Bieslog - Willem van Oranje verbreekt zijn zwijgen
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.

Willem van Oranje verbreekt zijn zwijgenmaandag 20 juni 2005 09:11  verstuur

De Vader is boos!

Beeldvergroting: \'...men niet mij heeft gevraagd de toestemming...\'
'...men niet mij heeft gevraagd de toestemming...'

Vandaag komen kamerlid Nawijn en de leider van het Vlaams Belang Dewinter bijeen in het voormalige huis van Pim Fortuyn, teneinde een denktank op te richten die 'Willem van Oranje Stichting' gaat heten.

Wij vroegen commentaar aan de Vader des Vaderlands via onze genezijdemobiel:

'Nondeju! Men en niet mij heeft gevraagd de toestemming te gebruiken mijn naam!
Qu'est que c'est un denquetanque'
Une cellule de réflection.
Maar deze imbéciles zijn incapable de réflecter.
Monsieur Pim ik heb gesproken. Hij is 'des duivels'.
Vandaag hij heeft bespreking.
Monsieur Pim va demander le diable voor maatregelen.
Exemple: het huis de Pim stort zich in op Nawijn en Dewinter en zij vallen in eigen denquetanque!'

dinsdag 12 april 2005 23:36  verstuur

De Nederlandse kom de beste

Beeldvergroting: \'...niet heeft gevraagd de permission...\'
'...niet heeft gevraagd de permission...'

Mijne liefe volke,

Morgen men gaat publicere mijne letters op d'internette.
Men niet en heeft gevraagd de permission van mij.
D'as niet is net.
Maar men hebt de brutalité ook van te zeggen dat ik niet en schrijve in de Nederlandse tale.
De Vader des Vaderlands hij schrijft in de tale français en is van duitsen bloet, men zegt.
Ay! Hebbe meedelij met mijn povere volk!
Naturelijk ik spreke en schrijve de Nederlandse kom de beste.
Maar in de buitenlanden men niet en spreke Nederlandse.
Men in de buitenlanden niet begrijpe ene jota van de letters in de Nederlandse tale.
D'as waarom ik schrijve mijne letters in français!
Kuikens van uile!

Uwe Vader des Vaderlands
Willem d'Oranje

vrijdag 31 december 2004 17:17  verstuur

Het eindejaarsinterview
een balling kijkt terug

Beeldvergroting: '...doorgaans zo strenge en kommervolle gelaatstrekken...'
'...doorgaans zo strenge en kommervolle gelaatstrekken...'
Beeldvergroting: '...fotograferen is mijn lust en leven geworden...'
'...fotograferen is mijn lust en leven geworden...'
Beeldvergroting: Woekje van Maaren (foto: W. van Oranje)
Woekje van Maaren (foto: W. van Oranje)
Beeldvergroting: '...ga ik u fotograferen zoals u nooit bent gefotografeerd...'
'...ga ik u fotograferen zoals u nooit bent gefotografeerd...'

Voor deze laatste dag van het jaar plande Bieslog een interview met een balling - een man die Nederland uit onvrede is ontvlucht en nu met enige distantie terug kan kijken naar het voorbije, roerige jaar.

Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, verliet teleurgesteld ons land op de avond van die beschamende vijftiende november jongstleden, toen de uitslag bekend werd van de verkiezing van de Grootste Nederlander Aller Tijden en hij niet de winnaar bleek.

De organiserende KRO moest enkele dagen later toegeven een computerfout te hebben gemaakt, zodat niet Pim Fortuyn, maar wel degelijk Willem de Zwijger zich de Grootste Nederlander mocht noemen. Maar de wond was geslagen en heelde niet.
Dat bovendien kardinaal Simonis hem niet persoonlijk excuses is komen aanbieden, deed voor Willem van Oranje de deur naar Nederland definitief dicht.

De Ex-Vader des Vaderlands (want ook van die eretitel heeft hij afstand gedaan), woont momenteel op kasteel Dillenburg in Duitsland, het huis waarin hij is geboren en van waaruit hij veel later, na zijn opvoeding in Brussel, de opstand tegen de Spaanse overheersing leidde.

Bieslogs royaltyverslaggeefster Woekje van Maaren zocht hem op, voor een indringend vraaggesprek over de benarde toestand waarin ons land zich bevindt.

De doorgaans zo strenge en kommervolle gelaatstrekken van de vorst ontspannen zich, als hij de hal van de Wilhelmsturm betreedt waarin het gesprek zal plaatsvinden en hij zijn gesprekspartner ontwaart.

'Ah! Mademoiselle! Wat een bijzonder genoegen uw ravissante verschijning met een handkus te mogen begroeten.'

- Dank u, majesteit. Koninklijke Hoogheid, om met de deur in huis te vallen: hoe kijkt u terug op het jaar 2004

'Ik kijk niet terug, mademoiselle. Jamais! Ik heb van kijken terug mijn broertje dood. Moi, moet ik vier eeuwen terugkijken? Waar moet ik commenceren, hein?'

- Men noemt 2004 het jaar van de kentering. Het jaar van de definitieve verandering. Nederland is niet meer wat het ooit is geweest. Wat met u is gebeurd, majesteit, is tekenend. Na eeuwen bent u niet meer onze Vader des Vaderlands

'Daar slaap ik niet minder om, mademoiselle, pas une minute! Ik heb getrokken mijn handen af van Nederland. Ik ben met pensioen gegaan, ik heb nu tijd voor mijn hobby's. Heinz! Camera, s'il vous plaît.'

Een lakei snelt toe en overhandigt de vorst een digitale fotocamera.

'Staat u mij toe uw schone beeltenis te vereeuwigen, mademoiselle. Fotograferen is mijn lust en leven geworden.'

- Daarin lijkt u op een van uw familieleden, de dit jaar overleden prins Bern....

'Mais non! Wilt u die naam niet noemen! Wat deze man heeft aangericht! Getrokken een spoor van vernieling door onze familie. En fotograferen kon hij ook niet. Mag ik u uitnodigen op de leuning van mijn zetel te komen zitten? Kijkt u op mijn schermpje, als ik u bidden mag. Magnifique, hein?'

- O ja, heel mooi, maar wat is uw visie op de verwarring die momenteel ons land in zijn greep heeft? Het terrorisme van eigen bodem, de religieuze tweespalt, de toenemende verwijdering tussen bevolkingsgroepen..

'U ziet op mijn hoofd de muts? Bon! Deponeer er al uw vragen in. Hoe zegt u dat aujourdhui: iek heb het kehad!'

- U laat ons land in de steek. Maar hoe moeten wij zonder vaderfiguur verder

'Het land is redeloos en reddeloos en laveloos. Heinz! Ontkurk de flessen! Wij gaan feestvieren, mademoiselle, en u bent mijn gast. En als de normen, de waarden, de zeden en protocollen vannacht wat losser zijn geworden, ga ik u fotograferen, zoals u nooit bent gefotografeerd! Heinz! Maak de gastenvleugel in orde. Mademoiselle Woekje blijft voorlopig hier logeren.'

- Maar hoogheid, ik... eh... mijn werk..

'Mais non! Laat die Oranjes gaarkoken in hun sop! Er is ellende genoeg in de wereld. Heinz! Doe de poort op slot. Kriek krak! Het feest begint!'

woensdag 17 november 2004 08:45  verstuur

Niet Pim maar Willem
exclusief interview met de Vader des Vaderlands

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Zoals de Biesloglezers weten, heeft Willem van Oranje ons land boos en teleurgesteld verlaten.

Gisteravond legde hij vanuit zijn nieuwe woonplaats, in een telefonisch onderhoud met radioverslaggever Jaap Boots in het programma Music Hall, nog eens uit waarom hij in ballingschap is gegaan.

Koestert de Vader des Vaderlands rancune ten aanzien van Pim Fortuyn?

Keert hij terug naar het vaderland, nu is gebleken dat de KRO ernstige computerfouten heeft gemaakt en hij wel degelijk als de Grootste Nederlander Aller Tijden kan worden beschouwd?

dinsdag 16 november 2004 08:42  verstuur

Willem van Oranje met onbekende bestemming vertrokken

Beeldvergroting: Praalgraf in de Nieuwe Kerk te Delft, schilderij van Dirck van Delen, 1645
Praalgraf in de Nieuwe Kerk te Delft, schilderij van Dirck van Delen, 1645

DELFT - Van onze verslaggever

Direct na de beëindiging van het rechtstreeks uitgezonden tv-programma De Grootste Nederlander Aller Tijden, werd gisteravond in Delft begonnen met het ontmantelen van het praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk.

Leden van de Prinselijke Garde wrikten het beeld van de 'voor eeuwig slapende' Vader des Vaderlands los van zijn marmeren sokkel en takelden het op een dieplader.

Tegelijkertijd verplaatste elders in de stad een grote colonne verhuiswagens zich in de richting van het Prinsenhof, sinds 1572 verblijfplaats en ontvangstpaleis van Willem van Oranje.

Rond vijf uur hedenochtend was het inpakken en inladen van de complete inboedel voltooid en verliet de stoet auto's en vrachtwagens de gemeente Delft en zette koers in oostelijke richting.

Op de lege sokkel in de Nieuwe Kerk is een perkamenten traktaat gevonden, voorzien van de Prinselijke zegels, met de tekst:

'Je me répète:
Mon Dieu, ayez pitié de mon âme.
Mon Dieu, ayez pitié de ce pauvre peuple.'

maandag 15 november 2004 10:44  verstuur

Avertissement

Beeldvergroting: \'Mij, ik u waarschuw!\'
'Mij, ik u waarschuw!'

'Excusez te zijn irrité, maar mocht het mogelijkheid zich gebeuren dat vanavond ik niet word gekozen tot Grootste Nederlander Aller Tijden, zo zal ik de Nederlanden directement en voor altijd verlaten, met het medenemen mijner Delftse praalgraf .'

Willem van Oranje, nu nog Vader des Vaderlands

woensdag 3 november 2004 14:10  verstuur

De Vader des Vaderlands is boos!
bij de terugkeer van onze enige sterke man

Beeldvergroting: De Vader des Vaderlands:'...de verzekering dat ik dat voor eeuwig zou blijven...'
De Vader des Vaderlands:'...de verzekering dat ik dat voor eeuwig zou blijven...'
Beeldvergroting: Willem van Oranje:'...men hééft al eeuwen een sterke man!...'
Willem van Oranje:'...men hééft al eeuwen een sterke man!...'
Beeldvergroting: Bieslogs Woekje van Maren in gesprek met de Vader des Vaderlands
Bieslogs Woekje van Maren in gesprek met de Vader des Vaderlands

'Wat gebeurt er allemaal in mijn vaderlandje!'
Kan ik dan nooit 's even weg?'

Hij beheerst zich, maar hij is woedend. Dat is zichtbaar aan de trilling van zijn grote kaken onder de baard, hoorbaar aan de trilling in zijn sonore stem.
Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, is terug van een lange herfstvakantie op zijn Duitse slot De Dillenburg.
In zijn studeervertrek aan het Prinsenhof te Delft heeft Bieslogs royaltyverslaggeefster Woekje van Maren een exclusief gesprek met hem.

- Welkom terug, Vader. U bent bijgepraat, neem ik aan, wat valt u op in de huidige vaderlandse situatie

'De onrust. De hoogopgelopen emoties en de veelgehoorde uitroep: 'Waar gaat dat heen met ons land'' En de roep om een sterke man. Terwijl men Nom de Dieu, al eeuwen een sterke man hééft. Maar nee hoor, ik ben nog geen twee weken weg of ik ben afgezakt naar de derde plaats. Dat pik ik niet! Ondankbaar volk!

- U doelt nu op de verkiezing van de Grootste Nederlander Aller Tijden

'Bien sûr, ma petite! Geen moment twijfelde ik aan mijn positie. Ooit werd ik benoemd tot Vader des Vaderlands met de verzekering dat ik dat voor eeuwig zou blijven. Maar men heeft de onbeschaamdheid gehad mij in mijn afwezigheid naar de derde plaats te verbannen.'

- De strijd is nog niet gestreden, er zijn nog twee weken te gaan - misschien wil men de spanning erin houden

'Ach wat! Amerikaanse toestanden! Als men hier zo nodig een verkiezing van grote Nederlanders wil organiseren, dient de eerste plaats gevrijwaard te blijven van volkse luimen en grillen. Ik ben voor eeuwig de Grootste Nederlander en ik duld de heren Fortuyn en Drees absoluut niet voor mij. Wie denken die snotneuzen wel dat zij zijn?'

- U hebt het niet zo op verkiezingen

'Allemaal moderne flauwekul, mademoiselle. Ik heb jarenlang strijd geleverd met Filips de Tweede en zijn Spaanse overheersing - ik ga nu geen strijd aan met een paar tv-kijkertjes die volstrekt niet weten waar het in de Tachtigjarige Oorlog precies om ging.'

- Waar ging het dan precies om

'Om de vrijheid in het algemeen en de godsdienstvrijheid in het bijzonder. De katholieke Spanjaarden wilden de protestanten met geweld vervolgen. Daar ben ik tegen in opstand gekomen en daarom werd ik de Vader des Vaderlands.'

- Is er een overeenkomst met het huidige tijdsgewricht

'Ik sta pal achter mijn oude idealen. En als men die met geweld denkt te kunnen bestrijden, grijp ik in. Met ouderwetse middelen. Is die goeie ouwe Gevangenpoort in Den Haag nog beschikbaar? Ze hadden mij op de Dam moeten laten spreken. Was de rust vandaag geheel teruggekeerd.'

- Dank u voor dit gesprek en succes bij de verkiezingen

'Ach, laat ze toch opdonderen met die verkiezingen. Worden door de KRO georganiseerd. Nou, dan weet je het wel! Als men dan toch zo nodig lijstjes wil opstellen dan geef ik deze top drie:
1. Willem van Oranje
2. Pim Fortuyn
3. Theo van Gogh
En dan legt men zelf de verbanden maar!'

vrijdag 7 maart 2003 17:11  verstuur

'U moet ons niet serieus nemen'
Exclusief gesprek met de Vader des Vaderlands

Beeldvergroting: Woekje van Maren: '...mag ik u Vader noemen...?'
Woekje van Maren: '...mag ik u Vader noemen...?'
Beeldvergroting: Willem van Oranje, Vader des Vaderlands: '...mag ik even met mijn hand uw wang beroeren...?'
Willem van Oranje, Vader des Vaderlands: '...mag ik even met mijn hand uw wang beroeren...?'
Beeldvergroting: Exclusief gesprek in het Prinsenhof te Delft
Exclusief gesprek in het Prinsenhof te Delft

Wordt de huidige, zoveelste crisis in de constitutionele monarchie tevens de laatste?
Zal de eeuwenoude band tussen Nederland en de Oranjes, door toedoen van prinses Margarita en haar echtgenoot, worden verbroken?

Stamvader Willem van Oranje toonde zich bereid het zwijgen van koninklijke familiezijde te verbreken.

Bieslogs eigen royaltyverslaggeefster Woekje van Maren voerde een exclusief gesprek met de Vader des Vaderlands in een keldervertrek van het Prinsenhof te Delft.

- Hoogheid, als u het mij toestaat: mag ik u Vader noemen? Vindt u niet erg, hoop ik

'Bien sûr, ma petite. Gij noemt mij zoals het u pleziert.'

- Dank u.
Vader, wat vindt u van de kwestie rond prinses Margarita, zoals die zich nu ontwikkelt - van hofrel tot koningskwestie?

'Ah, ha ha! Wat een overdrijving. Gij moet niet schrikken van een beetje ruzie, mademoiselle. Is er geschoten met musketten? Is er gestoken met messen? Ik dacht het niet. Rien à faire, ma chérie.
Ik heb die prinses Margarita hier op bezoek gehad... pittig dingetje. Zij heeft mij haar plannetjes voorgelegd. Ik adviseerde: doen! Bien sûr! Het volk moet wat te bepraten hebben. Straks komt de oorlog in het oosten, heeft men voorlopig niet de tijd. Geef hen nu nog even het volle pond.'

- Keurde u die plannen dus goed? De koningin beschuldigen van afluisterpraktijken..

'Ah, zijn zulke mooie spulletjes... Richtmicrofoons, piepkleine cameraatjes... Wij van Oranje zijn er gek op. Ik wist dat Beatrix haar microfoontjes in schroeven verborg, dus heb ik Margaritaatje mijn eigen spulletjes geleend om haar gesprekken met tante Bea op te kunnen nemen.'

- En dan die screening door de BVD, zonder de betrokkenen in kennis te stellen..

'Ja, natuurlijk. Iedereen die het hof betreedt, dient binnenstebuiten gekeerd. U bent toch ook voor dit gesprek aanving behoorlijk doorzocht, neem ik aan?

- Ja, nou! Neemt u me niet kwalijk, Vader, maar èn fouilleren èn visiteren, is dat niet een beetje veel

'Ik deed het vroeger eigenhandig! Mag niet meer. Quel dommage!
Maar wat dacht u, mam?selle, hebt u weleens van Balthasar Gerards gehoord? Dat laten we ons geen tweede keer gebeuren!
Ach, bezat ik van die aanslag toch mooie beelden... had ik over de hele wereld kunnen verkopen! Zat ik nu niet in dit kale, sompige hok. Ik krijg voor dit gesprek toch wel een zak dukaatjes, neem ik aan?'

- Daar is misschien wel een mouw aan te passen, Vader..

'Anders loop ik zo naar RTL Boulevard, hoor. Beetje klessebessen met Albèrt.
Als Margarita vier maal in HP/De Tijd mag, heb ik materiaal voor drie jaargangen Nieuwe Revu, Panorama en de Playboy...'

- Maar met permissie, even serieus, Vader..

'Serieus? Mais non! U moet ons niet serieus nemen. Daar zit 'm nou juist de kneep. Men neemt het koningsgedoe veel te serieus. Vroeger, ja, toen hadden we macht, nu zijn we mediavoer. Het is allemaal om te lachen, mijn lieve juffrouw. Mag ik even met mijn hand uw wang beroeren? Merçi bien.'

- Maar valt u dan niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid, Vader

'Ah ha ha ha! Wat bent u een heerlijk schatteboutje! De eerste de beste minister die mij te na komt, zal ik eigenhandig radbraken en vierendelen. In de Gevangenpoort te Den Haag.
Maar genoeg! Laat ons de wijn ontkurken en feestvieren tot den ochtend gloort.
Tussen haakjes: hoe gaat het met Jeroen Krabbé? Grappige kerel, lang niet gezien.'

- Tot slot. Voordat mijn collega-journalisten weer beginnen te zeuren: mag ik u als bron noemen van deze nieuwe informatie?

'Je doet maar, wijffie. Maar ik zou het je niet aanraden. Willem de Zwijger als Bron des Vaderlands. Joh, ze gaan je nog veel harder uitlachen...'