasseerd! En dat doet men niet ongestraft. In Trouw zet hij collega Bakker totaal voor paal.

Atsma vindt, dat alleen 'Den Haag Vandaag' mag blijven en 'Nova' en 'Buitenhof' moeten verdwijnen.
De rapen zijn weer 's gaar.
Ik denk dat Atsma en Bakker vandaag lang aan de telefoon zitten.

En de VVD weet ook van niets? Van Aartsen passeren...? Oeioei!
Of heeft hij zijn 06-nummer niet achtergelaten?

(wordt vervolgd)

maandag 25 juli 2005 09:03  verstuur

Even de omroep regelen (2)

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Een telefoontje tussen twee fractievoorzitters en twee tv-programma's zijn 'gered'.
Medy van der Laan mag dit 'kabinetsbeleid' weer uitdragen alsof ze het zelf heeft bedacht.

De kou is uit de lucht - de publieke opwinding wordt gesust - maar de bagger op de grond wordt niet opgeruimd.

De nieuwe plannen voor de Publieke Omroep bieden de slechtst mogelijke voorwaarden voor het maken van goede, publieke programma's. (Dit was een herhaling.)

zondag 24 juli 2005 23:11  verstuur

Even de omroep regelen (1)

Beeldvergroting: (NRC-Handelsblad, zaterdag)
(NRC-Handelsblad, zaterdag)

We zouden het onderwerp pas na de zomer weer oppakken, maar dit moet toch even worden vastgelegd: de fractieleiders van de regeringspartijen hebben dus in een onderonsje in een achterafkamertje de Publieke Omroep even ?geregeld? (om zeep geholpen).

En de staatssecretaris mocht dit 'regeringsbeleid' tegen haar zin aan de buitenwereld gaan uitleggen.

Ik was erbij toen ze vier dagen later (maandag 27 juni) werd geconfronteerd met een zaal vol woedende omroepmedewerkers.
Van háár woede was niets over.

In de media die verslag deden van deze bijeenkomst, leek het of haar de mond werd gesnoerd ("Laat me verdomme eens uitpraten!"), maar niets was minder waar.
In ruim twee uur tetterde ze iedereen de oren van het hoofd en verdedigde ze met veel energie de opheffing van de NPS.

Een groot actrice.

woensdag 13 juli 2005 13:12  verstuur

Goed doel

Beeldvergroting: \'...fors uitpakken...\'
'...fors uitpakken...'

Onder druk van de publieke opinie - De Telegraaf pakt fors uit op de voorpagina - zullen de drie oud-bestuurders van de Publieke Omroep ongetwijfeld afzien van hun wachtgelden, samen twee miljoen euro.
Dit bedrag kan vervolgens aan een goed doel worden geschonken.

Idee:
Het Fonds ter Ondersteuning van Ontslagen NPS-werknemers i.o..

dinsdag 5 juli 2005 09:05  verstuur

Hoe stoppen we de sloop van de Publieke Omroep?

Beeldvergroting:

De Tweede Kamer is op zomerreces, dus blijven de plannen voor de verbouwing van de Publieke Omroep twee maanden op de plank liggen.

In september zullen de discussies in en buiten de Kamer weer oplaaien en tot die tijd worden de ontwikkelingen bijgehouden op onderstaande site.

zaterdag 2 juli 2005 13:37  verstuur

Behoudend pleidooi voor behoud


Het voornemen de NPS op te heffen stuit niet alleen op 'grachtengordelverontwaardiging' (die totaal misplaatste uitspraak van D66-Kamerlid Bert Bakker).

Een opmerkelijke steunbetuiging in de actie voor het behoud van NPS-programma's als Nova en Buitenhof komt van kardinaal Simonis, de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Dit is de tekst van zijn verklaring:

"De Nederlandse samenleving is gebaat bij een sterke en brede publieke omroep. Ook de Kerk wil niet alleen voor eigen parochie preken, maar de samenleving op eigen wijze dienstbaar zijn. Naast een professionele en onafhankelijke nieuwsvoorziening dient de publieke omroep daarom platforms te bieden voor mensen en meningen. Programma's als NOVA en Buitenhof laten sinds jaar en dag zien het beste van beide te kunnen combineren en leveren daardoor een vitale bijdrage aan de kwaliteit van de publieke omroep. De inrichting van het omroepbestel is een zaak van de politiek. Maar het eventuele verdwijnen van deze programma's zou een groot verlies betekenen."

vrijdag 1 juli 2005 10:29  verstuur

Oostindisch doof

Beeldvergroting: Bijlage 2 Organogram van de organisatie van de publieke omroep \nNieuwe situatie per 1 september 2008 \'...na zorgvuldig overleg...\'
Bijlage 2 Organogram van de organisatie van de publieke omroep Nieuwe situatie per 1 september 2008 '...na zorgvuldig overleg...'

Nee hoor, zei Medy van der Laan vannacht in de Tweede Kamer, tijdens het spoeddebat over de Publieke Omroep, het overleg dat tot opheffen van de NPS leidt, was zeer zorgvuldig gebeurd. Ze had de NPS-voorzitter voortdurend op de hoogte gebracht.

In de officiële publicatie van de regeringsplannen is een schema opgenomen van de organisatie van de Publieke Omroep in 2008.
Daaruit valt te lezen hoe groot de nieuwe omroep RVB (Raad Van Bestuur) gaat worden (moet er niet snel een groot nieuw kantoor worden gebouwd?) en hoe zorgvuldig die tot stand is gekomen: de NPS bestaat in 2008 nog wel degelijk en is in het schema opgenomen.

De voorzitter van de RVB uit nu ook grote twijfels over de kabinetsplannen, die financieel gezien desastreus zullen uitpakken. "Kunst en cultuur is één op één afhankelijk geworden van reclame."

Voor Medy van der Laan, Bert Bakker en Boris Dittrich (Doof-66) zal het een zorg zijn.

dinsdag 28 juni 2005 15:27  verstuur

Geen grof schandaal

Beeldvergroting:
Beeldvergroting: (Trouw, vandaag) (de 2 delen 2x opklikken tot leesbaar)
(Trouw, vandaag) (de 2 delen 2x opklikken tot leesbaar)

Het grote voordeel van het schrijven van een column op internet is, dat de columnist geen enkele rekening hoeft te houden met de lengte van zijn stukje.
Als hij een onderwerp in twee zinnen kan behandelen, is dat vaak net zo effectief als in een éénkolommer ter lengte van een hele pagina.

Maar de krantencolumnist is gebonden aan zijn contractueel overeengekomen hoeveelheid van 250, 500 of 750 woorden. Je kunt in een krantencolumn precies het punt aanwijzen waarop de schrijver klaar is met zijn onderwerp, maar, helaas, nog tien zinnen moet doorzwoegen naar het verlossende einde.

Zo is Trouwcolumnist Ephimenco op de helft van zijn column van vandaag, klaar met het wassen van mijn oren.
Om zijn column vol te krijgen, gaat hij vervolgens omstandig uitleggen dat hij van het onderwerp dat hij zojuist behandelde, niets weet en ook niet van plan is zich erin te verdiepen.

Een ander voordeel van het schrijven voor internet is, dat je bij het citeren van andermans werk niet behoeft te volstaan met vage citaten - 'het ging, geloof ik, om...' - maar direct naar het werk kan doorverwijzen.
Zo kan iedereen die met eigen ogen wil zien hoe slordig en onvolledig Ephimenco citeert, mijn column uit het NPS/VARA/VPRO-programma Buitenhof nalezen of opnieuw bekijken (zie Bieslog, zondag 26 juni j.l.).

Is het een grof schandaal dat een columnist van een kwaliteitskrant er zo met zijn pet naar gooit?
Nee, hoor, ik ben het dédain waarmee doorgaans over televisie en de publieke omroep wordt geschreven al heel lang gewend.

En toch...
Mocht de (buitenlandse) eigenaar van het dagblad Trouw, wegens aanhoudende verliezen, op een kwade dag besluiten de exploitatie van de krant te staken, dan zal ik niet aarzelen in het openbaar protest aan te tekenen tegen deze aanslag op het vrije woord en de pluriformiteit van de journalistiek, om maar ?s een paar solide oneliners te gebruiken.

Ook domme, vooringenomen, oninteressante columnisten hebben recht op hun plaatsje in de krant.

dinsdag 28 juni 2005 08:33  verstuur

Zoals ze het willen, kunnen ze het krijgen


De regering zou graag zien dat de publieke omroepen commerciële activiteiten gaan ontplooien.

Een eerste actie zou kunnen zijn dat de publieke omroepen enkele miljoenen aan investeringskosten terugvorderen van de Talpasterren die hun marktwaarde bij de publieke omroep hebben kunnen vergroten.

Bij o.a. Jack Spijkerman, Bridget Maasland, Caroline Tensen, Linda de Mol en Humberto Tan is zo het geld op te halen waarmee vijf documentaires kunnen worden vervaardigd.

zondag 26 juni 2005 15:25  verstuur

Column in Buitenhof


Vandaag sprak de Biesloghoofdredacteur, in zijn hoedanigheid van programmaker bij de Publieke Omroep, in het tv-programma Buitenhof deze column uit:

"Afgelopen vrijdag hoorde ik staatssecretaris Medy van der Laan bij herhaling zeggen dat de nieuwe regeringsplannen voor de Publieke Omroep erop waren gericht dat de mensen in Nederland in de toekomst 'mooie programma's' kregen voorgeschoteld.

Als programmamaker was ik dus heel benieuwd naar wat de regering heeft bedacht opdat ik mooie programma's kan gaan maken.

Ik heb de plannen bestudeerd en mijn verbijstering is groot.
Ik kom tot de conclusie dat de regering er alles aan doet om het maken van mooie programma?s tegen te gaan.

Om te beginnen worden alle bestàànde mooie programma's van de Publieke Omroep afgevoerd. De NPS wordt opgeheven, dus mooie programma?s als NOVA, Andere Tijden, Zembla, Dokwerk, Sesamstraat, Het Klokhuis, Het Uur van de Wolf en vele kunst- en cultuurprogramma's worden opgedoekt. En geloof de praatjes niet dat die programma?s wel elders onderdak zullen vinden: nergens vinden de programmamakers in de nieuwe plannen enige waarborg in die richting. Zij zullen zich bezig moeten gaan houden met overleven, in plaats van met het maken van mooie programma's.

Maar ook veel andere mooie programma's, zoals de VPRO ze maakt bijvoorbeeld - Tegenlicht, Holland Sport, R.A.M., Villa Achterwerk - komen ernstig in gevaar.

Hoe wordt een mooi programma gemaakt. Als ervaringsdeskundige kan ik u zeggen dat het maken van een mooi programma begint met het krijgen en ontwikkelen van een 'mooi idee'.

Hoe krijg je een mooi idee? Dat betekent niet: wachten op een goddelijke vonk, of op inspiratie. Een mooi idee begint met een leeg vel papier, of een leeg beeldscherm. Kees van Kooten en ik hebben duizenden keren tegenover elkaar gezeten om mooie ideeën te krijgen.
Denken, praten, de media volgen, op straat rondkijken, net zo lang tot er een mooi idee uitrolde.

Met dat mooie idee gingen we naar een omroep - de VPRO in ons geval - die na goedkeuring er alles aandeed het mooie idee tot een mooi programma te ontwikkelen. Daar vonden we de gelijkgezinde mensen - de producer, de technici, de faciliteiten - waarmee we het idee konden uitvoeren. Zo hebben we jarenlang onze vrije ideeën in volle vrijheid kunnen uitvoeren.

Is dat nostalgische praat? Kan dat nu niet meer?
Ik ben bang dat de nieuwe programmamakers het met hun mooie, nieuwe ideeën heel wat moeilijker zullen krijgen.
Om te beginnen zal de VPRO moeten zeggen: "Ja, dat is een mooi idee, maar helaas het valt onder Amusement en dat mogen wij niet meer maken. Wij hebben minder dan de helft van ons budget over, maar daar mogen we alleen Opinie en Debat-programma?s mee maken.
Bovendien hebben we geen behoefte aan nieuwe programmamakers, we moeten er juist een heleboel ontslaan. En we zijn bezig met ledenwerving, dat moet ook weer van deze regering en we moeten concurreren met andere omroepen en we moeten commerciële activiteiten ontwikkelen, sorry..."

- Maar waar moeten we dan heen met ons mooie programma-idee, vragen de nieuwe programmamakers zich verbaasd af.

"Jullie moeten zijn bij de Raad van Bestuur," is het antwoord. "Dat zijn drie, door de regering benoemde functionarissen, die alles te zeggen krijgen over de publieke omroep - wie wat waar uitzendt, hoe de drie netten eruit gaan zien. Ook nieuwe ideeën kunnen daar worden afgeleverd."

- En vinden we daar dan de mensen met wie we het idee tot een programma kunnen maken?, vragen de programmamakers zich nu vertwijfeld af.

"Nee, dat niet", is het antwoord. "Die Raad van Bestuur is geen omroep; die drie functionarissen hebben van het maken van programma's geen kaas gegeten."

"OK, bedankt", zeggen de nieuwe programmamakers. En eenmaal weer buiten zeggen ze tegen elkaar: "Weet je wat we doen? Die Publieke Omroep is een ondoordringbare jungle geworden, we slanken die mooie Ideeën gewoon iets af en gaan ze zelf uitvoeren. Op internet.

Dames en heren.
Is dit het praatje van een oude lul, die zich tegen elke verandering keert?
Nee! Er zou bij de huidige Publieke Omroep veel veranderd moeten worden, vind ik ook. Maar er worden ook mooie programma's gemaakt. En er lopen overal zeer competente programmamakers en technische medewerkers rond.

En ik durf me uit te roepen tot woordvoerder, als ik namens alle programmamakers zeg, dat deze nieuwe plannen de slechtst denkbare voorwaarden scheppen voor het maken van mooie programma's. Vanaf vrijdag jongstleden is het werkklimaat bij de Publieke Omroep voor de komende jaren grondig verpest.

Deze plannen zijn bedacht door bureaucraten, door politici die denken wraak te moeten nemen op hen niet welgevallige oude bestuursstructuren.
Deze plannen vormen een ernstige, zeer ondemocratische aanslag op het vrije idee.

En ik zeg dat ook namens alle programmamakers en technici hier vandaag op deze werkvloer bijeen. Want ook dit mooie programma is door de regering in de opheffingsuitverkoop gedaan.
Het is grof! En het is een schandaal!?

vrijdag 24 juni 2005 08:58  verstuur

Bizar besluit

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Vandaag beslist de regering over het gisteren tussen de coalitiepartijen bereikte akkoord waarin de publieke omroep wordt geregeld.

Één onderdeel staat als een paal boven water: de NPS wordt nu toch definitief opgeheven - het plan om er een aparte werkmaatschappij van te maken, waardoor de programma?s konden worden gered, is afgevoerd.

De volgende programma's (onder andere) worden dus binnenkort in de opheffingsuitverkoop gedaan:

Andere Tijden, Buitenhof, Nova, Dansprogramma?s, Dokwerk, het Klokhuis, Het Uur van de Wolf, Knetterende Letteren, Korte film, Kunststof, Met het mes op tafel, Raymann is laat, Sesamstraat, Zembla, Zaterdagmatinee.

Bizar? Lachwekkend? Schandalig? Om ziedend te worden?
Dit alles tegelijk.

woensdag 22 juni 2005 13:06  verstuur

Met minder


Hoe programmamakers met veel ideeën maar weinig middelen, toch een programma kunnen blijven maken.

woensdag 22 juni 2005 08:59  verstuur

Radio en tv - het begint met een idee

Beeldvergroting:

Programmamakers zijn mensen die een idee voor een tv-, radio-, of digitaal programma hebben (krijgen) en, na goedkeuring door een omroep, in de gelegenheid worden gesteld dat idee te realiseren en tot een programma te laten uitgroeien.

Programmamakers hebben media- of filmacademieopleidingen achter de rug, of zijn gedurende jaren in de praktijk geschoold.

De regering heeft een akkoord gesloten over de hervorming van de publieke omroep.
Die hervorming bestaat uit het ontslaan van de helft van de programmamakers van de publieke omroep.

Worden mogelijkheden geschapen nieuwe programmamakers met nieuwe ideeën aan te trekken?
Nee, daar is geen plaats en geen geld meer voor.

In de commentaren van de politici komt het woord programmamaker niet eens voor.
Iemand 'met een idee voor een programma'? Wat is dat voor vaag gelul.

dinsdag 21 juni 2005 16:55  verstuur

Het vonnis over de VPRO wordt vrijdag geveld

Beeldvergroting: \'...vonnis vrijdag geveld...\' (Ontwerp logo: Jaap Drupsteen)
'...vonnis vrijdag geveld...' (Ontwerp logo: Jaap Drupsteen)

Het lijkt erop dat de regering vrijdag een besluit gaat nemen over de toekomst van de Publieke Omroep. Dus ook over de VPRO.

Er is van alles gelekt, maar een kernvraag is nog niet beantwoord:
houden de bestaande omroepverenigingen nog slechts 25% van hun budget over, of 50%?

Voor de VPRO zou dit betekenen dat een drastische keuze moet worden gemaakt.
Welke van de volgende VPRO-projecten - of programma's waarmee de VPRO samenwerkt - kunnen worden geschrapt? (Het is een greep, de VPRO maakt meer.)

TV:
Andere Tijden, Buitenhof, De Thema-avonden, Dokwerk, Het geluk van Nederland, Holland Sport, Jiskefet, R.A.M., Tegenlicht, Villa Achterwerk, Vrije Geluiden, Zomergasten.

Radio:
3voor12, OVT, Argos, Avondconcert, De Avonden, De Ochtenden, De Wandelende Tak, De Marathon-interviews, Peazens & Moddergat, Noorderlicht Radio, Radio Bergeijk, Senza Parole

Digitaal:
De 3voor12-kanalen, Themakanaal Geschiedenis, Themakanaal Documentaires, Boekensite, Bieslog, Cinema.nl, Tegenlicht, /geschiedenis

Van bovenstaande titels blijven er dus in totaal 16 over, of 8.

maandag 16 mei 2005 09:18  verstuur

Bemoeial


D66-Tweede Kamerlid Bert Bakker is niet tevreden over Radio 3, hoor ik in het radionieuws.
'Het is teveel een plaatje-praatje-top-veertig-zender', zo luidt zijn kritiek.

De zendercoördinator is het niet met hem eens en zal de politicus 'op Radio 3 ontvangen'.

Ik hoop dat de zendercoördinator bij die gelegenheid de politicus een kopje koffie zal verstrekken, hem een rondleiding door de studio's geeft, maar hem daarna duidelijk maakt dat hij zich volstrekt niet met de programmering moet bemoeien.

Politici maken het steeds bonter en gaan zich gedragen of ze de eigenaren zijn van de Publieke Omroepen.
Kritiek op de programma's - goed! mag! moet! - deponeert Bert Bakker maar bij zijn eigen staatssecretaris.

vrijdag 13 mei 2005 08:55  verstuur

Naar een nieuw omroepbestel

Beeldvergroting: Over de omroepen in de plannen van D66-staatssecretaris Van der Laan (de Volkskrant, vandaag)
Over de omroepen in de plannen van D66-staatssecretaris Van der Laan (de Volkskrant, vandaag)

Het huidige omroepbestel wordt ingewikkeld genoemd.
Verschaffen de nieuwe plannen van staatssecretaris Van der Laan de zo gewenste helderheid?

Zeker is dat de omroepen mores wordt geleerd.
Niet om het eigen straatje schoon te schrobben, maar ik vind het nagenoeg wegvagen van de VPRO volstrekt onterecht en onzinnig.

Het wordt tijd de achterban (vele malen groter dan het ledental van welke politieke partij dan ook) te activeren.

Als we de 400.000 VPRO-leden nu eens vragen wie (vrijwillig) donateur zou willen worden genoemd van een stichting die 'hoofdzakelijk programma's produceert'.

De VPRO wordt zodoende gesplitst in:
de Vereniging VPRO-1 met 200.000 leden en
de Stichting VPRO-2 met 200.000 donateurs.

Als de Stichting VPRO-2 zich bovendien gaat toeleggen op het produceren van satire, wordt het de VPRO misschien mogelijk gemaakt de helft van haar programma's te maken.

NB
Mevrouw Medy van der Laan:
bovenstaand plannetje is satirisch bedoeld!

donderdag 12 mei 2005 14:50  verstuur

Komop, jongens!
een interview over Bieslog

Beeldvergroting:

Is het geen ijdelpromo, doorlinken naar jezelf?
Toch maar doen.
De lezers hebben er recht op - zullen we dan maar zeggen - te weten wat de hoofdredacteur over Bieslog en zijn lezers te beweren heeft.

Gisteravond, een uur lang op Radio 1 in het programma Kunststof van de NPS, geïnterviewd door Jellie Brouwer.

woensdag 4 mei 2005 09:07  verstuur

Goed nieuws


Goed nieuws over de publieke omroep wordt in de meeste kranten vandaag de dag onvolledig of niet geplaatst. Voor de meeste kranten is de publieke omroep een schietschijf geworden en met goed nieuws kun je niet schieten.

Wilt u volledig worden ingelicht, dan bent u op internet aangewezen.

In onderstaande link is goed nieuws over een publieke omroep te lezen.

Ik bedank de jury en de lezers.
Zonder jury geen prijs en zonder lezers geen Bieslog.

dinsdag 26 april 2005 23:12  verstuur

TV3 - een kunstwerk


TV3, het vijfmaal per week uitgezonden programma van de publieke omroep, behandelt kunst en cultuur.
De deze week gestarte tweede serie is verrassend anders dan de eerste.
Het is nu geen serviceprogramma meer. Het stelt zich niet dienstbaar op. Het is zelf kunst geworden.

Het kunstwerk heeft de vorm van een babbelshow.
In een kale hal, aan een modern vormgegeven tafel, spelen twee presentatoren dat ze ?kopstukken uit de wereld van kunst en cultuur? ontvangen.
Maar door gasten te kiezen uit de platste onderlagen van de pulpmedia, levert men impliciet een messcherp commentaar op de verwarring in de ?echte? kunstwereld.

Vanavond presenteerde modeontwerper Frans Molenaar een nieuwe parfumlijn en toonde Viola Holt enkele van door haar vervaardigde prenten en een schilderij - een ratjetoe van na-aapgepruts À la Corneille en Klaas Gubbels - die verkrijgbaar zouden zijn in filialen van drogisterijketen Trekpleister

De twee 'kunstenaars' speelden hun rollen perfect en ook de interviewers hielden hun gezichten strak in de plooi.

Op mij had deze schrijnende uitzending het effect dat de makers voor ogen moet hebben gestaan. Een vervreemdend mengsel van boosheid en moedeloosheid nam bezit van me.

Het is lang geleden dat een kunstwerk me zo heftig beroerde.

maandag 4 april 2005 14:28  verstuur

Waardevolle plek
Of: mag ik nu ook eens propaganda bedrijven?

Beeldvergroting:

Een uitvloeisel van de voortzetting van het kabinet Balkenende is, dat de aanvallen op de Publieke Omroep onverminderd zullen doorgaan. De stuitende wijze waarop politici zich vorige week over de programma?s uitlieten, is nog maar een voorproefje.

Moet er dan niets vernieuwd worden aan het complexe doolhof, tevens slangenkuil, in attractiepark Medialand? Zeker wel.
(Ik heb de PO hier al eens een kunstwerk genoemd waar tachtig jaar aan is gewerkt en dat eigenlijk door Monumentenzorg beschermd moet worden.)

Maar nu tot in de Tweede Kamer onbekommerde onzin kan worden gedebiteerd - 'Jan(tje) Smit is cultuur!', 'Kopspijkers is links amusement en moet weg!'- wordt het tijd voor een tegenoffensief. Want het gevaar is groot dat de nieuwe grove bezems veel waardevols in de goot gaan vegen. (Iets met badwater en weggegooide kindjes mag ook, wat mij betreft.)

Voorbeeld.
Gerard Hulshof van de Raad voor Cultuur heeft al door laten schemeren dat wat hem betreft Radio 747 AM wel weg kan.
Fijn. Bedankt.
Leuke felicitatie ook bij het tienjarig bestaan van cultureel magazine De Avonden.

Vanavond start De Avonden met een vernieuwde programmering. Één uur per werkdag wordt langer uitgezonden, de staf is uitgebreid met nieuwe medewerkers en nieuwe onderdelen.

Vijftien uur cultureel nieuws in de breedste zin van het woord. Een van de weinige plekken op de radio waar nog in volle vrijheid kan worden geprogrammeerd.

Zo'n plek zou in de toekomst moeten verdwijnen?

Wordt het niet eens tijd dat de achterbannen van de omroepen zich laten horen?
We spreken van ledenaantallen waar de politieke partijen alleen maar van kunnen dromen.
Een actie Bescherming Waardevol.

De Avonden, maandag t/m vrijdag, 20.00-23.00 uur, Radio 747 AM.

woensdag 30 maart 2005 11:13  verstuur

Wel lachen, maar functioneel
een confronterend interview

Beeldvergroting: Medy van der Laan:?...opinievormend lachen...?
Medy van der Laan:?...opinievormend lachen...?

Staatssecretaris van Media en Cultuur Medy van der Laan heeft heel wat uit te leggen.
De passage over het omroepbestel, in het akkoord tussen de coalitiepartijen, blijkt voor velerlei uitleg vatbaar. Vooral het definiëren van wat amusement is of moet zijn, leidt tot grote tegenstellingen.

Zo is de staatssecretaris van mening dat het programma Kopspijkers de kijkers beïnvloedt en dus een opinievormend programma is en bij de Publieke Omroep mag blijven.
CDA-Kamerlid Atsma daarentegen is van mening dat Kopspijkers 'puur links amusement is, niet meer en niet minder, dat programma levert absoluut geen bijdrage aan de opinievorming'.

Politici die zich bemoeien met de inhoud van de programma's - kan en mag dat?, vroeg programmamaker Wim de Bie zich af.
Gisteravond legde hij die vraag voor aan staatssecretaris Van der Laan in het radioprogramma Music-Hall.
Een confronterend gesprekje, waaruit de bewindsvrouwe tenslotte woedend wegliep.

maandag 28 maart 2005 21:53  verstuur

Paasakkoord
redactie in spoedzitting bijeen


De regering regeert door, nu CDA, VVD en D66 een aanvullend akkoord hebben gesloten 'om de balans te herstellen' na het debacle van het gekozen burgemeesterschap.

In het Paasakkoord worden nieuwe afspraken gemaakt over de bestuurlijke vernieuwing en het onderwijs en over het omroepbestel wordt vermeld:

"De publieke omroep gaat zich in de toekomst richten op drie functies.
a. Nieuws. Hierbij moet interne pluriformiteit worden gewaarborgd.
b. Opinievorming en maatschappelijk debat. De externe pluriformiteit wordt toegespitst op deze functie.
c. Specifieke informatie en educatie/kunst/cultuur.
Amusement is geen doel op zich, maar wel toegestaan als vorm."

De Biesloghoofdredactie is in spoedzitting bijeengekomen. We zitten met de handen in het haar.
Bieslog is een site van de Publieke Omroep, met als doelstelling het brengen van amusement.
Hoe moeten we verder, als amusement niet mag, maar de vorm wel? Blanco teksten publiceren?

Wij zouden graag een stukje willen schrijven waarin D66 en dit Paasakkoord er op amusante wijze worden doorgehaald ("D66 is niet langer doel op zich en is binnenkort ook niet meer als vorm nog toegestaan. Ha ha ha ha!"), maar misschien krijgen we nu straf.

maandag 7 maart 2005 17:40  verstuur

Op alle netten quiz


De Boekenweek nadert en vanavond wordt op de televisie aandacht besteed aan het boek.
Goh!
De uitzending heeft uiteraard de vorm van een quiz, want praten over boeken is te saai voor woorden.

Geen enkel serieus onderwerp kan nog op de televisie behandeld worden zonder het in een quizvorm te gieten.

Het wordt hoog tijd dat ook het Journaal in spelvorm wordt uitgezonden.

Een wisselend panel van Bekende Nederlanders doet mee aan de dagelijkse Laatste Nieuws Show.

- Handen aan de knoppen graag. In Amsterdam is momenteel een filiaal van Albert Heijn ontruimd, omdat een verdacht pakje zou zijn aangetroffen.Wat denkt u:
a) het is loos alarm
b) het pakje bevat een explosief en wordt door de opruimingsdienst meegenomen
c) het explosief gaat af en veroorzaakt een ravage

- Hoe zal de discussie over de Gekozen Burgemeester aflopen?a) het voorstel wordt in de Eerste Kamer afgestemd
b) D66 stapt uit het kabinet, waardoor het valt
c) Grootmeester Job Cohen wordt De Eerste Gekozen Minister-President

Enzovoorts.

Tijdens het weerbericht kunnen ?de kijkers thuis? worden ingeschakeld.
a) Blijft het de komende dagen dooien?
b) Komt er alsnog een Elfstedentocht?
c) Krijgen we de warmste Pasen ooit?
SMS naar onderstaande nummers...

donderdag 3 februari 2005 09:04  verstuur

Appelmoesamusement

Beeldvergroting: (NRC-Handelsblad, gisteren)
(NRC-Handelsblad, gisteren)

Als maker van amusement voor de publieke omroep was ik benieuwd naar wat het rapport over het Nederlandse mediabeleid van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) voor me in petto heeft.

Nou, dat valt niet mee.
'Amusement is geen kerntaak meer van de publieke omroepen.'

Ik kan het wel vergeten. De boodschap van de WRR is duidelijk: 'Bedankt tot zover en het ga je goed.'

Maar er gloort een sprankje hoop.

Amusement moet geheel aan de commerciëlen worden overgelaten, 'tenzij om redenen van cultuur of educatie en bereik dat genre van belang is voor het realiseren van publieke belangen'.

Ik heb lang op die zin gestudeerd, maar kwam er niet uit.
Nu pas blijkt dat ik het maken van amusement veel te licht heb opgevat. Ik heb altijd maar 'wat gedaan' - van de publieke omroep de volle vrijheid gekregen om te bedenken en schrijven wat in me opkwam. En nu moet ik meewerken aan het 'realiseren van publieke belangen'? Ik begrijp het niet.

Gelukkig legt WRR-voorzitter W. van de Donk het uit:
"Zoals je kinderen een pil laat doorslikken met behulp van appelmoes."

Poei! Ik moet me omscholen.
Ik moet leren het publiek als kinderen te zien, de publieke belangen als pil en 'dat genre' (amusement) als appelmoes.

Wat zijn de beste appels voor het maken van appelmoes?
Ze mogen niet te zuur zijn, anders lusten de kinderen mijn moes niet.

vrijdag 21 januari 2005 10:31  verstuur

Streng verboden quiz

Beeldvergroting: (de Telegraaf, vandaag)
(de Telegraaf, vandaag)

Handen op de knop, hier komt de laatste opgave:

een staatssecretaris die in 2005 een streng quizverbod afkondigde, waarna een Kamermeerderheid haar hartelijk uitlachte

M..Y V.. DE. LA..

(Ik hou niet van spelletjes, maar ik krijg nu zin er op deze site van de Publieke Omroep elke dag een te spelen. In 2008 riskeer ik een gevangenisstraf van 12 jaar!)

woensdag 22 december 2004 16:17  verstuur

De patsers te lijf!

Beeldvergroting:
Beeldvergroting:
Beeldvergroting:
Beeldvergroting: De genadeklap voor De Mol!
De genadeklap voor De Mol!

Kop op, mensen van de NOS!

Er zijn leukere sporten dan het volkomen achterhaalde, uit de hand gelopen, maatschappelijk onverantwoorde voetbal op gras.

Zand!

Beach soccer en beach volleyball , frisser, eigentijdser, geiler als het ware.

Pacht voor 10 miljoen enkele stukken strand, stort voor 10 miljoen een paar sporthallen vol met zand en programmeer de livewedstrijden pal tegenover de voetbalprogramma?s van De Mol. Moeten jullie eens zien!

En nooit, nooit, nooit mag het gevolg van De Mols gepats zijn, dat een publieke zender gaat verdwijnen.

woensdag 1 december 2004 21:11  verstuur

Themakanalen


Nieuw!
Holland Doc, met prachtige documentaires uit heden en verleden, te bekijken via internet (en de kabeltelevisie van UPC - meerdere maatschappijen volgen).

"Op 1 december start Holland Doc TV, het nieuwe themakanaal van de VPRO. Een zender die 24 uur per dag, 7 dagen per week gewijd is aan verdiepende televisie in brede zin. Naast herhalingen van recente uitzendingen van programma?s als Tegenlicht en Dokwerk, gaat Holland Doc bijzondere films uit het archief uitzenden, gegroepeerd rondom wekelijkse thema's."

woensdag 13 oktober 2004 12:46  verstuur

Digitale kanalen

Beeldvergroting: \'...tachtig à negentig nieuwe kanalen...\'
'...tachtig à negentig nieuwe kanalen...'

Als binnen afzienbare tijd de digitale televisie gemeengoed is geworden, zal er ruimte zijn voor veel meer kanalen dan op dit moment worden doorgegeven. (Dat die kanalen ook via internet te volgen zullen zijn, behoeft nauwelijks betoog.)

De keuzemogelijkheden voor de kijker worden enorm uitgebreid.
Maar: wat zal op die tientallen nieuwe kanalen te zien zijn? De grote vraag naar de inhoud houdt nu al velen bezig.

Een paar tips voor kanalen van de Publieke Omroep:

Tweede Wereldoorlogkanaal
Met de herhaling van alle in de archieven opgeslagen programma's over WO2 is moeiteloos gedurende vijf jaar een 24-uurskanaal te vullen.

Rechtbankenkanaal
Installeer in elke rechtbank een camera die permanent is gericht op de tafels, waarachter de rechters, officieren van justitie en griffiers zijn gezeten. Het beheer van het kanaal is simpel: een kwestie van overschakelen en het wegpiepen van namen.

Operatiekanaal
Voor de liefhebbers van geopende lichamen. Door de operaties naar een eigen kanaal te verplaatsen, kunnen op de hoofdnetten veel wegzapmomenten worden voorkomen.

Gewonemankanaal
In elke provinciehoofdstad wordt op de markt een camera opgesteld waarin passanten hun mening mogen geven over alles. En nog wat.

Weerkanaal
Een continu beeld vanuit een weersatelliet dat de veranderende wolkenformaties boven West-Europa laat zien (zonder tekst en uitleg van weermannen of -vrouwen).

Problemenkanaal
Dag en nacht problemen van anderen bekijken. Van bedrukte, tobbende hoofden gaat een grote positieve werking uit. 'Zo slecht is het mij nog niet gesteld.'
Gemakkelijk te programmeren met de probleemprogramma's van de laatste tien jaar.

Apenkanaal
In elk apenverblijf van alle dierentuinen hangt een camera. Schakelen maar.

Enzovoorts. Volgens de prognoses is er plaats voor wel tachtig à  negentig nieuwe kanalen.

vrijdag 11 juni 2004 09:43  verstuur

Macht

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Vanmorgen hoorde ik het weer in alle nieuwsuitzendingen:
'De macht van de omroepvoorzitters moet worden gebroken.'

Zullen de tv- en radioprogramma's van de publieke omroep er totaal anders uitzien of anders klinken als de macht van de omroepvoorzitters is gebroken?

Als programmamaker loop ik nu veertig jaar bij de omroep rond. Nooit kwam ik in aanraking met de macht van de omroepvoorzitters. Ik zou niet weten hoe ze eruit zien.

Veel ernstiger is het voornemen van de politiek de kijk- en waarderingscijfers tot uitgangspunt van het omroepbestel te maken.

Als er nu iets gebroken moet worden dan is het wel de macht van de kijk- en waarderingscijfers.

donderdag 8 april 2004 15:59  verstuur

Hoe Gerard Joling te ontlopen


Nu heb ik eens horen beweren dat de commerciële zenders en de publieke omroepen in een concurrentiestrijd zijn gewikkeld. Waarom lopen de toonaangevende Gezichten uit die twee blokken dan in en uit elkaars programma?s?

Een voorbeeld.
Als de ene avond Gerard Joling bij Barend & Van Dorp aan tafel is geschoven, dan mag het, in mijn opvatting, niet zo zijn dat de volgende avond Gerard Joling aan een TROS-tafel op Nederland 2 reclame zit te maken voor zijn eigen commerciële programma.

Ik heb hier niets over te zeggen, maar ik stel een volstrekte scheiding voor tussen gezichtsbepalende sterren bij commerciëlen en publieken.

Het is een voorstel uit eigenbelang. Want door te besluiten voortaan uitsluitend naar de publieke omroepen te kijken, bestaat de kans dat ik Gerard Joling nooit te zien krijg.
Dat zou een zegen zijn.

vrijdag 2 april 2004 22:06  verstuur

Iets vergeten?


De drie publieke netten moeten zich beter onderscheiden van elkaar, zegt ING-bestuurder Rinnooy Kan, de voorzitter van de commissie die het rapport 'Omzien naar de omroep' heeft uitgebracht.

Er moeten dus originele, creatieve programma's worden gemaakt, waarin dat onderscheidende wordt vormgegeven.

Geeft het rapport aan wat de Publieke Omroep moet doen om originele, creatieve programmamakers aan te trekken, die het karwei gaan klaren?
Worden de facilitaire mogelijkheden verruimd?
Komen er meer scholen, cursussen en trainingen waarmee jonge talenten kunnen worden geworven?
Komt er een 'prettig gebouw' dat dienst gaat doen als denktank, waar programmamakers van alle gezindten de gelegenheid krijgen ideeën uit te wisselen?

Ik heb het rapport nog niet gelezen, maar in het Journaal hoor ik tijdens de presentatie uitsluitend praten over Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Raad van Advies, Omroepvoorzitters en Onafhankelijke Adviseurs.

In die organen en door die functionarissen worden bij mijn weten geen programma's gemaakt.

maandag 1 maart 2004 21:54  verstuur

De toekomst is begonnen


Hoewel we op deze verjaardag al veel aan zelfpromotie hebben gedaan, gaan we nog even door.

Vandaag startte de VPRO met acht nieuwe radiokanalen op internet. Gespecialiseerde zenders in genres als roots, dance, hiphop en rock. Met de nieuwe kanalen wil 3VOOR12 alle liefhebbers van specifieke alternatieve popmuziek 24 uur per dag op maat bedienen.

Kijk, dat bedoel ik als ik het wel 's heb over 'het nieuwe uitzenden'. De techniek maakt nu dit soort kanalen voor specialismen mogelijk.

Stel je deze rijkdom in verscheidenheid voor op het gebied van klassieke muziek, jazz, of andere 'minderheidsmuziek'. En via webtv niet alleen popclips, maar ook een documentairekanaal, een wetenschaps- en een boekenzender...

O, wat moet ik me inhouden, om niet in jubeltaal uit te barsten.
Begrijpen jullie, dat er op de digitale afdeling van de VPRO mensen rondlopen, die dat hele opgewonden politieke gedoe rond die drie Publieke Netten lichtmeewarig afdoen als 'achterhoedegevechten'?
Ik wel.

zondag 15 februari 2004 12:31  verstuur

Nieuwe Publieke Omroep


De ruzie tussen de regering Blair en de BBC, over de aandikking van de oorlogsplannen voor Irak, krijgt een dikke, lange staart.

De Sunday Times lekt vandaag uit geheime regeringsrapporten, waarin overwogen wordt de onafhankelijke publieke omroep geheel op te heffen! Tony's wraak.

De BBC zou opgebroken moeten worden in vier regionale omroepen voor Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

De tegenstanders van onze Publieke Omroep likken hun vingers af.
Zij willen toch zo graag een omroep naar (Nieuw) BBC-model?

Nederland 1 gaat de randstad bedienen, Nederland 2 wordt een Friese zender en Nederland 3 richt zich op de rest van het land.

vrijdag 12 december 2003 16:22  verstuur

Radio 4, de VPRO en de Volkskrant


Aanhef van het pamflet dat de VPRO publiceerde tegen de dreigende vervlakking van Radio 4:

"Er zijn plannen om alle "andere" muziek naar 's avonds laat te verbannen.
Overdag geen jazz en wereldmuziek meer. En liever ook geen avant-garde of experimentele muziek.
De VPRO verzet zich daartegen! Radio 4 moet een zender blijven voor àlle goede muziek.
Radio 4 mag niet vervlakken tot een zender met louter "gemakkelijke" klassieke muziek."

In het Volkskrantmediakatern van morgen opent Wilma de Rek een frontale aanval op het VPRO-standpunt over Radio 4. Zij noemt het pamflet, zonder de indruk te wekken het gelezen te hebben.

Wilma de Rek denkt, geloof ik, dat de Publieke Omroep een zelfde publieksbenadering dient toe te passen, als men bij haar eigen krant tevergeefs uitprobeert: de bij bosjes weglopende lezers terugwinnen met meer van hetzelfde.
(Zien we dagelijks die kop van Jort Kelder op alle zenders, krijg ik 'm ook nog 's in de bus, voorop het Volkskrant magazine. Wil ik niet! Gooi ik meteen weg!)

dinsdag 25 november 2003 13:42  verstuur

Berichtgeving

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag, pagina 3)
(de Volkskrant, vandaag, pagina 3)
Beeldvergroting: (De Telegraaf, vandaag, voorpagina)
(De Telegraaf, vandaag, voorpagina)

De Tweede Kamer vergaderde gisteren over de publieke omroepen.
Een van de onderwerpen betrof het vrijgeven van de programmagegevens.
Een wetsvoorstel van VVD en D66 beoogt de omroepen hiertoe te dwingen.

In het verslag in de Volkskrant wordt op pagina drie en passant vermeld dat het initiatief-wetsvoorstel niet op een meerderheid kan rekenen.

Ook Trouw bericht over dit wetsvoorstel, op pagina 4:
"Nu al is duidelijk dat daarvoor geen kamermeerderheid zal zijn."

Het Algemeen Dagblad publiceert in haar verslagje op pagina 23:
"Hierover neemt Van der Laan later een besluit."

En dan nu De Telegraaf.
Op de voorpagina: Tettettetteeretet!
"Kamer eist vrijgeven tv-gegevens"

Een volstrekt tendentieuze en foutieve kop, met het doel de publieke opinie tegen de omroep op te zetten, waardoor de staatssecretaris en de Tweede Kamer onder druk worden gezet.

Nu de oplage van De Telgraaf dit jaar weer is gezakt (met 2,4 procent) staat men te popelen om de winst op te krikken met een eigen, populair omroepblad.
Dat doel heiligt alle propagandamiddelen.

maandag 24 november 2003 21:50  verstuur

Wedden dat?

Beeldvergroting:

Zet van elke omroepvereniging vijf leden in een groepje bij elkaar.
Stel dan de groepjes naast elkaar in de ruimte op.
Dan kom ik binnen - en ik wed dat ik van elk groepje, puur op uiterlijke kenmerken, feilloos kan bepalen tot welke omroepvereniging het behoort.

Het verschil tussen AVRO-leden en NCRV-leden is evident zichtbaar, maar ook AVRO- en TROS-leden, VPRO- en KRO-leden, houd ik (en u kunt het ook) makkelijk uit elkaar.

Daarom: de zuilen zijn weliswaar (min of meer) afgebroken, de omroepen bundelen nog altijd de meest diverse 'mensgroepen' in onze samenleving.

Laten de politieke partijen die zoveel kritiek op de publieke omroep spuien, nu eerst maar 's proberen een even grote, duidelijk afgebakende achterban te verwerven.

De omroepverenigingen, met hun miljoenen leden, vormen een betere afspiegeling van de huidige maatschappij, dan het krakkemikkige, met subsidie overeind gehouden politieke partijenstelsel.

zondag 7 september 2003 15:47  verstuur

Digitale revolutie, tweede fase

Beeldvergroting: BBC, Londen
BBC, Londen

Bij de BBC leven plannen het gehele omroeparchief (?the best television library in the world?) via internet vrij toegankelijk te maken.

Volgens directeur-generaal Greg Dyke van de BBC wordt dit mogelijk met de nieuwe breedbandsnelheden en hij koestert hooggestemde verwachtingen.

"I believe that we are about to move into a second phase of the digital revolution, a phase which will be more about public than private value; about free, not pay services; about inclusivity, not exclusion.
"In particular, it will be about how public money can be combined with new digital technologies to transform everyone's lives."

Als onze Publieke Omroep dit ook gaat doen, kun je het gehele jaar door je eigen Zomergasten samenstellen.

zaterdag 21 juni 2003 16:42  verstuur

Een nationaal kunstwerk

Beeldvergroting: (De Groene Amsterdammer)
(De Groene Amsterdammer)

Gisteren probeerde ik weer eens aan een buitenlander uit te leggen hoe ons omroepbestel in elkaar steekt.
Een leerzame ervaring. Na een half uur gestamel en gezoek naar woorden begreep ik dat ik het zelf ook niet weet.
De buitenstaander bleef geïnteresseerd doorvragen. Ik tekende schema's op een viltje, maar bleef verbaasde uitroepen oogsten ('Members' How many??).

Lacherig was ik begonnen, maar ik eindigde in de verdediging.
Want ik begreep ineens de essentie: ons omroepbestel is een kunstwerk!
Een uniek conceptueel kunstwerk, waaraan gedurende ruim vijfenzeventig jaar is gebouwd en dat nog lang niet 'af' is.

De aanvallen op dit gesamtkunstwerk nemen in hevigheid toe. De kunstbarbaren - de politici, de organisatiedeskundigen, de onderzoekers - willen nu eindelijk eens greep krijgen op dit geheimzinnige, inefficiënte, labyrintische, de bureaucratische regels met voeten tredende Nederlandse meesterwerk.

Twee kanalen moeten er komen. 'Naar BBC-model.' Overzichtelijke keurigheid, schematische eenvormigheid, geen afwijkende ideeën, maar formats en targets.

"Dus als ik het goed begrijp," zei mijn buitenlandse gast, "krijgt een bevlogen programmamaker met een totaal afwijkend programma-idee bij jullie meerdere kansen z'n programma te realiseren. Als de ene omroep het niet accepteert, kan hij of zij het bij een ander proberen. Hoe meer - hoe spreek je het woord uit - 'zendgemachtigden', hoe groter die kans? Dus is de kans groter dat werkelijk talent aan bod komt. Wat een geweldig systeem!"

Grote kunst is op vele manieren uit te leggen. Wat was ik trots op ons omroepbestel!

zondag 29 december 2002 09:47  verstuur

PrijzenslagDe jury zat met de handen in het haar wegens de overvloed aan te beoordelen kandidaten, maar gelukkig kunnen op de valreep van het jaar nog een paar televisieprijzen worden uitgereikt.

Het Gapende Gat (voor het meest geestloze programma, 'waarin de ledigheid u aangrijnst') gaat met vlag en wimpel naar 'Adam's family', een kijkje in het dagelijkse, volstrekt oninteressante leven van de nieuwrijke familie Curry-Paay (gisteravond op SBS6).

Het Bruine Remspoor (voor de ranzigste interviewvraag) gaat naar een onderdeel van het programma 'Mores: Het wonder van de liefde', waarin een bi-seksuele Nederlandse zangeres werd onderworpen aan een kruisverhoor door twee te dikke, vieze, oude mannen en de winnende vraag luidde:
'Wie likken beter: vrouwen of mannen?'

Gisteravond. Bij SBS6? Yorin? V8?
Nee, bij de Publieke Omroep - HUMAN, de Humanistische Omroep.

donderdag 24 oktober 2002 08:21  verstuur

VersimpelaarAls je de spelletjes bij de Publieke Omroep weghaalt, bespaar je 10 miljoen euro.
VVD's Gerrit Zalm wil 190 miljoen euro extra besparen door ook de publieke tekenfilms te schrappen.
Voor dat bedrag kun je drie netten dag en nacht vullen met tekenfilms.

De heer Zalm is de grootste populist en versimpelaar die op dit moment in de politiek rondloopt.
Hij moet zeer kritisch worden gevolgd.
Door de Publieke Omroep.

zaterdag 22 juni 2002 10:32  verstuur

Wordt NOVA commercieel?

Beeldvergroting: Vandaag in De Telegraaf
Vandaag in De Telegraaf

Gaat NOVA naar SBS6?

Dat zou De Telegraaf wel willen.
Na de overvloedige aandacht in alle media voor de restyling van NOVA, serveert de Telegraaf vandaag een hoofdredactioneel toetje.

Zo ziet deze krant de Publieke Omroep, mogen we aannemen:
Één zender, met af en toe 's een verslag van een Koninklijk huwelijk, een balletprogramma en een Islamitisch hoekje.

"Het wordt tijd dat de toezichthouders eens gaan ingrijpen."
Bedoeld wordt: komop VVD en LPF, breng de Publieke Omroep om zeep!