Bieslog - Stop A6A9
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.

Stop A6A9dinsdag 12 september 2006 23:22  verstuur

Felicitaties

Beeldvergroting: Natuurmonument het Naardermeer, GoogleEarthfoto\n
Natuurmonument het Naardermeer, GoogleEarthfoto
Beeldvergroting: Het Naardermeergebied, detail\n
Het Naardermeergebied, detail

Wij feliciteren het Naardermeer met het heuglijke feit dat de plannen voor een weg en tunnel in haar onmiddellijke nabijheid definitief van de baan lijken.

Om nu meteen een actie te gaan voeren om de spoorlijn door het meer te weren en de snelweg A1 om te leiden en de hoogspanningsmasten neer te halen, gaat op dit moment even te ver. Je kunt niet alles hebben.

(Van vele kanten werd ik erop gewezen dat de GoogleEarthfoto's van Nederland niet in de winter van 2006 kunnen zijn genomen, zoals ik eerder op gezag van NRC Handelsblad meldde. Kijk maar naar het groen aan de bomen.)

PS
Dank aan de mailers die het probleem van de datering hebben opgelost:
op de foto van Weert is de kermis te zien!

Nederland is door GoogleEarth vastgelegd in september 2005.

dinsdag 12 september 2006 09:10  verstuur

Pieter Hofstra is om!

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)
Beeldvergroting: De Pieter Hofstra Brug over het IJmeer?
De Pieter Hofstra Brug over het IJmeer?

Pieter Hofstra, de verkeersspecialist van de VVD, is van mening veranderd. De weg door het Naardermeergebied, door hem vurig bepleit, is niet langer haalbaar.

Het was een mooie zaterdagmiddag in november 2005, toen honderden tegenstanders van de weg A6A9 - bewoners van de regio, natuurorganisaties - zich hadden verzameld
voor een grote demonstratie aan de rand van het Naardermeer.

Ik zag de heer Hofstra arriveren in zijn grote auto met chauffeur en bewonderde de moed en de bravoure waarmee hij zich in het hol van de leeuw waagde. En in de discussie die volgde nam hij ook geen blad voor de mond.
'Die weg moet er komen!,' riep hij op luide toon boven het boegeroep uit, 'er is nu dertig jaar gepraat, nu moet de schop in de grond.'

Toen dachten regering en regeringspartijen dat ze die milieufreaks wel aankonden. Ze presenteerden weliswaar drie varianten voor een oplossing van de verkeersproblemen tussen Almere en Amsterdam, maar alles wees erop dat de weg door het Naardermeergebied en Gein- en Vechtstreek erdoor zou worden gedrukt.

Tien maanden later. Pieter Hofstra geeft toe dat de weerstand tegen het plan van de A6A9-weg te groot is. Hij heeft geluisterd naar de bevolking, zegt hij.
Mooi en moedig, zo'n ommezwaai van 180 graden. Maar Pieter Hofstra heeft niets te verliezen, want hij keert niet terug in de Tweede Kamer. Dus kan hij best nog even een megalomaan plan voor 'een soort Golden Gate Bridge over het IJmeer, ontworpen door een beroemde architect' lanceren.

Zo hang je de VVD-verkiezers, op weg naar de stembus, een luxe, peperdure worst voor de neus.

Terwijl alle betrokkenen nu pleiten voor de andere variant(en) - de stroomlijnvariant, openbaar vervoer en verbreding van bestaande wegen - is het alleen de werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bij monde van directeur Bert Mooren blijft vasthouden aan de onhaalbare weg door de natuurgebieden.

En de heer Mooren blijft roepen dat die weg een oplossing voor tientallen jaren betekent en geen schade berokkent en daarbij gebruikt hij zeer tendentieuze, foutieve en misleidende slogans.

Bert Mooren is een roepende in een mooi natuurgebied geworden.

Conclusie:
actievoeren heeft zin.

dinsdag 4 juli 2006 08:49  verstuur

Leve de democratie!
hoe de splinters de dienst uitmaken


De A6A9 - de weg door Gein- en Vechtstreek, langs het Naardermeer - wordt de tijdbom onder de door Lubbers in elkaar gezette nieuwe regering.

De LPF is vóór aanleg, D66 is tegen. (De VVD is vóór, het CDA twijfelt.)

Dit conflict zal, na een nachtlang debat in de Tweede Kamer, leiden tot de val van het Kabinet Balkenende III.

CDA en VVD willen doorregeren.

Een nieuwe regering - Balkenende IV - weet zich verzekerd van de steun van de partij van Marco Pastors, die eerst nog moet worden opgericht.

maandag 26 juni 2006 21:54  verstuur

Mijn nacht met Jort Kelder
(een titel die de hype moet aanwakkeren)

Beeldvergroting: (Kop van een vandaag verschenen artikel in NRC-Handelsblad)
(Kop van een vandaag verschenen artikel in NRC-Handelsblad)
Beeldvergroting: (fragment interview in NRC-Handelsblad)
(fragment interview in NRC-Handelsblad)

Bert Mooren, directeur van VNO-NCW, afdeling West, de grootste ondernemersorganisatie van de Randstad, is de belangrijkste pleitbezorger van een snelweg tussen Almere en Schiphol. Hij verwijt 'de milieubeweging' dat zij een mythe schept en een hype creëert teneinde de aanleg te verhinderen.

Maar laten we eens kijken wat de heer Mooren zelf te berde brengt: verdachtmakingen, achterklap en het achterhouden van feiten.

Allereerst suggereert de heer Mooren dat alleen de Vereniging Natuurmonumenten zich tegen de aanleg keert van de snelweg die de A6 met de A9 moet verbinden.
Maar ALLE lagere overheden, ALLE gemeenten in het betrokken gebied hebben hun afkeuring uitgesproken. Bestuurlijk is er in de regio geen enkel draagvlak.

Het CPB heeft berekend dat de gedeeltelijk ondertunnelde weg de (peper)duurste van de voorliggende varianten is.
En het is de minst efficiënte - slechts 10% van het toekomstige verkeer zal van die weg gebruik gaan maken. De bewering dat deze snelweg de bereikbaarheid in de regio voor tientallen jaren zal garanderen is een slag in de lucht.

Waren de VNO-collega's van de heer Mooren indertijd ook zo enthousiast over dat andere megalomane vervoersproject dat met veel bestuurlijk geweld werd doorgedrukt: de Betuwelijn?

De heer Mooren vermeldt niet dat de variant die uitbreiding van de Gaasperdammerweg beoogt, uitgaat van overkoepeling en luchtafvoer - de bewoners langs die weg zijn beter af dan nu.

De derde, goedkoopste en doeltreffendste variant - revolutionair nieuw openbaar vervoer en rekeningrijden - wordt stelselmatig gebagatelliseerd.

Niemand heeft beweerd dat het voorgestelde tracé van de weg door of onder het water van het Naardermeer loopt. Maar het beschermde reservaat is groter dan het meer alleen. De weg is boven- en ondergronds door een zeer kwetsbaar gebied getekend, dat onlangs met veel inspanning en geld werd verbeterd en tot het monument behoort. Amper een jaar geleden kreeg het gebied daarvoor een belangrijke Europese onderscheiding.

De heer Mooren doet het voorkomen alsof de tegenstanders van zijn weg uitsluitend het behoud van het Naardermeergebied op het oog hebben. Maar de grove aantasting van wat er aan ongerepte Gein- en Vechtstreek nog over is gebleven, vormt een even belangrijk onderwerp.

Nu even over mezelf.
Voor het eerst in mijn leven word ik in het openbaar sexy genoemd (nou ja - sexier dan de bewoners van de Gaasperdammerweg), waarvoor ik de heer Mooren hartelijk dank.

De supersexy BN-er Jort Kelder (hij wel!) heb ik nimmer onder vier ogen gesproken. De suggestie dat ik samen met hem de nacht heb doorgebracht in een bootje op het Naardermeer en dat we lekker emotioneel bezig zijn geweest, werp ik verre van mij.
Het valt nog mee dat de heer Mooren niet 'toevallig weet' dat De Milieubeweging ons tijdens onze nacht op het meer van drank, drugs en lekkere wijven heeft voorzien.

Bijna dertig jaar doorkruis ik nu het gebied dat door de aanleg van een nieuwe snelweg wordt bedreigd. Niet erg sexy: te voet en per fiets. Het is het laatste gebied in de Randstad van grote natuurhistorische, landschappelijke, recreatieve en ook culturele betekenis.
Over het acute probleem van de dichtslibbende Randstad (ik ontken dat probleem niet) dient op een fundamenteel andere manier te worden nagedacht dan tot nu toe gebruikelijk was. Meer asfalt en beton is geen oplossing.

De heer Mooren zou aan Natuurmonumenten moeten vragen of hij ook 's een nachtje op hun Naardermeerboot mag verblijven. Een uitstekende gelegenheid om met anders denken te beginnen.

zondag 25 juni 2006 08:27  verstuur

Communicatie 2006
uitstel: de bekende truc

Beeldvergroting:

Vanmorgen, in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels, een twee uur durende uitzending over de aanleg van de verbindingsweg tussen A6 en A9.
Aanstaande vrijdag - de laatste dag voor het zomerreces - maakt de regering haar beslissing bekend.

Veel publiciteit, veel discussies, overal in de media.
Behalve in de Tweede Kamer.

Een debat dat voor 20 juni was aangekondigd, is uitgesteld tot september.

Dus weten we nog altijd niet welk standpunt bijvoorbeeld het CDA over dit onderwerp inneemt.
De meest wezenlijke discussie wordt over de zomer getild.

Een truc?
Denkt men in regeringskringen: ach, over een paar maanden is het onderwerp niet interessant meer voor de media?
(Gottegot, wat ben ik toch netjes - ik zet bij die veronderstelling nog vraagtekens, terwijl uitroeptekens op hun plaats zijn.)

Zie ook het Bieslogdossier 'Stop A6A9' in de linkerbalk.

donderdag 8 juni 2006 15:14  verstuur

Actienieuws (2)

Beeldvergroting: Minister Peijs bevindt zich in het hol van de leeuw.
Minister Peijs bevindt zich in het hol van de leeuw.
Beeldvergroting: \'...goedkoop stuntje...\'  (de Volkskrant, vandaag)
'...goedkoop stuntje...' (de Volkskrant, vandaag)

Terwijl binnen in het oude Muidense kazernegebouw minister Peijs haar propagandabijeenkomst afwerkte - trots dat ze zich ' in het hol van de leeuw' durfde vertonen - stonden buiten de vertegenwoordigers van het Platform Tegen A6-A9 vooraf en na afloop de pers te woord.

Op het laatste moment, gisteravond laat, hadden deze vertegenwoordigers van de tienduizenden streekbewoners (alle gemeenten in de regio hebben zich tegen de A6-A9 gekeerd) toestemming gekregen de bijeenkomst bij te wonen, maar ze mochten niet het woord voeren.

Daar pasten zij dus voor en bleven buiten. Als vertegenwoordiger van de Bekende Nederlanders Tegen A6-A9, tevens gewone burger, schaarde ik me onder hen.

En zo heb ik diverse mediavertegenwoordigers verteld dat het mijns inziens minister Peijs niet zou helpen dat heel toevallig, aan de vooravond van haar bijeenkomst, het bericht is gelanceerd dat de tunnel langs het Naardermeer 1 miljard euro goedkoper gebouwd kan worden.
Wat een goedkoop stuntje! En wat een slecht rekenwerk is dus de afgelopen jaren door haar ministerie geleverd als het bouwbedrag zomaar met een miljard naar beneden kan worden bijgesteld.

'Al zou de weg A6-A9, middels giften uit het bedrijfsleven, voor niets kunnen worden aangelegd, dan nog blijft de hele regio tegen. Die weg is schadelijk voor het kostbare landschap daar en moet er niet komen.'

donderdag 8 juni 2006 06:47  verstuur

Actienieuws


Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat komt vanmorgen vroeg naar Muiden, waar ze de verzamelde media gaat voorlichten over de plannen voor een weg langs en onder het Naardermeer en dwars door de Vecht- en Geinstreek. En over de andere en betere variant(en) op een verbinding tussen Almere en Schiphol.

Zij heeft ook de Bekende Nederlanders die zich tegen de weg A6-A9 hebben gekeerd, uitgenodigd voor een bustour door de streek.
Ik ben een van de uitgenodigde 'prominenten'.

Maar als de minister NIET komt vertellen dat de weg door de natuurgebieden NIET doorgaat, heeft ze mij geen nieuws te vertellen.
Bovendien moet je die streek niet in een halfuurtje met een touringcar willen doorjakkeren.

Ik ga nu naar Muiden fietsen om 's te kijken hoe het mediacircus er van buiten uitziet.

Belangrijker nieuws: de (landelijke) PvdA heeft zich tegen de weg met tunnel gekeerd. Het draagvlak voor een nieuwe snelweg is daarmee verder verzwakt.

donderdag 18 mei 2006 11:20  verstuur

Bootverslagen

Beeldvergroting: Bootgenoten
Bootgenoten

Gisteren verzorgde uw hoofdredacteur een videocolumn in het programma NOVA over het weekend dat hij met Cherry Duyns en Ruud van Beusekom doorbracht op een boot in het Naardermeer (met dank aan NOVA-redacteur Jan van Loenen).

Op de site van Natuurmonumenten is een uitgebreid verslag te vinden van Ruud van Beusekom, medewerker van Vogelbescherming Nederland.

De Volkskrant publiceert vandaag een informatief artikel op de Forumpagina onder de kop 'De A6-A9 wordt een nieuwe Betuwelijn', waarin alle argumenten tegen de wegaanleg op een rij worden gezet.

maandag 15 mei 2006 15:42  verstuur

Das Bootje (3)


Krijg zojuist het bericht door dat het videoverslag in NOVA van ons verblijf op de boot van Natuurmonumenten is verplaatst naar woensdagavond.

Het nieuws dat Ayaan Hirsi Ali ons land gaat verlaten, krijgt voorrang.
Geen punt. Helemaal mee eens.

Mocht woensdag .... aftreden/vertrekken/vallen* dan schuiven we met genoegen door.

(* vul een der vele namen zelf in)

zondag 14 mei 2006 21:46  verstuur

Das Bootje (2)

Beeldvergroting: Ruud van Beusekom en Cherry Duyns: \'...bereid mij in te wijden...\'
Ruud van Beusekom en Cherry Duyns: '...bereid mij in te wijden...'
Beeldvergroting: ?...een gruwelijk drama...? © foto: Ruud van Beusekom
?...een gruwelijk drama...? © foto: Ruud van Beusekom

Uit het verblijf van een etmaal op een boot in het Naardermeer, in gezelschap van twee vogelkenners, kan ik slechts één les trekken: ik moet mijn handicaps aanvaarden en ermee leren leven.

Ik ben ziende blind en horende doof.

O, ze waren zeer behulpzaam en bereid mij in te wijden - 'Zie je die rietkraag? Nee, driehonderd meter naar links en dan achter dat bosje? Nou, daar zit een karekiet. Kijk gerust even door mijn telescoop.'
En dan lieten ze ook nog hun digitale reflexcamera's ratelen en kreeg ik even later een paar haarscherpe close-ups voorgeschoteld.

Ik was blij dat het programma NOVA de avond voor ons vertrek een videocamera bij me had afgeleverd, met het verzoek een item over ons verblijf aan boord van de Natuurmonumentenboot voor het programma van morgen te maken. Had ik ook wat te doen.

Het werden boeiende uren, waarin vertegenwoordigers van tientallen vogelsoorten hun opwachting kwamen maken. En niet één vogel toonde zich voorstander van een weg door het Naardermeer!

Op de valreep - ik had de videocamera al ingepakt - vond vlak voor onze ogen een gruwelijk drama plaats.
Het viel natuurkenner Ruud van Beusekom op dat tussen het oorverdovende kikkergekwaak vanuit de poelen rond de boot een ander geluid klonk - een noodroep.
Toen hebben we het zien gebeuren: een ringslang van ruim een meter lang, die een kikker van achteren pakt om hem vervolgens in zijn geheel naar binnen te werken.

Toen Gradus Lemmen, de beheerder van het Naardermeer, ons weer kwam ophalen, toonde ook hij zich verrast door de foto's. We hadden iets unieks gezien.

zaterdag 13 mei 2006 10:44  verstuur

Das Bootje
Expeditie: 24 uur op het Naardermeer

Beeldvergroting: De Flark in het Naardermeer
De Flark in het Naardermeer

Bij onze lezers mag als bekend worden verondersteld, dat de hoofdredacteur fel gekant is tegen de aanleg van een snelweg langs en onder het Naardermeer en door het Gein- en Vechtgebied.

In juni neemt de regering een besluit en het ziet er somber uit - men is geneigd tot de slechtst denkbare oplossing voor de fileproblemen in die streek.

Er wordt stevig actie gevoerd.
In het Naardermeer ligt momenteel een woonboot waarop bekende en onbekende Nederlanders een etmaal mogen verblijven, teneinde de schoonheid van dit oudste natuurreservaat van Nederland aan den lijve te ondergaan.

De hoofdredacteur mag dit weekend!
Hij gaat vergezeld van schrijver/documentairemaker Cherry Duyns en faunakenner Ruud van Beusekom van Vogelbescherming.

Er is geen internetverbinding aan boord, dus ik kan u pas morgenavond verslag doen van deze expeditie.

vrijdag 28 april 2006 08:16  verstuur

De regering doet een Vermeer van de hand

Beeldvergroting: \'...in tweeën gezaagd...\'
'...in tweeën gezaagd...'

In de kabinetsvergadering van vandaag zal worden besloten of het schilderij 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer wordt verkocht.

Punt van discussie is nog of het werk in zijn geheel van de hand zal worden gedaan, of dat het in twee delen aan de hoogstbiedenden wordt aangeboden.
Het schilderij dient daartoe verticaal in tweeën te worden gezaagd - één deel waarop de gezichtsuitdrukking het hoofdmotief is en een ander deel waarop oor en parel centraal zijn afgebeeld.

Met de verkoop van Vermeers schilderij hoopt de regering in het overvolle Mauritshuis meer wandruimte te kunnen creëren.

Een absurd voornemen?
Even absurd is de aanstaande beslissing van de regering een snelweg door het Vecht-, Gein- en Naardermeergebied aan te leggen.

(Trap niet in de hier en daar door kranten overgenomen regeringsverkooptruc die suggereert dat de gehele weg wordt ondertunneld. Een zeer klein deel zou in een - ook zeer schadelijk - tunneldeel worden gelegd.
Maar het hele plan gaat niet door. Het zal de grootste tegenstand oproepen die Nederland op het gebied van milieu- en natuurbehoudacties ooit heeft meegemaakt.)

maandag 14 november 2005 20:03  verstuur

De A6-A9-demonstratie (voorlopig slot)


Het verslag van de bijeenkomst, waarop werd gediscussieerd door een panel van Tweede Kamerleden in de aanwezigheid van tweeduizend demonstranten uit alle hoeken des lands, bestaat in NRC-Handelsblad uit een grote kleurenfoto van een schattig ogende Daphne Deckers op de fiets.

Reikt Albert Verlinde?s invloed op de NRC verder dan zijn column?

maandag 14 november 2005 15:05  verstuur

Over de A6-A9 (2)

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)
Beeldvergroting: Henk-Wullem van den Hogenplank, een vrind van Annemarie Jorritsma
Henk-Wullem van den Hogenplank, een vrind van Annemarie Jorritsma

VVD-verkeerswoordvoerder Pieter Hofstra constateert dat er nu maar eens knopen moeten worden doorgehakt.
'Er wordt al dertig jaar gepraat.'
Dan lijkt mij de meest voor de hand liggende conclusie: het plan voor de nieuwe weg A6-A9 is dus onbespreekbaar.

In de politieke zendtijd ten bate van de VVD zie je Van Aartsen met wapperende kuif nu al jarenlang zijn grote liefde voor de duinen en de VVD-liefde voor de schoonheid van Nederland belijden. Waarom toont hij nu eens niet wat krachtig bestuur is en gooit hij de heer Hofstra alsnog op straat?

Als het CDA vóór de weg door het Naardermeergebied gaat besluiten, mogen ze het woord rentmeesterschap nooit meer in de mond nemen.

En mocht de PvdA zich voorstander tonen, dan zal Jac. P. Thijsse - eerste beschermer van het Naardermeer en grondlegger van de natuurbeweging in Nederland - vanaf dat moment zich eeuwig blijven omdraaien in zijn graf.

Enfin. Hier volgt op video mijn interventie tijdens de discussiebijeenkomst van gisteren.

De suggestie in diverse media dat Bekende Gooise Nederlanders alleen ?van de bank komen? als er iets vervelends in hun eigen achtertuin gebeurt, werp ik verre van me.

'Komen ze aan je bezit?', vroeg een mailer.

Nee, niet aan het mijne. Ik woon er een eind vandaan.
Ze komen aan het bezit van iedereen.

zaterdag 12 november 2005 18:27  verstuur

De A6-A9-manifestatie

Beeldvergroting:
Beeldvergroting: Henk-Wullem van den Hogenplank, golfscout, bij de A1 ter hoogte van het Naardermeer
Henk-Wullem van den Hogenplank, golfscout, bij de A1 ter hoogte van het Naardermeer
Beeldvergroting:

Vanmiddag vond aan de rand van het Naardermeer een grote manifestatie plaats tegen de aanleg van de verbindingsweg tussen de A6 en de A9, de weg die Almere met Schiphol moet verbinden.

Tijdens een discussie met Tweede Kamerleden draafde onaangekondigd een heer het podium op, die zich ontpopte als de vertegenwoordiger van de (afwezige) Annemarie Jorritsma, de burgemeester van Almere. Te midden van de vele honderden tegenstanders van een weg langs het Naardermeer liet hij een ander geluid horen.

Hier volgen enkele fragmenten uit zijn verklaring:

'Annemarie Jorritsma kan helaas zelf niet aanwezig zijn - omdat vanmiddag Sinterklaas in Almere aankomt. En Annemarie, die zowel de burgervader als de burgermoeder van Almere is, mag daar niet ontbreken.
Dus toen heeft Annemarie gezegd: 'Joh, Henk-Wullem, ga jij naar die Naardermeerdiscussie, misschien kun je het combineren met je eigen werk.'

Mijn naam is Henk-Wullem van den Hogenplank, golfscout van de Dutch Golf Association en ik probeer oplossingen aan te dragen voor het Golfprobleem in Nederland. Zoals u weet is er een nijpend tekort aan golfbanen in Nederland.
Golf is een snel groeiende recreatiesport, waarbij sportbeleving, recreatie en milieubeheer hand in hand gaan.
Er heerst een noodsituatie. Als ik u vertel dat momenteel op tientallen noodbanen wordt gespeeld! Een golfbaan heeft 18 holes, zoals u weet, er zijn nu 98 banen in gebruik van 9 holes. Moeten de spelers dus tweemaal hetzelfde parcours lopen - een onhoudbare situatie!

Nu heeft Annemarie gezegd: laten we met die verbinding A6-A9 ook dát probleem oplossen. Want mensen: die weg, de A6-A9, die komt er toch. Sorry, maar daar moeten we van uitgaan. Waarom? Omdat Annemarie wil dat die weg er komt. En dan kómt die weg er, leer mij Annemarie kennen.

Nou denken velen: die Annemarie is een vrouw van beton en asfalt. Nee, kan ik u zeggen, ze heeft een brede visie en wel degelijk oog voor milieu en natuur.
Maar wat is natuur in dit land?
Annemarie en ik, wij zeggen: natuur moet zijn Toegankelijke Natuur. En wat is Toegankelijke Natuur? Dat is natuur met een cappuccino erbij!
Welnu, ik heb vandaag geconstateerd dat tussen Naarden-Bussum en Weesp en in de hele wijde omtrek geen fatsoenlijke cappuccino te verkrijgen is.

Kort en goed, Annemarie Jorritsma heeft de volgende voorstellen geformuleerd en die breng ik hierbij aan de vergadering over:

1. De verbindingsweg A6-A9 wordt in versneld tempo aangelegd.
2. Geef de A6-A9 een paar ruime afslagen richting Naardermeer.
3. Stimuleer de versnelde aanleg van 98 golfbanen in dit gebied, d.w.z. waterpeil verlagen, egaliseren van het terrein en inzaaien met gras.
4. Stimuleer het openbaar vervoer door halverwege de spoorlijn door het Naardermeer een station te bouwen. Demp het watergebied ten noorden van de spoorlijn, zodat er een middelgroot golfresort kan worden gebouwd, met een capaciteit van 750 bedden.
5. Leg aan de zuidkant van de spoorlijn een jachthaven aan - lekker intiem, hooguit 300 ligplaatsen.
6. Verbouw de Visserij hier tot restaurant met grote buitenterrassen. Waar de heerlijkste cappuccino wordt geserveerd. En ciabatta's pommodore en de hele hap.

Tot zover Annemarie's voorstellen en ik zeg het zo vaak:
Annemarie is een moordwijf!

Ojee! Oei! Aijai! Mag je dat nou zeggen, of niet? Je hebt zo een proces aan je broek.'

zondag 24 april 2005 08:07  verstuur

Daar een nieuwe weg? Geen sprake van!

Beeldvergroting: ?...in de wetlands van Weesp...?
?...in de wetlands van Weesp...?
Beeldvergroting: Bunkerinterieur
Bunkerinterieur
Beeldvergroting: ?...onder alle weersomstandigheden...?
?...onder alle weersomstandigheden...?

Vanuit de trein had ik de bunker met het intrigerend uitkijktorentje zien liggen, in de moerasachtige velden rond het Naardermeer, even voor Weesp.

Later, na een soppige voettocht, bereikte ik de plek en was op slag verkocht. Wat een prachtige filmlocatie!
Eigenaar Natuurmonumenten en beheerder Gradus Lemmen vonden het goed dat ik de vogeluitkijkpost voor een paar maanden betrok.

Vanaf maart 1999 maakte ik er het tv-programma ?De Bunker van de Bie? en zo leerde ik ?de wetlands van Weesp? onder alle weersomstandigheden kennen.

Sindsdien kom ik er vaak. Het is er woest en oer. Als je wilt ervaren hoe Nederland er een paar duizend jaar geleden bijlag, is een voettocht van enkele uren in de moerasbossen rond het Naardermeer van harte aan te bevelen. (Klinkt stoer, maar een uurtje fietsen kan er ook.)

Vanmorgen mag ik in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels meedoen met een actie tot behoud van dit gebied.

Want op het ministerie van Verkeer en Waterstaat ligt een plan klaar voor een verkeersweg, die de A6 met de A9 moet verbinden - van Almere naar Schiphol - en die weg is dwars door de natuurgebieden van de Gein-, Vecht- en Naardermeerstreek geprojecteerd.
(Terwijl met verbreding van bestaande wegen de verkeersproblemen zijn opgelost.)

De weg zou vlak langs ?mijn bunker? komen te liggen, waardoor dit met veel geld, moeite en deskundigheid aangelegde gebied totaal zou worden verpest.

Ik bedoel maar: ik weet dus waar ik het over heb, als ik me vierkant tegen de aanleg van de verbindingsweg A6-A9 uitspreek.

vrijdag 22 april 2005 14:14  verstuur

Actie!

Beeldvergroting: ?...Hier een nieuwe weg? Geen sprake van!...?
'...Hier een nieuwe weg? Geen sprake van!...'

Zondagmorgen aanstaande mag de hoofdredacteur in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels (tussen 08.00 en 10.00 uur, Radio 1) een lans breken voor het landschap rond het Naardermeer, dat door de aanleg van een nieuwe snelweg ernstig dreigt te worden aangetast.

Zijn oordeel over die nieuwe weg naar Schiphol?
Geen sprake van!

zondag 25 mei 2003 12:59  verstuur

Aalscholver
een bijzondere webcam

Beeldvergroting:

Ook als niet-vogelkenner kun je, met behulp van de pc, leuke waarnemingen verrichten.

Zo zag ik zojuist een aalscholver zijn (haar?) jong een vis voeren!

In het Naardermeer is een wereldberoemde aalscholverkolonie gevestigd.
Natuurmonumenten heeft er een op zonnepanelen werkende webcam geïnstalleerd, die een paar nesten permanent in beeld brengt.

PS
Soms blijft het beeld grijs. Teveel bezoekers tegelijk?

zondag 29 december 2002 16:40  verstuur

Toiletmaken

Beeldvergroting: Vanmiddag, bij het Naardermeer
Vanmiddag, bij het Naardermeer

donderdag 30 mei 2002 19:40  verstuur

De Japanse hut

Beeldvergroting: De loopplank door het moeras
De loopplank door het moeras
Beeldvergroting: De Japanse hut
De Japanse hut
Beeldvergroting: Opklikken tot trein zichtbaar wordt
Opklikken tot trein zichtbaar wordt

Vinden jullie 't wat, die nieuwe kopfoto van Bieslog?
Het bouwwerkje heet officieel een Observatiehut en is van Natuurmonumenten. Ik noem het 'de Japanse hut', omdat het zwarte huisje van hout en golfplaat, temidden van het riet, me aan een Japanse filmlocatie doet denken.
Ik zit er regelmatig in. Na een kwartier fietsen, ga ik te voet over een lange houten loopplank door een moeras (!), beklim de trap, en geniet van een vrij uitzicht over het Naardermeer.

NB 1: zo'n prachthut staat je dus gratis ter beschikking - in de vroege morgenuren kom je er niemand tegen.

NB 2: we bevinden ons middenin die verschrikkelijk hectische, overvolle randstad - als je de raamfoto tot beeldvullend opklikt, zie je aan de horizon een Schipholtrein voorbijgaan, vol sukkels die denken dat het elders mooier is.

Aan de wand hangt een pedagogisch bord vol informatie over wat ik zou kunnen waarnemen.
'Het riet herbergt 's zomers kleine karekieten en rietgorzen en de waterral laat zijn biggengekrijs horen. Let op het tinkelen van het baardmannetje en op de roep van de roerdomp.'
Ik zou dolgraag het gekrijs en getinkel willen registreren, maar als een kenner je er niet op attendeert, hoor je het niet.

Gedurende een uur observeer ik het lege landschap, waarna ik met een opgeruimd, leeg hoofd terugkeer op de redactie.