Bieslog - Publieksbelediging
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
vrijdag 21 juli 2006 19:55  verstuur

Publieksbelediging

Beeldvergroting:

In september zenden de drie publieke tv-zenders uit volgens een nieuwe indeling, zoals u weet. Een leefstijlindeling!

Citaat:
' De leefstijlindeling van KLO speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe programmering. De acht groepen (Gemakzoekende burgers, Standvastige gelovigen, Participerende burgers, Zorgeloze spanningzoekers, Zorgzame opvoeders, Bezorgde burgers, Tolerante wereldburgers en Ambitieuze pleziermakers) zijn opgebouwd op basis van een groot aantal persoonseigenschappen. Dit maakt het mogelijk om het mediagedrag van deze groepen beter te verklaren dan traditionele indelingen op basis van bijvoorbeeld leeftijd, opleiding en geslacht.
Vooral Nederland 2 en Nederland 3 worden specifiek ingericht voor deze groepen, die qua interesses, waarden & normen en smaak in grote lijnen overeenkomen.
Vanaf vandaag is het mogelijk om zelf te testen tot welke leefstijlgroep u behoort. Binnen ongeveer vijf minuten komt u het te weten. Aan het eind van de test krijgt u een uitgebreide beschrijving van uw eigen leefstijlgroep in beeld.'

Om de test te testen heb ik hem ingevuld. Ik raad u ten zeerste af mijn voorbeeld te volgen.
Na vragen over o.a. mijn opleiding, krantenleesgedrag en interessegebieden zou ik dan eindelijk weten tot welke leefstijlgroep ik behoorde.

Er verscheen een lege pagina met de zin:

No input file specified.

Ik behoor kennelijk tot de Onzichtbare Nitwitten.

Allemachtig, wat een flauwekul allemaal.

In krantenartikelen over de nieuwe zenderindeling lees ik uitsluitend titels van al bestaande programma's, waarmee van hot naar her wordt geschoven tot ze in het leefstijlplaatje van een zender passen.

Alle (nog) beschikbare middelen en energie hadden moeten worden gestoken in het ontwikkelen van verrassende nieuwe programma's, het bijeenbrengen van nieuwe en ervaren programmamakers, die onder leiding van hoofdredacteuren met visie en smaak dagen en nachten hadden moeten brainstormen tot de drie zenders zouden zijn geprofileerd op originaliteit en kwaliteit.

Oncreatieve geesten die zich vastklampen aan de onbenulligste psychologische testjes maken nu de dienst uit.
Wat een belediging van het publiek!