Bieslog - Onze Bob?
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zondag 25 april 2004 07:32  verstuur

Onze Bob?

Beeldvergroting:

Journalist Bob Woodward schreef het boek Plan of Attack, waarin hij nauwgezet de aanloop naar de oorlog met Irak in kaart brengt.

Woodward sprak drieëneenhalf uur met president Bush, zes maal een uur met minister van Buitenlandse Zaken Powell, met 75 direct betrokkenen en hij kreeg inzage in vele documenten en notulen. Het boek maakt het de regering Bush knap moeilijk.

Waar is de Nederlandse Bob Woodward - gepokt en gemazeld in dertig jaar journalistiek - die de besluitvorming van de Nederlandse deelname aan de oorlog onder de loep neemt?
Een uitvoerig gesprek met minister-president Balkenende.
Een reconstructie van het bezoek van De Hoop Scheffer en Balkenende aan het Witte Huis.
Hoe verloopt de relatie tussen minister Bot en minister Kamp?
Wie zijn de duiven, wie de haviken in dit kabinet?

Onze Bob zou niet verder komen dan een telefoontje met de perschef van Het Catshuis.
?Geen sprake van!?

Onze regeringsleiders lopen weliswaar kwijlend achter Bush c.s. aan, maar van de essentie van de Amerikaanse democratie hebben ze geen bal begrepen.