Bieslog - Dreigt universitair schandaal in Kampen?
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
maandag 10 juli 2006 21:15  verstuur

Dreigt universitair schandaal in Kampen?

Beeldvergroting: Prof. Hako de Ruwe: \'...mijn studenten moeten apestoned zijn...\'
Prof. Hako de Ruwe: '...mijn studenten moeten apestoned zijn...'
Beeldvergroting: (BN/DeStem)
(BN/DeStem)

Binnen de muren van de Universiteit van Kampen is rumoer ontstaan rond de positie van professor H. de Ruwe.

De 59-jarige hoogleraar, die de leerstoel Cultuurgeschiedenis van de Zestiger Jaren invulling geeft, baarde bij zijn inauguratie in 2004 al opzien door te pleiten voor een postuum toe te kennen Nobelprijs voor de Vrede aan John Lennon.

De rel die nu dreigt te ontstaan heeft betrekking op de onorthodoxe wijze waarop professor De Ruwe college geeft. Ook wordt openlijk getwijfeld aan het niveau van zijn eigen vooropleiding, die niet in overeenstemming wordt geacht met het academisch peil van een wetenschappelijk instituut als de Universiteit van Kampen.

  • We hebben professor De Ruwe aan de telefoon, goedenavond.
' Hi!'

  • Wat zijn de bezwaren die het bestuur van de UVK tegen u inbrengt?
' Ach, weet je, het is heel moeilijk een stel squares van de eerste orde even over hun eigen grenzen te laten springen. Even de geest... pfffffff! Weet je wel?'

  • Naar wij vernomen hebben eist u van uw studenten dat zij stoned naar uw colleges komen. Is dat juist?
'Apestoned moeten zij zijn. Als men iets van de Sixties wil begrijpen, dan is een hogere state of mind een absolute vereiste. Veel van mijn colleges geef ik op louter zintuiglijke basis, weet je. Dus naar Sixtiesmuziek luisteren in een aangepaste collegezaal, met veel kleuren, kussens, wierook, waterpijpen, zoetigheden, vruchten en zoenen zeg maar. Dat is nou juist de kern van de Sixties en dat begrijpen die machthebbers in Kampen niet, weet je.'

  • U zou uw studenten ook een harddrug als LSD laten gebruiken?

'Sure! Mijn college over Timothy Leary is een LSD-trip van ruim acht uur. Hoe kun je iets begrijpen van Leary's beroemde adagium 'Turn on, tune in, drop out!' zonder dat je weet wat LSD met je doet?'

  • Dan is er kritiek op uw eigen wetenschappelijke opleiding. Boze tongen beweren dat uzelf geen deel hebt uitgemaakt van de Jarenzestigbeweging.

'Maar wat is 'de Jarenzestigbeweging'? Bedoelt u dat handjevol Amsterdamse vogels en chicks dat op de Dam hip zat te wezen? Come on, man. De Revolution of the Sixties vond elders ook plaats. De movement was worldwide, weet je.'

  • Maar wat hebt u daar zelf in Ruurlo van gemerkt? U bent daar geboren en getogen, u was tot 1974 jongste bediende op het gemeentehuis, daarna employee bij de plaatselijke Boerenleenbank - niets wees op uw tegenwoordige hoogleraarschap.

'Dat dacht u! Ik was toevallig wel heel actief in de underground van datzelfde square Ruurlo. In de Sixties verzorgde ik de verspreiding van Hitweek, ik was de oprichter van de plaatselijke Provadyaclub... Ik was nou juist bezig met het opblazen van de instituties van binnenuit. Wel ongeturned intunen maar niet outdroppen, weet je wel. Overdag keurig met dasje om zogenaamd meedoen, maar daarbuiten je eigen wereld scheppen, zodat je die maatschappij vanuit een totaal andere ingetunede kijk kon benaderen, begrijp je wel?
En dat is nou precies zoals ik bezig ben op de Universiteit van Kampen. Wetenschappelijke bla bla bla kunnen ze van me krijgen, maar als mijn stonede studenten daarop reageren door van hun kussens te rollen van het lachen, heb ik mijn doel bereikt.
Maar dat begrijpen die square regenten nog even niet.'