Bieslog - Cultuurklap
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
woensdag 21 april 2004 13:30  verstuur

Cultuurklap

Beeldvergroting: Kunst in Vlaggel:?...0,00 euro subsidie...?
Kunst in Vlaggel:?...0,00 euro subsidie...?

De klap die de Raad voor Cultuur met haar advies over de kunstsubsidies heeft uitgedeeld, is hard aangekomen in cultureel Nederland.
Niet minder dan 68 gerespecteerde theatergezelschappen en orkesten kregen niets, vele instellingen kregen minder en slechts 71 nieuwe groepen werden met subsidie bedeeld.

Tegelijk worden voor de zoveelste keer vragen gesteld over de beoordelingscriteria.
Wie beoordeelt wat kunst is en wat niet en of een gezelschap ?is vooruit gegaan? sinds een vorige aanvraag?
Is het subsidiebeleid bij Winnie en Medy in goede handen?

In Vlaggel is men boos. Het enige artistieke gezelschap van deze gemeente dreigt geen Rijkssubsidie meer te ontvangen en dat betekent de doodsteek voor de oude kunstvorm die men daar in leven tracht te houden. Jammer of terecht?

Radioreporter Bob Bolleman toog voor het programma Music Hall (Radio 747 AM) op onderzoek uit en sprak met de teleurgestelde gezelschapsleider Pieter Graagling.