Bieslog - Stallen op de enkele pedaal
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
donderdag 20 mei 2004 15:59  verstuur

Stallen op de enkele pedaal
een historisch-sentimentele deelstudie

Beeldvergroting: Het object van onderzoek (Foto: J. v.d. Hoek, 1955)
Het object van onderzoek (Foto: J. v.d. Hoek, 1955)
Beeldvergroting: Detail van bovenstaande ansichtkaart
Detail van bovenstaande ansichtkaart
Beeldvergroting: 2004: de fiets rust op één pedaal
2004: de fiets rust op één pedaal
Beeldvergroting: Detail - het uitklapbare luxe standaardje blijkt overbodig
Detail - het uitklapbare luxe standaardje blijkt overbodig

Van bevriende zijde ontving ik een prentbriefkaart, die zich goed leent voor nader historisch-sentimenteel onderzoek.

Na vergelijking met het exemplaar dat zich in de fotocollectie van het Haags Gemeentearchief bevindt, weet ik dat de foto in 1955 is gemaakt door J. v.d. Hoek. Op een moment dus, dat ik me naar alle waarschijnlijkheid in het schoolgebouw op de achtergrond moet hebben bevonden.

Een supervergroting van alle ramen levert geen bruikbaar argument voor deze veronderstelling. Ik heb niet gezwaaid naar fotograaf J. v.d. Hoek.

Ik ga voorbij aan alle details die nog onderzocht moeten worden - antennes, markiezen, automodellen - ik concentreer me op het straattafereel rechts beneden, aan de rand van de kaart (zie de detailfoto).

Dat daar een melkwagen van de Sierkan met twee melkbussen geparkeerd staat, is geen sensationele ontdekking. De melk werd toentertijd aan huis bezorgd (de melkman belde aan, kreeg van de klant een melkkoker mee, die werd volgetapt aan de bus op straat) - dit alles is bekend. De middenstand in de jaren vijftig is uitvoerig beschreven.

Schokkend materiaal echter levert het beeld van de fiets, die enige meters vóór de melkwagen is opgesteld.
Want het rijwiel staat los in de ruimte!

De fiets balanceert op één pedaal die op de stoeprand steunt. Het is een stalling voor de korte duur. De fietser (postbesteller?) doet even een brief in een bus, springt binnen enkele seconden weer op het zadel en rijdt verder.

Ik was deze wijze van fietsstallen geheel vergeten. Ze stamt uit een tijd toen de fietsen nog niet waren uitgerust met luxe, uitklapbare standaardjes (een deelstudie die nog zal volgen).

Het beeld schreeuwde om praktisch veldonderzoek.
Kan een fiets ook in 2004 nog worden gestald op de enkele pedaal?

De foto?s bewijzen: het kan!
Een grote opluchting heeft zich van me meester gemaakt. Zolang er stoepranden zijn, kan ik mijn fiets zonder hulpmiddelen los, rechtop in de ruimte laten staan.

Ik vind dat ik mooi werk heb. Het is misschien maatschappelijk niet zo relevant, maar het schenkt grote voldoening.

Hemelvaartsdag, 2004