Bieslog - Geachte leden van D66,
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
vrijdag 1 april 2005 09:00  verstuur

Geachte leden van D66,


Morgen beoordeelt u het Paasakkoord, dat D66 zou moeten overhalen lid van de coalitie te blijven.
Bieslog is verontrust over het ontbreken van enkele onderwerpen in dit akkoord, die essentieel zouden moeten zijn in de afweging al dan niet deel te blijven uitmaken van het kabinet Balkenende.

Wij roepen u op, uw fractievoorzitter naar de onderhandelingstafel terug te sturen met de dringende opdracht twee grove wantoestanden zo snel mogelijk aan te pakken:

1. een generaal-pardon voor de duizenden asielzoekers die vijf jaar of langer in Nederland verblijven
2. een grote structurele financiële injectie voor de verpleeghuiszorg

Uw fractievoorzitter heeft al aangekondigd dat terugkeer naar onderhandelingen onbespreekbaar is.

Als hij vasthoudt aan dit besluit, moet uw conclusie duidelijk zijn:
het D66-congres verwerpt het Paasakkoord,
de regering Balkenende, die bovenstaande schandvlekken weigert uit te poetsen, valt uit elkaar,
en u, D66-ers, kunt zich bij de aanstaande verkiezingen met opgeheven hoofden inzetten voor een humaan politiek klimaat.

Hoogachtend,
Hoofdredactie Bieslog