Bieslog - De Imam spreekt
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
donderdag 24 april 2008 16:30  verstuur

De Imam spreekt

Beeldvergroting: Imam?
Imam?

De geschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar is in de visie van de Imam voor een moslim niet van groot belang en de nationale identiteit ook niet.

'Ik heb maar één identiteit: die als moslim en als moslim ben ik een vreemdeling op aarde, ik woon als een vreemdeling in mijn eigen land; elk vreemd land is mijn vaderland en elk land is mij vreemd.

Als ik mijn identiteit zou laten bepalen door mijn vaderland, zou ik me ook verplicht voelen dat land te verdedigen, als dat nodig zou zijn.
Het volkslied zingen bij nationale gebeurtenissen is nog net toelaatbaar. Maar dat moet het dan ook maar zijn voor moslims.'

De Imam die deze woorden in het openbaar uitspreekt kan rekenen op een overweldigende golf schimpscheuten en hate-mail.
En media-aandacht: hij zal de komende drie dagen te op alle zenders te zien zijn, uitgenodigd worden aan alle praattafels.

Maar u begrijpt het al: de heer op de foto is geen Imam, maar prof. dr. Bram van de Beek, hoogleraar theologie en decaan van de faculteit godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Ik heb de bekende flauwe truc toegepast en de christenen ingeruild voor moslims.

Ik bedoel te zeggen dat ik zo graag prof. dr. Bram van de Beek aan een van de praattafels zou zien aanschuiven. Een eigen 'extremist'. Eindelijk eens wat anders.
Ik reken op Knevel.