Bieslog - Nedertrots
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.

Nedertrotsvrijdag 29 juni 2007 08:44  verstuur

Anjergedoe
Kolonel b.d. Menno Scheurleer over Veteranendag

Beeldvergroting: Kol. b.d. Menno Scheurleer: \'...bloem in het knoopsgat streng verboden...\'
Kol. b.d. Menno Scheurleer: '...bloem in het knoopsgat streng verboden...'

- Bent u vandaag in Den Haag van de partij, meneer Scheurleer, op de Veteranendag

' Geen haar onder m'n pet die daaraan denkt.'

- Maar u bent toch veteraan? U hebt in de Koude Oorlog gevochten - u mag toch niet ontbreken in de grote parade die door Willem-Alexander zal worden afgenomen

'Nu bekend is geworden dat hij getooid zal zijn met een witte anjer? Moet ik marcheren langs een militair met een bloem in zijn knoopsgat? Ik dank u de koekoek.'

- U wilt daarmee niet zijn grootvader eren

'Maar u denkt dus dat Prins Bernhard een anjer op zijn uniform droeg? Nooit! Hij droeg de anjer op de revers van zijn burgerpakken. Met de steel achterlangs in een met water gevuld buisje in zijn binnenzak, zo luidde altijd het verhaal.
Een soldaat met een bloem in zijn knoopsgat... geen gezicht! En trouwens streng verboden. Wie heeft Willem-Alexander dispensatie verleend? Generaal Berlijn? Minister Middelkoop?'

- U neemt dit hoog op

'Wis en zeker. Nu onze strijdkrachten elders in de wereld bloedige gevechten leveren, gaan wij hier niet met bloemen op het uniform uitstralen dat het allemaal zo liefelijk is wat wij doen.
Ik ga dadelijk VVD-Kamerlid Van Baalen bellen - ik heb al mijn hoop op hem gevestigd. Ik neem aan dat hij nog hedenochtend de Kamer in spoedzitting bijeen laat roepen, zodat dat anjergedoe misschien nog voorkomen kan worden.'

dinsdag 19 juni 2007 08:49  verstuur

Partijtje

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)

Eerst kijken we elkaar even recht in de ogen.
En dan gaan we verhoortje spelen.
Iedereen wordt geblinddoekt en krijgt een emmer water in handen gedrukt.
En dan moeten we proberen elkaar nat te gooien.
Ja, leuk!

maandag 18 juni 2007 08:54  verstuur

Bloosloze Betuwelijn


Tijdens de openingsplechtigheid van de Betuwelijn droegen de vijf verantwoordelijke vrouwelijke ex-ministers boterkleurige hoeden.

De koningin (met paarse hoed) verrichtte zonder een woord te zeggen de openingshandeling en verliet hevig blozend de partytent.

dinsdag 5 juni 2007 08:45  verstuur

Indeling


In de krant had hij kunnen lezen dat hij gerekend kon worden tot de moeilijk bemiddelbare laagopgeleide kansarme oudere werklozen met te weinig vaardigheden om aan de slag te komen. En dat de grote stad waarin hij woonde met hem 'te kampen' had.

Daar word je niet vrolijk van.

Gelukkig was hij ook analfabeet, dus de discussie ging een beetje langs hem heen.

donderdag 10 mei 2007 08:49  verstuur

Ons Volkslied


Het is vandaag 75 jaar geleden dat de toenmalige regering het Wilhelmus uitriep tot officieel volkslied van Nederland.

We horen het lied op Koninginnedag, tijdens plechtigheden waarop de koningin aanwezig is en tijdens internationale sportwedstrijden.

Al jaren beijveren oranjegezinde instellingen zich de tekst van het eerste en zesde couplet via lesbrieven op de scholen te verspreiden.

Vijf jaar geleden liet Bieslog horen wat er gebeurt als een gezelschap doorsnee-Nederlanders wordt gevraagd de twee gangbare coupletten van het Wilhelmus spontaan en uit volle borst in te zetten. Slechts enkele regels klonken gemeenschappelijk.

Is de kennis van de tekst groter geworden?
Hoe klinkt het Wilhelmus in 2007?

maandag 16 april 2007 08:43  verstuur

De President Spreekt (2)

Beeldvergroting: Het Presidentiële Werkpaleis - voorheen Het Torentje
Het Presidentiële Werkpaleis - voorheen Het Torentje

Als de minister-president een tv-toespraak houdt 'namens ons allen' wordt eerst een beeld van het presidentiële paleis - voorheen het Catshuis - getoond.
(Zie Bieslog woensdag 11 april jl.)

Dit nieuwe, statusverhogende tv-beleid strekt zich kennelijk ook uit tot tv-commentaar van de MP op actuele kwesties.

Gisteravond werd de President in het RKK-programma Kruispunt een reactie gevraagd op de publicatie van het onderzoeksrapport God in Nederland.
Zijn betoog was in drie stukken geknipt en aan elk fragment ging een beeld vooraf van het presidentiële werkpaleis - voorheen het Torentje op het Binnenhof.

Onze President toonde zich zeer optimistisch over het gewraakte rapport.
De uitkomst luidt weliswaar dat het Christelijke geloof in Nederland hard achteruit loopt, maar de President kreeg zelf toch veel signalen die hem hoopvol stemden, zoals bijvoorbeeld de vele jongeren die op een EO-Landdag van de partij zijn.

'We kunnen niet zonder de kerken. We hebben de kerken nodig', luidde de conclusie van deze Torentjeboodschap.
Waarmee de President ondubbelzinnig liet blijken in de eerste plaats een Christelijke President te zijn.

En een Christelijke President spreekt niet namens ons allen.
Niet namens mij. Ik ben ook hoopvol gestemd na lezing van het rapport. Een grote meerderheid in Nederland geeft aan de kerken niet meer nodig te hebben. Hoera en Bravo!

(Wat een positivo's zijn die christenen toch - in het programma noemde Doekle Terpstra het onderzoek bij herhaling 'een gezegend rapport', wat dat ook moge betekenen.)

woensdag 11 april 2007 08:14  verstuur

De President Spreekt

Beeldvergroting: Nieuw onderkomen voor de President?
Nieuw onderkomen voor de President?

De PR-mensen rond Balkenende doen er alles aan hem meer presidentiële allure te verlenen.

Als de premier zich via de televisie tot het volk richt, gaat nu aan zijn praatje een shot vooraf van het Catshuis bij avond. Stemmig uitgelicht, met een laag camerastandpunt, zodat het onderkomen van de MP groter en majestueuzer oogt dan het is.

Ook na het praatje - met vijfmaal het woord trots en 'namens ons allen' en 'wij allemaal' - wordt de kijker alleen gelaten met dat avondbeeld van het Catspaleisje.

Staat Paleis Soestdijk nog steeds leeg?

dinsdag 27 maart 2007 15:23  verstuur

Zilver is geen goud
Nedertrots (2)


 • En maar lachen en maar blij doen. Haal die grijns van je gezicht, VDH! Waar zouden we mee thuiskomen?
 • Met goud.
 • Juist. En wat hebben we gewonnen?
 • Zilver.
 • En dat is dus niet zo...?
 • ...best?
 • Dat is bar slecht, VDH. Of liever: zwaar onder de maat. En wat zullen ze zeggen in de wereld? Nou, dat Nederland is maar een tweedehands natietje van niks. Daar gaan we mooi niet heen met vakantie. Of met ons nieuwe bedrijf. Dus, VDH...
 • dus... wordt 't een sobere huldiging?
 • Huldiging! Hoe durf jij het woord huldiging te laten vallen. Wat dacht jij zelf? Iemand huldigen die ons land zo te kakken heeft gezet? Ik zou voorlopig mijn neus maar niet laten zien in het vaderland, VDH. Ik zou de rechtszaak maar rustig in het buitenland afwachten.
 • Rechtszaak?
 • Uiteraard. Mensen die Nederland zo te schande zetten, zullen het voelen in hun portemonnee. En misschien wordt je paspoort wel afgenomen. Ik sprak meneer Henk Kamp zojuist en die is woedend! Sporters die Nederland schade berokkenen, moeten we hun Nederlanderschap ontnemen, brieste hij.
 • Ik kon echt niet harder. En zilver is toch ook mooi?
 • Ik sta perplex! Jij begrijpt het nog steeds niet, hè, VDH. Geef die medaille 's hier... Goed zo. Die wordt vandaag nog omgesmolten. Uit mijn ogen nu. En je komt pas Nederland weer in als je goud bij je hebt. Gesnopen, VDH?

maandag 26 maart 2007 16:52  verstuur

Leuk, mooi en lekker Nederland
Nedertrots (1)

Beeldvergroting: (foto-onderschrift, voorpagina De Telegraaf)
(foto-onderschrift, voorpagina De Telegraaf)

Met een dweilorkest, oranjerode tulpen en blokjes kaas hebben we ons in Berlijn voor het oog van de wereld weer van onze beste kant laten zien.

Dank en hulde aan allen die deze geweldige promotiestunt hebben bedacht en voorbereid.

We kunnen en moeten trots zijn op ons vaderland. Zij die zich schamen doen er goed aan ons mooie landje te verlaten. Op vrijwillige basis, nu het nog kan.

vrijdag 23 maart 2007 16:10  verstuur

Michiel de Ruyter - naar een nieuwe heldenverering?

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag)
(Trouw, vandaag)

Vandaag werd het Michiel de Ruyter-jaar geopend door HM de Koningin. Recentelijk zijn er veel boeken en artikelen verschenen over de oude zeeheld.
Oude? Nieuwe zeeheld. We hebben kennelijk weer helden nodig.

Vanavond was in het Journaal te zien hoe schoolkinderen de Koningin toezongen met een voor hen volstrekt onbegrijpelijk lied over zeeheld De Ruyter. Het leken wel beelden uit het Polygoonjournaal van 1950.

Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Het zal nog even duren voor de popsterrenplaatjes in de schoolagenda's worden vervangen door afbeeldingen van Michiel de Ruyter.

Dringende oproep aan alle ouders:
controleer regelmatig de muren van de kamers van uw kinderen.
Treft u een plaatje aan van een besnorde 17e eeuwer, aarzel dan niet en roep deskundige hulp in van de Kinderbescherming.

woensdag 21 maart 2007 08:34  verstuur

Hollands erfgoed in de verkoop

Beeldvergroting: De Gouden Koets gaat niet naar het buitenland.
De Gouden Koets gaat niet naar het buitenland.

De geruchten over een op handen zijnde verkoop van Het Koninklijk Huis nemen toe. De huidige eigenaar - De Staat der Nederlanden - overweegt een verkoop van het bedrijf in onderdelen aan de hoogst biedenden.
Er zouden al besprekingen gaande zijn met een aantal buitenlandse investeringsmaatschappijen en private investeerders.

Economisch deskundigen zijn positief over de op handen zijnde verkoop. 'Het is de enige mogelijkheid tot groei,' zegt een van hen, 'het aantal paleizen in binnen- en buitenland kan worden uitgebreid, alsmede het aantal feestdagen - er zou sprake zijn van twee tot vier Koninginnedagen per jaar.'

De bestaande structuur van de onderdelen die verkocht worden, zal grotendeels worden gehandhaafd. 'Van een uitverkoop van dit cultureel erfgoed is geen sprake. De Gouden Koets en de Troon in de Ridderzaal gaan beslist niet naar het buitenland.'

Wel zal de automatische troonopvolging geen vanzelfsprekendheid meer zijn. 'We moeten erop rekenen dat na de abdicatie van de huidige Koningin, een buitenlandse vorst - waarschijnlijk een Brit - haar plaats op de troon zal innemen.'