Bieslog - Columnisten naar Irak
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zaterdag 10 april 2004 15:06  verstuur

Columnisten naar Irak

Beeldvergroting: (NRC-Handelsblad, vandaag)
(NRC-Handelsblad, vandaag)
Beeldvergroting: Kol. Menno Scheurleer b.d.:\'...opleiden in het schrijven van columns over niks...\'
Kol. Menno Scheurleer b.d.:'...opleiden in het schrijven van columns over niks...'

Het plan van minister Kamp binnenkort columnisten te gaan inzetten in Irak, heeft grote beroering gezaaid onder de leden van de NCB, de Nederlandse Columnisten Bond.
Vooral de zinsnede dat ?het ministerie van Defensie overweegt columnisten mee te nemen naar Irak?, heeft de indruk gewekt dat het niet om een vrijwillig bezoek gaat, maar om een verplichte rekrutering.

Wij vragen commentaar aan Bieslogs militaire commentator kol. b.d. Menno Scheurleer.

?Uw indruk is correct. Het ministerie van Defensie gaat binnen twee weken over tot het oproepen van alle Nederlandse columnisten tussen 18 en 75 jaar. De ongeveer 5000 mannen en vrouwen zullen gelegerd worden in kazernes te Oirschot, Woensdrecht en Gilze-Rijen, waar men een korte basisopleiding krijgt. Half mei wordt de ?columndivisie? naar Irak overgevlogen en ingezet bij onze troepen te velde.?

  • Is dit een poging van minister Kamp de columnisten monddood te maken?

?Alsof minister Kamp bang voor columnisten moet zijn. Welnee, columnisten hebben het toch in het algemeen nergens over, behalve over zichzelf?
Vergeet niet: we zijn op vredesmissie, we brengen democratie in Irak - onze columnisten gaan dus Irakese columnisten opleiden in het schrijven van columns over niks.?

  • Ook columnisten werkzaam bij radio en televisie kunnen worden opgeroepen. Dan heeft Paul Cliteur mooi op tijd het hazenpad gekozen.

?Defensie gaat nog na of de heer Cliteur voorkennis had van de columnistenoproep, zo ja, dan zal hij de dans niet ontspringen.?

  • Internet wordt niet genoemd. Defensie rekent weblogs niet tot de columns?

?Gaan de meeste columns over niks, het gros van de weblogs gaat over minder dan niks.
Nee, de oorlog in Irak moet wel heel ernstig escaleren, willen de webloggers worden opgeroepen.?