Bieslog - Mooi weblog
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zondag 15 augustus 2004 10:49  verstuur

Mooi weblog

Beeldvergroting:

Tussen de duizenden babbellogs, ditjesendatjeslogs, watikvandaagtochweermeemaaktelogs en mijnpoesisdeliefstepoesvandewereldlogs - leuk hoor, niets op tegen, internet is van en voor iedereen - is een hiervaltovernatedenkenlog een verademing.

Anja Meulenbelt maakt zo?n weblog. Ze is schrijfster, lid van de Eerste Kamer voor de SP, docente, deskundige in het Palestina/Israël-conflict en op al die terreinen brengt ze verslag uit. Persoonlijk, inzichtelijk, ruimte biedend voor weerwoord en discussie.
Van dit soort weblogs zouden er meer moeten zijn.