Bieslog - WEB 2.0
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zondag 6 april 2008 13:34  verstuur

WEB 2.0

Beeldvergroting: (Uitgeverij: J. M. Meulenhoff)
(Uitgeverij: J. M. Meulenhoff)
Beeldvergroting: Andrew Keen
Andrew Keen

Nu Rita Verdonk heeft gezegd dat de politieke opvattingen van haar TON-beweging zullen worden bepaald door 'het WEB 2.0', is het zaak dat begrip uiterst kritisch onder de loep te nemen.
Als de bevolking in meerderheid voor de doodstraf is - en dat is nu het geval - is Rita dan DUS ook voor het invoeren van de doodstraf?

Gaat zij haar achterban via internet organiseren en is haar politieke 'partij' een WEB 2.0-vriendennetwerk?

De felste WEB 2.0-criticus heet Andrew Keen, zelf ooit internetpionier.
Met zijn boek 'The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing Our Culture' - de Nederlandse vertaling is getiteld: 'De @cultuur' - schopt hij tegen de schenen van de idealisten die in de heilzame werking van de WEB 2.0-ontwikkeling geloven.

Keen ziet grote gevaren:
'Het gaat om niets minder dan de radicale vernietiging van onze cultuur. In de vakgebieden die voorheen door professionals werden bevolkt, banjeren nu amateurs rond die, niet gehinderd door enige kennis, hun meningen verkondigen in blogs die de plaats lijken in te nemen van kranten. Kranten hebben journalisten en redacteuren in dienst die dankzij opleiding en ervaring in staat zijn genuanceerd en evenwichtig verslag te doen van de ontwikkelingen in de wereld.

Op internet wordt de volgorde van de berichten bepaald door het aantal keren dat een bericht door bezoekers wordt gelezen. De laatste scharrel van Paris Hilton zul je sneller vinden dan berichten over de oorlog in Irak. Iedere aap met een computer en een internetaansluiting kan een blog in de lucht brengen waarop hij boeken en films recenseert en gerenommeerde schrijvers, acteurs, wetenschappers en politici schoffeert. Als we er niet voor waken, resten ons slechts de wanstaltige producten van amateurs en zal de cultuur van de apen overheersen.' (Flaptekst van De @-cultuur.)

Andrew Keen houdt aanstaande dinsdag een lezing in Felix Meritis, Amsterdam.